תנאי השימוש

קיצורים לתוכן:

• חייגו 100 למד"א בכל מקרה חירום

• לגבי המידע באתר זה

• זכויות היוצרים והסימנים המסחריים שלנו

• רישוי גרפיקה

• קישורים לאתר זה ושימוש בסימנים המסחריים של מדטרוניק

• קישורים לאתרים אחרים

• המשוב, ההערות והרעיונות שלכם

• אין אחריות

• מגבלות החבות של מדטרוניק

• כללים נוספים לגבי אתר זה

• שאלות, הערות והודעות

אנא קראו היטב את תנאי השימוש של האתר. תנאי שימוש אלה מתארים כללים למבקרים באתר הזה של מדטרוניק. האתר הזה שייך ומתוחזק על ידי מדטרוניק. מדטרוניק הוא השם שבו אנו משתמשים כדי להתייחס לכל העסק שלנו, כולל Medtronic plc וכל אחת מהחברות שבשליטתה, לרבות חברות בנות וחברות קשורות, כגון Covidien ו-Medtronic Minimed. כשאנחנו משתמשים במילים אנחנו או שלנו, אנחנו מתכוונים למדטרוניק. מדטרוניק מפעילה גם אתרים אחרים. תנאי שימוש אלה אינם חלים על אתרי האינטרנט האחרים שלנו. עליכם לעיין בתנאי השימוש המפורסמים באתרי מדטרוניק אלה כאשר אתה מבקר בהם.

תנאי שימוש אלה עודכנו לאחרונה ב-26 בינואר 2015. אנו עשויים לשנות את תנאי השימוש הללו בכל עת. אנא עיין בתנאי השימוש בכל פעם שאתה מבקר באתר. השימוש באתר זה אומר שאתה מסכים לגרסה העדכנית ביותר של תנאי השימוש.

אנא חייגו 101 למד"א בכל מקרה חירום.

אתר זה אינו מספק ייעוץ רפואי. אם אתה חושב שיתכן ויש לך מקרה חירום רפואי, התקשר לרופא שלך או חייג למד"א 101 באופן מידי.

לגבי המידע שמצוי באתר זה.. חלק ניכר מהמידע באתר זה מתייחס למוצרים ולשירותים המוצעים על ידי מדטרוניק. החומרים באתר זה מיועדים למידע חינוכי כללי בלבד. המידע המצוי באתר זה אינו יכול להחליף התייעצות עם הרופא שלך. מדטרוניק אינה עוסקת ברפואה או מספקת שירותים או ייעוץ רפואי ואין לראות במידע באתר זה ייעוץ רפואי. יש תמיד לדבר עם איש המקצוע רפואי לאבחון וטיפול.

מידע בריאותי משתנה במהירות. לכן, תמיד עדיף לאשר כל מידע עם איש המקצוע הרפואי שלך.

אתר זה מכיל מידע על מוצרים וטיפולים שאושרו לשימוש בארה"ב, והוא מיועד לקהל בארה"ב. אם אתה גר מחוץ לארה"ב, ייתכן שתראה באתר זה מידע על מוצרים או טיפולים שאינם מאושרים או משווקים במדינה שלך.

זכויות היוצרים והסימנים המסחריים שלנו. החומרים באתר זה שייכים ומורשים לחברת מדטרוניק. החומרים מוגנים על ידי חוקי זכויות היוצרים של ארצות הברית וחוקי זכויות יוצרים זרים. ישנם כמה כללים חשובים לגבי העתקת חומרים אלה. אתם רשאים לשלוח בדואר אלקטרוני, להוריד או להדפיס עותקים של החומרים באתר זה, אך רק לשימושכם האישי והלא מסחרי. כאשר אתם שולחים בדואר אלקטרוני, מורידים או מדפיסים עותק של החומרים באתר זה, עליכם לכלול גם את כל זכויות היוצרים והודעות אחרות הכלולות בחומרים, לרבות הודעת זכויות היוצרים בתחתית העמוד.

חברת מדטרוניק היא גם הבעלים של השמות שבהם משתמשים עבור המוצרים והשירותים שלנו באתר זה, ושמות אלה מוגנים על ידי חוקי ארצות הברית וחוקי סימני מסחר זרים. כל הסימנים המסחריים, לרבות סימנים מסחריים של צד שלישי הם רכושם של בעליהם בהתאמה.

ייתכנו כללים מיוחדים לשימוש בחומרים המסופקים בחלקים מסוימים באתר זה. כללים מיוחדים אלו יפורסמו ליד החומרים.

