הצהרת פרטיות Medtronic Trading LTD

אנא קראו בעיון את הצהרת הפרטיות.

 

הצהרת עקרונות פרטיות – 'מדטרוניק'

(עדכון אחרון: 18 ביולי, 2017)

1.         כללי

אנו, מדטרוניק וורלד טרייד קורפורישן בע'מ והחברות הקשורות אליה (להלן, ביחד: 'מדטרוניק' או 'החברה' או 'אנחנו'), מחויבים להגן על המידע האישי שהמשתמשים משתפים עמנו במסגרת השימוש באתר (להלן: 'אתה' או המשתמש'). אנו מאמינים כי למשתמשים שלנו הזכות להכיר את המדיניות שלנו בנוגע לאיסוף ושימוש במידע המתקבל על ידינו בזמן השימוש באתר (להלן: 'עקרונות הפרטיות').

למונחים המופיעים במדיניות פרטיות זו תהיה המשמעות הנודעת להם בתנאי השימוש, הזמינים בלינק http://www.medtronic.com/il-he/terms-of-use.html אלא אם נאמר במפורש אחרת במדיניות פרטיות זו.

מדיניות הפרטיות מנוסחת בלשון זכר לצרכי נוחות בלבד, והיא מתייחסת, כמובן, גם לנשים.

בהצהרת עקרונות פרטיות זו אנו מתארים כיצד מדטרוניק מעבדת מידע אישי, שומרת ומכבדת את אמונם של לקוחותיה, עמיתיה לעסקים, ספקיה ומטופליה בדרך התורמת להצלחתה המתמשכת.

אנו מקפידים תמיד לעבד מידע אישי:

·         באופן חשאי והוגן;

·         באורח הולם, בהתאם להצהרותינו;

·         לפי חוק, בהתאם לחוקים המיושמים להגנת נתונים, ובהתאם להוראות, לתקנות ולעקרונות.

2.         הסכמה

אנא קרא בעיון: בעצם הכניסה, ההתחברות, הגישה ובעצם השימוש באתר ובשירותים אתה מביע את הסכמתך לתנאים המופיעים במדיניות פרטיות זו, לרבות הסכמתך לאיסוף המידע האישי שלך (כהגדרתו להלן) ולעיבודו. אם אינך מסכים לאי אילו מהתנאים המפורטים להלן, הנך מחויב, באופן מיידי, להימנע משימוש באתר ובשירותים.

למען הסר ספק, הנך מאשר ומסכים בזאת לאיסוף, עיבוד, העברה ושימוש במידע האישי שלך. בנוסף, הנך מאשר ומסכים כי אינך נדרש לספק לנו מידע אישי וכי מידע זה נמסר לנו מרצונך החופשי.

3.         מתי תקפים 'עקרונות הפרטיות' הללו?

עקרונות הפרטיות הללו תקפים כאשר אנו מעבדים מידע אישי שנאסף בעת השימוש באתר. 'עקרונות פרטיות' אלו חלים על נתונים שאנו אוספים ישירות מהאדם שהנתונים מזהים אותו, וכן אם אנו אוספים נתונים מאדם (או חברה) בעניינו של אדם אחר.

'הצהרת עקרונות פרטיות' זו אינה תקפה כאשר אנו מעבדים מידע:

·       על העובדים שלנו בתחום יחסי ההעסקה שלהם עמנו;

·       אם מסרנו הכחשות, קווי מדיניות, הודעות או תנאי שימוש אחרים המציינים כי מדיניות זו אינה תקפה או שמדיניות שונה תקפה במקומה

·       שאינו מזהה אותך כאדם פרטי, לרבות מידע אישי (שנגדיר להלן) שהפכנו אותו ללא-מזוהה, באופן ששוב אין אפשרות להשתמש בו כדי לזהותך.

4.         מהו עיבוד נתונים?

עיבוד נתונים הוא מערך כלשהו של פעולות העוסקות במידע אישי, בין באמצעים אוטומטיים ובין באחרים, הכולל איסוף, חשיפה, התאמה, שינוי, תיקון, מציאה, שילוב, חסימה, מחיקה, העברה, השמדה, רישום/הקלטה, ארגון ואחסון של מידע אישי וכן שימוש בו.

5.         מהו המידע הנאסף ממשתמשי האתר?

