תנאי שימוש Medtronic Trading LTD

(עדכון אחרון: 18 ביולי, 2017)

1. אנא קראו בעיון את תנאי השימוש

תנאי שימוש אלו מתארים את הכללים המחייבים את הגולשים באתר האינטרנט של מדטרוניק (להלן: 'האתר'). אתר זה שייך למדטרוניק וורלד טרייד קורפורישן בע'מ והחברות הקשורות אליה (להלן, ביחד: 'מדטרוניק' או 'החברה' או 'אנחנו'), והיא המפעילה אותו.

לתשומת לבך: מדטרוניק מפעילה גם אתרי אינטרנט נוספים אשר תנאי שימוש אלו אינם חלים עליהם. לפיכך על כל המבקר באתרי האינטרנט האחרים של מדטרוניק, לעיין בתנאי השימוש הייחודיים שלהם.

2. הסכמה לתנאי השימוש

בכניסתך, התחברותך, שימושך באתר או בשירותים (כמפורט להלן), הנך מאשר כי קראת והבנת את תנאי השימוש הבאים, לרבות התנאים המפורטים במדיניות הפרטיות של החברה, אשר זמינים בלינק http://www.medtronic.com/il-he/privacy-statement.html

 (להלן, ביחד: 'התנאים'). אתה מסכים כי כמשתמש באתר, התנאים יחייבו אותך וכי תפעל בהתאם לכל הדינים והתקנות החלים בקשר לשימוש באתר. הנך מאשר בזאת כי התנאים מהווים הסכם משפטי מחייב וניתן לאכיפה בין החברה לבינך.

אם אינך מסכים לאי אילו מתנאי השימוש המפורטים להלן, הנך מחויב, באופן מיידי, להימנע מכניסה, מהתחברות או משימוש באתר, בכל אופן.

האתר זמין ליחידים שהם (א) מעל גיל שלוש עשרה (13); ו (ב) בעלי כשירות משפטית לקבל עליהם את התנאים ולכרות הסכם מחייב לפי כל דין או שקיבלו את רשות האפוטרופוס לקבל עליהם את התנאים. לפיכך, הנך מאשר כי אתה בעל הסמכות הנדרשת לקבל עליך את התנאים, ולכרות הסכם מחייב תחת כל דין, להשתמש באתר לאור התנאים ולהוציא לפועל את חובותיך להלן.

התנאים מנוסחים בלשון זכר לצרכי נוחות בלבד, והם מתייחסים, כמובן, גם לנשים.

תנאי שימוש אלו עודכנו בפעם האחרונה בתאריך השקת האתר. אנו רשאים לשנות תנאי שימוש אלו בכל עת. אנא בִּדקו את תנאי השימוש בכל ביקור באתר. בגין כל שינוי מהותי בתנאי השימוש, נעשה מאמצים סבירים ליידע אותך באמצעות הודעה באתר יש לראות בעצם שימוש באתר זה הסכמה מצידך לגרסה האחרונה של תנאי השימוש.

3. אודות המידע באתר אינטרנט זה

מדטרוניק מפתחת טכנולוגיות משנות-חיים המשפרות את שיטות הטיפול במחלות כרוניות. המידע המופיע באתר נמסר לידיעה כללית בלבד בדבר השירותים והמוצרים המוצעים על ידי החברה ('השירותים'). האתר עשוי לספר לך מידע מקיף בקשר לחברה ולשירותים, בין היתר, ביחס לרעיון שעומד מאחורי החברה, מוצרי החברה, חומרי רקע רלוונטיים, חדשות לגבי החברה, הזדמנויות עבודה וכיוצא בזאת, לרבות כל מידע הקשור לפעילויות אלו, כגון מידע ליצירת קשר, סרטונים, טקסט, קבצים, סמלילים, תמונות, מאספי מידע, קישורים, תוכן מותאם, מידע טכני, חומר תיעודי, ידע, מפרטים, עיצובים, ה-'look and feel' של האתר, אלגוריתמים, מידע מקור, ממשקים, GUI, תכונות אינטראקטיביות, גרפיקה, אילוסטרציות, ציורים, אנימציות ומאפיינים אחרים אשר זמינים באתר או דרכו (להלן, ביחד: 'התכנים').