אם אתם משתמשים בחומרים או בסימנים המסחריים באתר זה באופן שאינו מותר בבירור בתנאי שימוש אלה, אתם מפרים את ההסכם שלכם איתנו וייתכן שאתם מפרים חוקי זכויות יוצרים, סימנים מסחריים וחוקים אחרים. במקרה כזה, אנו מבטלים אוטומטית את הרשאתכם להשתמש באתר זה. הבעלות על החומרים נשארת בידינו או אצל מחברי החומרים הכלולים באתר זה. כל הזכויות שלא ניתנו במפורש שמורות.

רישוי גרפיקה השפה הגרפית המוצגת באתר זה ומשותפת בערוצים דיגיטליים אחרים של מדטרוניק משתמשת במשפחות האייקונים של Google Material ו-IBM Carbon. מורשה תחת רישיון Apache, גרסה 2.0 ("הרישיון"); אינך רשאי להשתמש בקובץ זה אלא בהתאם לרישיון. תוכל להשיג עותק של הרישיון בכתובת http://www.apache.org/licenses/LICENSE-2.0.

אלא אם כן נדרש על פי החוק החל או הסכמה בכתב, התוכנה המופצת תחת הרישיון מופצת על בסיס "כמות שהיא", ללא אחריות או תנאים מכל סוג שהוא, מפורש או משתמע. ראה את הרישיון עבור השפה הספציפית השולטת בהרשאות ומגבלות במסגרת הרישיון.

קישורים לאתר זה ושימוש בסימנים המסחריים של מדטרוניק. מדטרוניק מעניקה בזאת רישיון לא בלעדי, מוגבל וניתן לביטול לקשר לאתר זה. מדטרוניק שומרת לעצמה את הזכות לבטל רישיון זה באופן כללי, או את זכותך להשתמש בקישורים ספציפיים, בכל עת. אם מדטרוניק תבטל רישיון זה, אתם מסכימים להסיר ולהשבית כל אחד וכל הקישורים שלכם לאתר זה באופן מיידי.

אתם מסכימים לא להציג את הקישור לאתר זה בצורה שהוא משויך לפרסום או שייראה כמקדם לכל ארגון, מוצר או שירות. אתה מסכים שהקישור לא יופיע באתר שאדם סביר עלול לראות בו מגונה, משתמש בלשון הרע, מטריד, פוגעני או זדוני. בשום מקרה אינכם רשאים "למסגר" אתר זה או כל חלק מתוכנו או להעתיק חלקים מאתר זה לשרת. אתם מסכימים לא להציג או להשתמש בלוגו או בסימן המסחרי של מדטרוניק בשום אופן ללא רשותנו מראש ובכתב.

קישורים לאתרים אחרים. אתר זה עשוי להכיל קישורים לאתרים שאינם מופעלים על ידי מדטרוניק. אנו מספקים קישורים אלה לנוחיותך, אך איננו בודקים, שולטים או מפקחים על החומרים באתרים אחרים. אתרים אלו עשויים להכיל מידע על שימושים במוצרים או בטיפולים של מדטרוניק שלא אושרו בארצות הברית. איננו שולטים או תומכים במידע מסוג זה. איננו אחראים לביצועים של אותם אתרים או להתנהלות העסקית שלכם איתם. השימוש שלכם באתרים אחרים כפוף לתנאי השימוש של אותם אתרים, לרבות מדיניות הפרטיות של אותם אתרים.

המשוב, ההערות והרעיונות שלכם. למרות שאנו שמחים לקבל משוב, הערות ורעיונות מהמבקרים באתר זה, אנו רוצים שתבינו שכל מידע שתשלחו דרך אתר זה ייחשב לא אישי, לא סודי ולא קנייני (מלבד מידע אישי, כפי שמוגדר מונח זה בהצהרת הפרטיות שלנו). אם אתם מעבירים אלינו רעיונות, מידע, מושגים, ידע, טכניקות או חומרים כלשהם דרך אתר זה, אתם מעניקים בזאת למדטרוניק רישיון בלתי מוגבל, ללא תמלוגים, בלתי חוזר לשימוש, שכפול, הצגה, ביצוע, שינוי, והפצה של המידע בכל דרך ואמצעי, ומסכימים שמדטרוניק חופשית להשתמש בהם לכל מטרה.

אין אחריות. כל התוכן באתר זה מסופק לך על בסיס "כפי שהוא", "כפי שהוא זמין". מדטרוניק מתנערת בזאת מכל האחריות מכל סוג שהוא, מפורשת או משתמעת, סטטוטורית או אחרת, לרבות אך לא מוגבלת לאחריות המשתמעת של סחירות, התאמה לעניין מסוים. מדטרוניק אינה נותנת אחריות לגבי הדיוק, השלמות או המהימנות של כל תוכן הזמין דרך אתר אינטרנט זה.

מדטרוניק אינה טוענת או לוקחת אחריות שהשימוש באתר זה יהיה ללא הפרעות או שגיאות. אתם אחראים לנקיטת בכל אמצעי הזהירות הדרושים כדי להבטיח שכל תוכן שאתם עשויים להשיג מאתר זה נקי מווירוסים ומכל קוד זדוני אחר שעלול לזרוע הרס.