אנו אוספים שני סוגים של מידע מהמשתמשים באתר:

א. הסוג הראשון של מידע שהחברה אוספת הנו מידע אנונימי ואינו מזהה (להלן: 'מידע לא אישי'). מידע לא אישי הוא כל מידע גלוי אשר זמין לחברה בשעה שהמשתמש משתמש באתר, ואינו מאפשר את זיהויו של אותו משתמש. מידע לא אישי כולל מידע אנונימי, טכני וכן מידע שנאסף אודות התנהגות המשתמשים, ועשוי לכלול, בין היתר, את פעילותו של המשתמש באתר, את זהות מערכת ההפעלה וסוג מערכת הדפדפן של המשתמש, סוג המכשיר הנייד וגרסת המכשיר הנייד, שפת המכשיר, זרם הקשות (click-stream), דף ההפניה (referral URL), שפת המקלדת, רזולוציית מסך, מיקום גיאוגרפי המוגדר כברירת מחדל וכיו''ב.

ב. הסוג השני של מידע שהחברה אוספת הנו מידע אישי מזהה (להלן: 'מידע אישי'). מידע אישי הוא מידע בעניינך שנוכל להשתמש בו כדי לזהות אותך ספציפית, כגון:

·       כתובת IP (או כתובת ה-Mac, לפי המקרה)

·       מידע אישי הנמסר על ידי משתמשים באופן מודע ומרצונם החופשי במהלך שימוש באתר באמצעות טופס 'יצירת קשר' באתר, לרבות שם מלא, מדינה, כתובת דואר אלקטרוני, נושא הפנייה וטקסט חופשי.

6.         מתי וכיצד 'מדטרוניק' אוספת מידע אישי?

'מדטרוניק' יכולה לאסוף מידע אישי במגוון דרכים. לדוגמה:

·       באמצעות כניסתך ושימוש באתר. כאשר אתה משתמש באתר, אנו מודעים לעצם השימוש ורשאים לאסוף ולתעד מידע הקשור לשימושך.

·       אנו אוספים מידע ששיתפת מרצון עם החברה , למשל מידע הנובע מטופס 'צור קשר'.

7.         כיצד 'מדטרוניק' מעבדת מידע אישי?

אנו משתמשים במידע לא-אישי:

·       לצורך  מחקר וניתוח סטטיסטי להתאמה, פיתוח ושיפור האתר והשירותים הניתנים במסגרתו.

·       כדי לשרת את חווית המשתמש.

אפשר שנעבד את המידע האישי שלך:

·       כדי לספק את השירותים למשתמשים שלנו;

·       כדי להשיב לבקשותיך ולשאלותיך;

·       על מנת לאפשר למשתמש לקבל עדכונים על ההתפתחויות בחברה, הצעות חדשות, חדשות בנוגע לאתר והשירותים וכיוצא בזאת;

·       כדי ליצור אתך קשר בדואר האלקטרוני (או בדרכים אחרות שתיתן להן את הסכמתך) בעניין מידע שעשוי לעניין אותך, ובו אינפורמציה על הניסויים הקליניים שלנו ועל המוצרים והשירותים שלנו ושל אחרים.

8.         האם אי-פעם תשתמש 'מדטרוניק' במידע אישי כדי ליצור עימך קשר בהודעות שיווקיות?

אפשר שניצור עמך קשר מדי פעם בפעם באופן אישי, בדואר האלקטרוני, בפקס, בדואר או בטלפון כדי לספק לך מידע בעניין תכניות, שירותים ותוכן שעשויים לעניין אותך, אלא אם תודיע לנו שאינך מעוניין לקבל מידע שיווקי או הודעות חקר שוק מאתנו. הנך מסכים כי אנו עשויים להשתמש פרטי הקשר שלך שספקת לנו (כולל, ללא ההגבלה, כתובת דואר אלקטרוני ומספר טלפון) בכדי לספק לך חומרים מסחריים ו/או לא מסחריים הקשורים למוצרים והשירותים שלנו הנוכחיים ו/או העתידיים.

9.         אם לא תרצה לקבל הודעות שיווקיות מ'מדטרוניק'?

אם תרצה להפסיק לקבל הודעות שיווקיות מאתנו, תוכל ליצור עמנו קשר, כמתואר בתחתית הצהרה זו, כדי להודיע לנו אילו סוגי הודעות ברצונך להפסיק לקבל. כמו כן, אם קיבלת או תקבל בעתיד הודעת דואר אלקטרוני מאתנו, תמצא בו דרך קלה ואוטומטית כדי להפסיק לקבל הודעות דואר אלקטרוני מאתנו.

10.     האם קורה ש'מדטרוניק' משתפת צד שלישי כלשהו במידע האישי?

'מדטרוניק' לא תשתף במידע האישי שלך צד שלישי שאינו קשור, בלי לקבל לכך את אישורך, אלא לפי המותנה ב'הצהרת עקרונות פרטיות' זו.