למען הסר ספק, האתר משמש ככלי שיווקי ואינפורמטיבי בלבד, וכל התקשרות עם החברה תיעשה אך ורק ישירות מול החברה (לדוגמא בפגישה עם נציג החברה). התכנים אינם מחייבים את החברה בכל צורה, ובכל מקרה בו התכנים סותרים או אינם תואמים הסכמים אחרים בינך ובין החברה, אך ורק מידע שניתן לך באופן ישיר מהחברה יהיה בתוקף.

כל הזכויות בתכנים המופיע באתר שמורות למדטרוניק או ניתנו לה ברישיון כדין. האתר והתכנים ניתנים לך 'כמות שהם' ('AS-IS') ולמדטרוניק לא תהיה אחראית לאי אלו נזקים שנגרמו לך או לכל אדם אחר כתוצאה או בקשר לשימושך באתר ו/או בתכנים. שימושך באתר ו/או בתכנים הוא באחריותך בלבד.

כל המידע שבאתר זה אינו מהווה תחליף לקשר שלכם עם אנשי מקצוע בתחום הבריאות. מדטרוניק אינה עוסקת ברפואה ואינה מספקת שירותים רפואיים או ייעוץ רפואי; לפיכך אין לראות במידע שבאתר זה משום ייעוץ רפואי. בין לצורך אבחנה וטיפול ובין לכל צורך אחר לפיכך יש לפנות תמיד, בכל שאלה או היבט רפואי אישי הכרוך בה, והנוגע לחומרים המופיעים באתר, לאנשי מקצוע בתחום הבריאות והרפואה.

מידע בענייני בריאות משתנה במהירות. משום כך עדיף לאמת תמיד ולעדכן את המידע המופיע באתר עם איש המקצוע האמון עליכם בתחום הבריאות והרפואה.

לידיעתך: השימוש באתר אינו כרוך בתשלום. עם זאת, אנו שומרים את הזכות לגבות תשלומים עבור שירותים שיינתנו באמצעות האתר בעתיד. כמו כן, הנך מאשר כי ייתכן וספק האינטרנט שלך יגבה תשלום עבור השימוש ברשת האינטרנט, תחזוקת הרשת ושימוש במידע, לפי התעריפים שייקבעו על ידו ואשר עשויים להשתנות מעת לעת.

4. שימושים אסורים

פעולות מסוימות אסורות בעת השימוש באתר. אנא קרא הגבלות אלו בעיון. אי עמידה בהוראות המצוינות להלן עשויה להביא לידי סיום את יכולת השימוש שלך באתר (לפי שיקול דעתה הבלעדי של החברה), ואף עשויה לחשוף אותך לחבות אזרחית ו/או פלילית.