מדינות מסוימות אינן מתירות הגבלות על אחריות משתמעת, ולכן ייתכן שאחת או יותר מהמגבלות לעיל לא חלות עליך.

הגבלת אחריות. אתם מסכימים כי לא מדטרוניק ולא כל אדם או חברה הקשורים למדטרוניק יהיו אחראים לכל נזק שנגרם מהשימוש שלכם או מחוסר היכולת שלכם להשתמש באתר זה או בחומרים באתר זה. הגנה זו מכסה תביעות המבוססות על אחריות, חוזה, נזיקין, אחריות קפדנית וכל תיאוריה משפטית אחרת. הגנה זו מכסה את מדטרוניק, נושאי משרה, דירקטורים, עובדים, סוכנים וספקים המוזכרים באתר אינטרנט זה. הגנה זו מכסה את כל ההפסדים, לרבות, ללא הגבלה, ישיר או עקיף, מיוחדים, מקריים, תוצאתיים, ונזק עונשי, פציעות אישיות/מוות בעוולה, אובדן רווחים, או נזק עיסקי.

החבות הכוללת של מדטרוניק, נושאי משרה, דירקטורים, עובדים, סוכנים, ספקים, אם בכלל, בגין הפסדים או נזקים, תוגבל לסכום הנזקים האמיתיים שלך, שלא יעלה על 100$. ייתכן שמגבלת החבות לא תהיה אפקטיבית במדינות מסוימות. בשום מקרה, מדטרוניק, נושאי המשרה, הדירקטורים, העובדים, הסוכנים או הספקים שלה יהיו אחראים כלפיך לכל הפסד או נזק אחר מהסכום שתואר לעיל. כל הנזקים האחרים, ישירים או עקיפים, מיוחדים, מקריים, תוצאתיים או עונשיים, הנובעים מכל שימוש באתר או בחומרים אינם נכללים גם אם ניתנה למדטרוניק הודעה על כך.

כללים נוספים לגבי אתר זה. בנוסף לכללים בתנאי שימוש אלה ובהצהרת הפרטיות, אתם עשויים להיות כפופים לתנאים נוספים שעשויים לחול כאשר אתם ניגשים לשירותים או חומרים מסוימים באזורים מסוימים באתר זה, כגון בעת רכישת שירותים משופרים, או על ידי ביצוע קישור מאתר זה. אנא קראו את הצהרת הפרטיות שלנו כדי ללמוד כיצד אנו מגנים ומשתמשים במידע שאנו אוספים דרך אתר זה.

ההתחייבויות שלכם לפי סעיף זה והסעיפים הנקראים "המשוב שלכם", "ללא אחריות" ו"הגבלת אחריות" יישארו לאחר סיום תנאי השימוש הללו.

אם הוראה כלשהי בתנאי שימוש אלה תימצא כלא תקפה על ידי בית משפט בעל סמכות שיפוט מוסמכת, אי תקפותה של הוראה כזו לא תשפיע על תוקפן של שאר ההוראות של תנאי שימוש אלה, שיישארו בתוקף. שום ויתור על אף אחד מתנאי שימוש אלה לא ייחשב כוויתור נוסף או מתמשך על תנאי כזה או כל תנאי אחר.

אם אתם מפרים את תנאי השימוש האלה או את הצהרת הפרטיות באופן שגורמת נזק לאחרים, אתם מסכימים לכם שמדטרוניק נקייה מכל אחריות לנזק זה.

על ידי שימוש באתר זה, אתם מסכימים שסמכות השיפוט והמקומות הראויים היחידים ליישוב כל מחלוקת עם מדטרוניק, או בכל דרך הקשורה לשימוש שלכם באתר זה, נמצאים בבתי המשפט המדינתיים ובתי המשפט הפדרליים במדינת מינסוטה, ארה"ב. בנוסף, אתם מסכימים להפעלת סמכות השיפוט האישית בבתי משפט אלה בקשר עם כל מחלוקת הקשורה למדטרוניק או לחברות המסונפות שלה, העובדים, נושאי המשרה, הדירקטורים, הסוכנים או הספקים שלה.

תנאי שימוש אלה כפופים לחוקים המהותיים הפנימיים של מדינת מינסוטה, ללא יחס לעקרונות ניגוד החוקים שלה, והחוקים הפדרליים של ארצות הברית.

שאלות, הערות והודעות. מדטרוניק עשויה למסור לך הודעה בדואר אלקטרוני, הודעה כללית באתר זה, או בתקשורת בכתב הנמסרת על ידי שירותי הדואר בארה"ב לכתובת שלך הרשומה ברשומותינו. אתה יכול לשלוח הודעה למדטרוניק באמצעות ה Contact Us.