This will play a video. - צוותים רפואיים

צוותים רפואיים

טכנולוגיות רפואיות, טיפולים ושירותים - כמו גם דרכים חדשות לשיפור היעילות בבית החולים

פתרונות רפואיים ופרוצדורות

מידע רפואי בנושא מחקריים קליניים ותמיכה קלינית

מידע נוסף

מוצרים חדשניים לשיפור הטיפול

מידע על הטכנולוגיות פורצות הדרך שלנו ותמיכה בלמידתן

חיפוש לפי מומחיות
Synchromed II Drug Infusion Pump

תוכנית ההדרכה החדשנית של מדטרוניק לצוותים רפואיים

במגוון רחב של תחומים, עבור כל רמת התמחות

מידע נוסף
Virtual Training

COVIDIEN נקראת כעת MEDTRONIC MINIMALLY INVASIVE THERAPIES

מידע נוסף

האקדמיה של

MEDTRONIC

ללמידה על טכנולוגיות בתחום הקרדיו-וסקולר וניהול קצב לב

צפו בתכני הלמידה המוצעים

האקדמיה של Medtronic

ללמידה על טכנולוגיות בתחום הקרדיו-וסקולר וניהול קצב לב

צפו בתכני הלמידה המוצעים
אנשי רפואה צופים במסך