אינך רשאי (ואינך רשאי להתיר לכל צד שלישי), אלא אם הדבר הותר במפורש על פי תנאי שימוש אלה: (א) להשתמש באתר ו/או בתכנים לכל מטרה בלתי חוקית, בלתי מוסרית, בלתי-מורשית ו/או אסורה; (ב) להשתמש באתר ו/או בתכנים למטרות מסחריות או שאינן פרטיות; (ג) להסיר או להפריד מהתכנים ו/או מהאתר כל הגבלות וסימנים המציינים זכויות קנייניות של החברה או נותני הרישיון שלה, לרבות כל ההודעות הקנייניות המופיעות בהם (כגון ©, TM או ®); (ד) להפר ו/או לפגוע בזכויות המשתמשים לפרטיות וזכויות אחרות, או לאסוף מידע אישי מזהה אודות משתמשים ללא הסכמתם המפורשת, בין אם באופן ידני או באמצעות שימוש בכל רובוט, עכביש, כל יישום חיפוש או אחזור, או שימוש באמצעי, בתהליך או בשיטה ידניים או אוטומטיים אחרים על מנת להיכנס לאתר ולאחזר, לאסוף ו/או לשאוב מידע; (ה) לפגוע או לשבש בפעולת האתר או השרתים או הרשתות המאחסנות את האתר, או להפר כל חוק, תקנה, דרישה, נוהל או מדיניות של שרתים או רשתות כאמור; (ו) להצהיר הצהרות שקריות או להציג מצג שווא בנוגע לקשר שלך עם כל אדם או גוף, או לציין במפורש או במרומז כי החברה משויכת אליך בכל דרך שהיא, מעניקה חסות, תומכת בך, באתר שלך, בעסקך או בהצהרותיך, או להציג מידע שקרי או לא מדויק אודות האתר או החברה; (ז) לבצע כל פעולה היוצרת או העלולה ליצור עומס גדול ובלתי סביר על תשתית האתר; (ח) לעקוף את כל האמצעים בהם החברה משתמשת על מנת למנוע או להגביל את הגישה לאתר; (ט) להעתיק, לתקן, לשנות, להתאים, למסור, להנגיש, לתרגם, להפנות, לבצע הנדסה חוזרת, להמיר קוד בינארי לקוד פתוח, לעשות דה-קומפילציה, או להפריד כל חלק בתכנים או באתר או להציג לציבור, ליצור יצירות נגזרות, לבצע, להפיץ או לעשות שימוש דומה בתכנים; (י) להעתיק, להפיץ, להציג, לעבד, לתת רישיון משנה, לעשות כל שימוש מסחרי, למכור, להשכיר, להעביר, להלוות, לאסוף, לתרגם, ליצור יצירה נגזרת, לערוך הנדסה הופכית, לשלב עם תוכנה אחרת - של כל חומר הכפוף לזכויות קנייניות של החברה, לרבות קניין רוחני של החברה (כהגדרתו של מונח זה להלן), בכל אופן או בכל אמצעי (יא) לעשות כל שימוש בתכנים בכל אתר אחר או רשת מחשבים, לכל מטרה, ללא הסכמה של החברה בכתב ומראש; (יב) ליצור סביבת דפדפן, לתחם (frame), ליצור העתק (mirror) או לבצע in-line linking לכל חלק מהאתר והתכנים; (יג) למכור, לתת רישיון, או לנצל למטרה מסחרית כלשהי כל שימוש או גישה לאתר; (יד) ליצור מאגר מידע על-ידי הורדה ואחסון שיטתיים של כל או חלק מהתכנים; (טו) להעביר או להנגיש בכל דרך אחרת, בקשר לאתר או לתכנים, כל וירוס, 'תולעת', סוס טרויאני, באג, רוגלה, נוזקה, או כל קוד מחשב, קובץ או תוכנה אחרים אשר עשויים להזיק, או נועדו להזיק לפעילות של כל חומרה, תוכנה, ציוד תקשורת, קוד או רכיב; (טו) להשתמש באתר ו/או בתכנים לכל מטרה בלתי מורשית או שאינה הולמת את מטרת השימוש באתר; ו/או (יז) להפר אי אלו מהתנאים.

5. זכויות היוצרים והסימול המסחרי שלנו

האתר, התכנים, הנכסים הקנייניים של החברה וכל זכויות קניין רוחני הנוגעות בהם, לרבות אך לא רק, המצאות, פטנטים ובקשות לפטנטים, סימני מסחר ובקשות לסימני מסחר, שמות מסחר, מוניטין, זכויות יוצרים, סודות מסחר, שמות מתחם, בין אם רשומים או ניתנים לרישום ובין אם לאו (להלן, ביחד: 'הקניין הרוחני') הם בבעלות החברה או נמסרו לה ברישיון. החומר מוגן בחוקי זכויות יוצרים בישראל, בארה'ב ובמקומות אחרים. כל זכות שלא הוקנתה למשתמש במפורש על פי הסכם זה תישמר בידי החברה ונותני הרישיון שלה.

ישנם כללים חשובים בעניין העתקת תכנים מהאתר. אפשר לשגר את התוכן בדוא'ל, להורידו מהאינטרנט או להדפיס עותקים שלו באתר זה, אבל זאת אך ורק לשימוש אישי ובלתי-מסחרי. בעת שיגור בדוא'ל, הורדה מהאינטרנט או הדפסה של עותק מהתכנים שבאתר, חובה לכלול גם את ההצהרות בדבר זכויות היוצרים ואת ההודעות האחרות הכלולות בתוכן, ובכלל זה את ההודעה בתחתית העמוד בעניין זכויות היוצרים.

הסימנים, הלוגואים של החברה ושאר המזהים הקניינים המשמשים את החברה בקשר עם האתר הם כולם סימני מסחר ו/או שמות מסחר של החברה, בין אם רשומים ובין אם לאו, ובין אם ניתנים לרישום ובין אם לאו. כל שאר סימני המסחר, שמות המסחר, סימנים מזהים אחרים וסמלים מסחריים אחרים (לרבות לוגו כזה או אחר) העשויים להופיע באתר שייכים לבעליהם. הסימן ® בצידו של שם כלשהו באתר שלנו מציין את רישום הסמל המסחרי בארה'ב ו/או ישראל. הסימן ™ בצידו של שם כלשהו באתר שלנו מציין סמל מסחרי שאינו רשום. סימני מסחר של צדדים שלישיים מובאים באתר (אם בכלל) למטרות הצגה, תיאור וזיהוי בלבד. לא ניתנת בזאת כל זכות, רישיון או קניין בסימני המסחר של החברה או בסימני המסחר של צדדים שלישיים ולכן על המשתמש להימנע משימוש כלשהו בסימנים אלו, אלא אם כן הותר אחרת בתנאי שימוש אלה.  

בנוסף לאמור לעיל ייתכנו כללים מיוחדים לשימוש בתכנים המופיעים במקומות מסוימים באתר זה. כללים אלו יתפרסמו לצד התוכן הרלוונטי.

6. קישורים לאתר אינטרנט זה ושימוש בסמלים של מדטרוניק

מוענק לכם בזאת היתר שאינו בלעדי, והוא מוגבל וניתן לביטול, ליצור קישור לאתר אינטרנט זה. מדטרוניק שומרת לעצמה את הזכות לבטל בכל עת היתר זה בין בכללותו ובין בעניין השימוש בקישורים ספציפיים. זאת גם ללא כל הסבר ו/או נימוק כלשהו מצידה ומבלי שתהיה לכם זכות כלשהי ו/או מעורבות כלשהי להשפיע על עצם שיקול דעתה זה של מדטרוניק. והיה ומדטרוניק תבטל היתר זה, אתם מסכימים בזה כלהלן להסיר או לנטרל מיד כל אחד מהקישורים וכן את כלל הקישורים לאתר אינטרנט זה.

אינך רשאי להציג קישור לאתר בצורה שתהווה פרסומת או שיראו בה הענקת אישור לארגון, מוצר או שירות כלשהם או בצורה המהווה הצהרה במפורש או במשתמע על כל קשר או אישור של אתר האינטרנט שלך, מוצרים ו/או שירותים על ידי החברה, ואינו מתאר את החברה באופן הנחשב בעיני אדם ככוזב, פוגעני, גס, משמיץ, מטריד, פוגע פגיעה בוטה או בעל כוונת זדון. בשום פנים ואופן אין 'למסגר' אתר אינטרנט זה או את תוכנו או להעתיק חלקים ממנו לשרת. אתם מסכימים לא להשתמש בלוגו או בסמל המסחרי של מדטרוניק בשום צורה שהיא בלא שתקבלו על כך אישור מוקדם שלנו בכתב.

7. קישורים לאתרי אינטרנט אחרים

אתר אינטרנט זה עשוי לכלול קישורים לאתרי אינטרנט שמדטרוניק אינה מפעילה. קישורים אלו ניתנים לנוחיותכם, אך איננו בודקים או מנטרים את החומר באתרי אינטרנט אחרים אלה וכן איננו שולטים בהם. לפיכך איננו אחראים לביצועיהם של אתרים אלו או למגעיכם העסקיים אִתם. שימושכם באתרי אינטרנט אחרים כפוף לתנאי השימוש באותם אתרים, ובכלל זה למדיניות שמירת הפרטיות שלהם.

אתרים אלו עשויים לכלול מידע על שימוש במוצרים או על שיטות טיפול של מדטרוניק שלא אושרו במדינתכם. איננו שולטים במידע מסוג זה ואיננו מאשרים אותו.

8. משוב ממך, הערות ורעיונות שלך

אף שאנו שמחים מאוד לקבל משוב, הערות ורעיונות מהגולשים באתר אינטרנט זה, חשוב להבין שכל מידע המועבר באמצעות אתר זה ייחשב למידע שאינו-אישי, אינו-חסוי ואיננו-בלעדי (חוץ מפרטים אישיים, כשם שמושג זה מוגדר ב'הצהרת הפרטיות' שלנו). בשגרכם אלינו באמצעות אתר זה רעיונות, מידע, ידע, טכניקות או חומר אחר, אתם מעניקים למדטרוניק היתר בלתי-מוגבל, ובלתי ניתן לביטול, להשתמש, לשכפל, להציג, ליישם, לשנות, לשדר ולהפיץ אותם רעיונות בכל אמצעי תקשורת כלשהם ואתם מסכימים שמדטרוניק חופשית להשתמש בהם לכל מטרה שהיא, זאת בלא שתהיה לכם זכות יוצרים או כל זכות אחרת על החומר המועבר אלינו על ידיכם, בין במישרין ובין בעקיפין.

9. העדר אחריות

במידה המקסימאלית האפשרית על פי דין, האתר והתכנים מוגשים לכם 'כמות שהם' (AS IS) ו'כפי שבנמצא'. החברה, לרבות ספקיה, מנהליה, מחזיקי המניות שלה, דירקטורים, קבלני המשנה שלה, עובדים, גורמים קשורים, סוכנים, נותני הרישיון שלה ושלוחיה (להלן, ביחד: 'נציגי החברה'), אינם נושאים כל אחריות או התחייבות מכל סוג שהוא (באופן מפורש או מכללא), לרבות אחריות לזכות בעלות או לאי הפרה או אחריות מכללא לאיכות מסחרית או להתאמה למטרה מסוימת, לדיוק בתכנים וכן אחריות הנובעת ממהלך העסקים הרגיל או פעולה מסחרית. הנך מסכים ששימוש באתר ו/או בתכנים הינו אך ורק באחריותך.

החברה ו/או נציגי החברה המורשים, אינם מתחייבים (א) כי האתר והתכנים הנם או יהיו בטוחים לשימוש, מדויקים, מלאים, ללא תקלות או הפרעות, או נקיים מווירוסים, פגמים, תולעים, רכיבים מזיקים אחרים או הגבלות תוכנה אחרות, (2) כי הם יתקנו כל שגיאות, תקלות או פגמים באתר, ו/או (3) כי השימוש, אי יכולת להשתמש או לתפעל, או תוצאות השימוש באתר ו/או בתוכן, לרבות תוצאות השימוש באתר ובתכנים יעמדו בדרישות המשתמש או ציפיותיו.

החברה ונציגי החברה אינם נושאים באחריות וכל ערבון או התניה בנוגע לשימוש באתר, לרבות אך ללא הגבלה, לגבי זמינות, אמינות או איכות האתר, אינם אחראים ולא יישאו באחריות לטעויות, תקלות או ליקויים ביחס לתכנים ו/או כל מידע המוצג בתוך האתר. החברה ו/או נציגי החברה המורשים לא יהיו אחראיים לכל תוצאה הנובעת מתקלות טכניות (לרבות אך לא רק בקשר לקישוריות האינטרנט, עומס קו או שרתים, עיכובים והפרעות קשורים) והנובעות מספקי אינטרנט וטלקומוניקציה.

היה וסמכויות שיפוט מסוימות אינן מאפשרות החרגות או הגבלות כאמור לעיל, ההחרגות וההגבלות הנזכרות לעיל לא תחולנה במלואן, אלא רק במידה המקסימאלית המותרת על פי הדין החל.

10. הגבלת אחריות

במידה המקסימאלית האפשרית על פי דין, החברה, לרבות נציגי החברה, לא יהיו אחראים לכל נזקים שייגרמו למשתמשים או לצד ג', מכל סוג שהוא, לרבות, נזקים ישירים, עקיפים, מיוחדים, עונשיים, אגביים או תוצאתיים (לרבות, מבלי לגרוע מכלליות האמור, נזק למוניטין, לרווחים, למידע, או לעסקים ונזק בגין עגמת נפש), על פי כל עילה משפטית (לרבות אך לא רק, חוזית, נזיקית, אחריות קפידה או אחרת) הנובעים מתנאי שימוש אלה, מהאתר ו/או בתכנים, משימושו של המשתמש או מאי-יכולתו להשתמש באתר ו/או בתכנים, או מכל מעשה או מחדל של החברה ו/או נציגי החברה המורשים, המבוסס על הפרת המצגים או ההתחייבויות של החברה ו/או של נציגי החברה המורשים, הנובעים או הקשורים בתנאים; והכל בין אם נודע לחברה על האפשרות שנזק כאמור עלול להיגרם ובין אם לאו.

מבלי לגרוע מכלליות האמור לעיל, ובמידה המקסימאלית האפשרית על פי דין, החבות המצטברת של החברה ו/או נציגי החברה עבור כל הנזקים הנובעים מתנאי שימוש אלה או בנוגע לשימושו של המשתמש באתר או בתכנים, תוגבל לסכום אותו שילמת (ככל שרלוונטי) לחברה בשנה בה אירע האירוע המקים למשתמש טענה כלפי החברה, או לחלופין סכום של 5 ש'ח, לפי הגבוה מביניהם. המשתמש לא יוכל, והוא מוותר על כל זכות, לבקש החזר בגין נזקים אחרים, כולל נזקים תוצאתיים, אובדן רווחים, מיוחדים, עקיפים או מקריים מהחברה ו/או נציגיה.

היה וסמכויות שיפוט מסוימות אינן מאפשרות החרגות או הגבלות כאמור לעיל, ההחרגות וההגבלות הנזכרות לעיל לא תחולנה במלואן, אלא רק במידה המקסימאלית המותרת על פי הדין החל.

11. שיפוי

המשתמש מסכים להגן ולשפות את החברה ואת נציגי החברה מפני ונגד כל תביעה, נזק, הפסד, התחייבות, אחריות, הוצאה וחוב (לרבות אך לא רק, שכר טרחת עורך דין) אשר נובעים מ: (א) שימושו באתר ו/או בתכנים שלא בהתאם לתנאי שימוש אלה; (ב) כל הפרה מצדו של תנאי שימוש אלה; (ג) הפרה מצדו של כל זכות של צד שלישי, לרבות אך לא רק, זכויות קניין רוחני או הזכות לפרטיות; ו-(ד) כל נזק מכל סוג שהוא, בין אם נזק ישיר, עקיף, מיוחד או תוצאתי, שגרם לצד שלישי אשר קשור לשימושו באתר או בתכנים. מובהר בזאת כי חובת השיפוי האמורה תחול אף לאחר סיום התקשרותך עם החברה.

מבלי לגרוע מכלליות האמור לעיל, אנו שומרים את הזכות הבלעדית לנהל את ההגנה והשליטה הבלעדית בכל עניין והליך הקשור בשיפוי מצדך, באופן שאינו גורע מחובת המשתמש כאמור, והמחייב אותו לשתף פעולה מלאה איתנו בניהול הליך כאמור. המשתמש מאשר כי לא יסכים לפשרה בכל עניין הכפוף לשיפוי על ידו מבלי לקבל לכתחילה את הסכמתנו בכתב לכך.

12. עוד כללים בעניין אתר אינטרנט זה

נוסף על הכללים המפורטים לעיל ב'תנאי שימוש' וב'הצהרת הפרטיות', אפשר שתהיו כפופים לתנאים נוספים שעשויים להיות בתוקף בעת הגישה לחומר או לשירותים מסוימים באזורים מסוימים באתר אינטרנט זה. (למשל באמצעות כניסה לקישור מאתר זה). אנא קראו את 'הצהרת הפרטיות' שלנו כדי ללמוד כיצד אנו מגִנים על המידע שאנו אוספים באמצעות אתר זה ומשתמשים בו. זאת משום שאם תפרו את 'תנאי השימוש' ו/או את 'הצהרת הפרטיות', בדרך ובאופן שיגרמו לכם ו/או לצד ג' כלשהו, נזק, מדטרוניק תהיה פטורה מאחריות ו/או מחבות כלשהי לנזק זה. זאת, בנוסף לכל פטור מאחריות ו/או מחבות כלשהי הנובעים מניסוחם של 'תנאי השימוש' ו/או 'הצהרת הפרטיות' וכן כאלו הנובעים מחוקיה של מדינת ישראל והנהלים המתקיימים בה בנידון.

בעצם שימושכם באתר זה אתם מסכימים בין היתר שסמכות השיפוט ומקום השיפוט היחידים לכל מחלוקת עם מדטרוניק בהקשר כלשהו לשימושכם באתר זה תהיה נתונה בידי בתי המשפט בישראל. אתם מסכימים גם להחלת סמכות משפטית אישית בבתי משפט אלו בקשר לאותו עניין. הביטוי מדטרוניק מתייחס לחברה בכללותה לסניפיה, לעובדיה, למשרדיה, למנהליה, לסוכניה ו/או לספקיה. תנאי השימוש באתר זה כפופים לחוקי מדינת ישראל.

זמינות ופונקציונאליות האתר והשירותים הניתנים במסגרתם תלויה בגורמים רבים, לרבות תוכנה, חומרה, רשתות תקשורת, ספקי שירותים או קבלנים של החברה או צדדים שלישיים אחרים (לרבות אלה המספקים שירותי אחסון ענן, שירותי רישום לאתרים ועוד). אנו נעשה מאמצים סבירים על מנת להבטיח שהאתרים ושירותים אלה יהיו זמינים באופן רציף. יחד עם זאת, החברה לא תהיה אחראית, ואיננה מבטיחה או מתחייבת כי האתרים והשירותים יפעלו ו/או יהיו זמינים בכל עת ללא הפרעות או תקלות, וכי יהיו ללא פגם.

החברה רשאית בכל עת, לפי שיקול דעתה הבלעדי, להפסיק את פעילות האתר או כל חלק ממנו, באופן זמני או לצמיתות, למחוק כל מידע או תוכן מהאתר או לשנות, לתקן, לשפר, לשפר ולעשות שינויים אחרים או להפסיק הספקת או מתן מידע, תכנים או תכונות בו מבלי לתת כל הודעה מוקדמת. אתה מסכים ומאשר כי החברה אינה נושאת בכל אחריות ביחס או בקשר עם הפסקת פעילות האתר ואובדן נתונים כלשהם. הוראות תנאי שימוש אלה , מטבען חייבות לשרוד ולהתקיים גם לאחר סיום תנאים אלה כדי להשיג את מטרות היסוד של תנאים אלה.

תנאים אלה יעמדו בתוקפם עד לסיומם כמפורט במסמך זה. אי ציות לתנאים יסיים את הרישיון שלך ואת תנאים אלו. במקרה של אי-יכולתך לעמוד בתנאים, החברה יכולה מיידית, באופן זמני או קבוע להגביל, להשעות או לסגור את חשבונך.

13. כללי

(א) תנאי שימוש אלה ממצים את מלוא ההבנות והתנאים שהוסכמו בינך לבין החברה בקשר לנושאים המופיעים בתנאים אלה, והם גוברים על כל הסכמות אחרות, קודמות או תקפות, בכתב או בעל פה, בינך לבין החברה, (ב) כל תביעה בקשר לאתר או לשימוש בהם, יהיו כפופים לחוקי מדינת ישראל, ויתפרשו על-פי חוקים אלה (מבלי ליתן תוקף לכללי ברירת הדין הבינלאומי הקבועים בהם), ואף לא יחולו עליהם אמנת האומות המאוחדות בנוגע לדין האחיד בדבר מכר טובין בינלאומי, (ג) כל מחלוקת אשר תנבע או תהיה קשורה לשימוש שלך באתר תובא לדיון בבתי המשפט המוסמכים במחוז תל אביב, ישראל, ואתה מסכים בזאת לסמכות השיפוט הייחודית והמקומית של בתי משפט אלה. הנך מסכים לוותר על כל ההגנות בדבר היעדר סמכות שיפוט פרסונלית ופורום לא נאות, ומסכים כי כתבי בית דין יומצאו באופן המותר על פי הדין החל ו/או על פי החלטת בית משפט. על אף האמור לעיל, החברה רשאית לבקש מתן צווי מניעה בכל בית משפט מוסמך, (ד) תנאי שימוש אלה אינם יוצרים ולא יתפרשו כאילו הם יוצרים יחסי שותפות, מיזם משותף, יחסי עובד-מעסיק, יחסי שליחות או יחסי נותן-מקבל זיכיון בין הצדדים, (ה) שום ויתור של מי מהצדדים על כל הפרה או מחדל על פי הסכם תנאים אלה זה לא ייחשב כויתור על כל הפרה או מחדל, בין אם קודמים או מאוחרים יותר, (ו) כל כותרת של סעיף או כל כותרת אחרת בתנאים אלה מובאת לצורכי נוחות בלבד, ואיננה מגדירה או מבארת כל סעיף או הוראה הכלולים בתנאים אלה, (ז) הנך מאשר ומסכים כי כל עילת תביעה שעשויה להיות לך, הנובעת מהאתר והתכנים או הנוגעת להם, תעמוד לך במשך שנה אחת (1) מיום קרות האירוע. לאחר תקופה זו, מוסכם בזאת בין הצדדים כי עילת תביעה זו תתיישן, (ח) היה וייקבע על ידי גוף מוסמך כי הוראה כלשהי מתנאי שימוש אלה אינה חוקית, בטלה או שמכל סיבה שהיא אין אפשרות לאוכפה, אזי יראו הוראה זו כהוראה שניתן להגבילה או להפרידה מתנאים אלה, וההוראה האמורה (במידה המקסימאלית האפשרית על פי דין) לא תשפיע על התוקף והאפשרות לאכוף הוראה כלשהי מבין ההוראות הנותרות של תנאים אלה, (ט) אינך רשאי להמחות, להעניק רישיון-משנה או להעביר באופן אחר את זכויותיך או את התחייבויותיך, כולן או מקצתן, על פי תנאים אלה ללא הסכמתנו מראש ובכתב. הננו רשאים להמחות או להעביר את התחייבויותינו על פי תנאים אלה ללא הגבלה וללא הודעה על כך, (י) כל תיקון לתנאי שימוש אלה לא יהיה בעל תוקף משפטי מחייב אלא אם כן נעשה בכתב ונחתם על ידי החברה, (יא) הצדדים מסכימים כי כל התכתבות הקשורה בתנאים אלה תהיה בכתב (בדואר אלקטרוני או בדואר רגיל), בשפה העברית או האנגלית, (יב) אתה מסכים, מבלי להגביל, כי גרסה מודפסת של תנאים אלה ושל כל הודעה אשר ניתנה באופן אלקטרוני תהיה ראיה קבילה בהליכים שיפוטיים או מנהליים אשר יתבססו על תנאים אלה, או בקשר אליהם, באותה מידה ובכפוף לאותם תנאים כמו מסמכים ורשומות עסקיים אחרים אשר הופקו במקור ונשמרו בגרסה מודפסת.  

14. שאלות, הערות והודעות

מדטרוניק עשויה להעביר אליכם הודעות באמצעות דוא'ל, באמצעות הודעה כללית באתר אינטרנט זה, או באמצעות הודעה בכתב לכתובת הדואר הרשומה אצל מדטרוניק. אתם רשאים להעביר הודעות למדטרוניק באמצעות שימוש בלחצן צרו קשר עם מדטרוניק או לכתובת:

מדטרוניק וורלד טרייד קורפורישן

רחוב המדע 10

ת.ד. 12016 הרצלייה פיתוח 46733

Medtronic באמצעות שימוש התכונה יצירת קשר.