במהלך העסקים הרגיל, נשתף חברות שאנו שוכרים את שירותיהן או את פעילותן במקצת מהמידע האישי. בכל המקרים שבהם אנו חולקים את המידע האישי שלך עם צד שלישי, איננו מתירים לו לשמור את המידע, לחשוף אותו או להשתמש בו עם אחרים אלא למטרת מתן השירותים שביקשנו ממנו לספק. אנו עושים מאמצים סבירים על מנת להתקשר עם צדדים שלישיים המפרסמים מדיניות פרטיות החלה על איסוף, אחסון, עיבוד ושימוש במידע אישי ובמידע לא אישי. אנו ממליצים לך לקרוא את תנאי השימוש ומדיניות הפרטיות של צדדים שלישיים אלה על מנת שתוכל להבין את מדיניות הפרטיות המיושמת בשירותים אלה.

לא נמכור, נחליף או נפרסם את המידע האישי שלך, למעט במקרה של מכירת התאגיד, מיזוג, פירוק או רכישה.

ייתכן שצו בית משפט, צו הבאה, צו חיפוש, חוק או תקנה יחייבו אותנו לפי חוק לחשוף את המידע שלך. אפשר שנשתף פעולה עם שלטונות החוק בעת חקירה ותביעה של מבקרים באתרי אינטרנט המפרים את כללינו או עוסקים בהתנהגות שפוגעת במבקרים אחרים (או שאינה חוקית).

אנו עשויים לחשוף את המידע האישי שלך לצד שלישי אם לדעתנו חשיפה כזו נחוצה כדי:

·       לאכוף את 'הצהרת עקרונות פרטיות' זו;

·       להגן על זכויותינו או קנייננו;

·       להגן על בריאותו, ביטחונו או רווחתו של מישהו;

·       על מנת לגלות, למנוע או לטפל באופן אחר בתרמית, הונאה או בסוגיות אבטחה ובטחון וכן בבעיות טכניות;

·       על מנת להשיב לתביעות, דרישות או טענות כי מידע ליצירת קשר (לדוגמה, שם, כתובת, כתובת דואר אלקטרוני וכדומה) של צד שלישי פורסם או הועבר ללא הסכמתו או באופן שיש בו משום הטרדה;

·       לציית לחוק או לתקנה, צו בית משפט או הליכים משפטיים אחרים;

·       על פי אישור מפורש של המשתמש לפני הגילוי.

11.     האם אי-פעם 'מדטרוניק' תעביר את המידע האישי שלך למדינות אחרות מלבד המדינה שאתה נמצא בה?

'מדטרוניק' רשאית להעביר מידע שנאסף אודותיך, לרבות מידע אישי, לגופים קשורים או לספקי שירות צד שלישי ממדינתך או מסמכות השיפוט בה אתה נמצא, למדינות או לסמכויות שיפוט אחרות בעולם. לתשומת לבך, החברה רשאית להעביר מידע למדינה ולסמכות שיפוט שאינה מחילה חוקי הגנת מידע זהים למקום השיפוט בו אתה נמצא, ואתה מסכים להעברת מידע זה.

12.     מה יקרה אם יחול שינוי ב'הצהרת עקרונות פרטיות' זו?

אם נחליט לעשות שינוי של ממש ב'הצהרת עקרונות פרטיות' זו, נתאר את כל השינויים המהותיים בחלק זה של ההצהרה. תמיד תוכל למצוא את העותק העדכני ביותר של ההצהרה ואת ההיסטוריה שלה באתר האינטרנט בארצך, או שתוכל להקיש על צור קשר בכתובת שבהמשך.

13.     מה בעניין אבטחת המידע האישי?

אנו נעזרים בהגנות פיזיות, מנהליות וטכניות סבירות כדי להגן על המידע האישי שלך מפני אבדן, שימוש לרעה, גישה בלתי-מורשית, חשיפה, שינוי או הרס. כמו כן אנו מגבילים את הגישה למידע האישי שלך לעובדים ולקבלנים שצריכים לדעת את המידע לשם ביצוע תפקידם. עליך לזכור ששום העברה דרך האינטרנט אינה בטוחה במאה אחוז או חסינה מפני טעויות. הודעת דואר אלקטרוני הנשלחת אלינו או מאתנו עלולה במיוחד להיות לא-מאובטחת, ולכן עליך לחשוב היטב איזה מידע אתה שולח אלינו בדואר אלקטרוני.

14.     כמה זמן 'מדטרוניק' תחזיק במידע האישי שלי?

לא נשמור את המידע מעבר לזמן הדרוש. במקרים רבים צריך לשמור את המידע האישי פרקי זמן סבירים כדי שתהיה אפשרות למצוא אותו אם יתעוררו שאלות או מחלוקות. פרקי הזמן שהמידע האישי יישמר ייקבעו בכל מקרה על-סמך הדרישות הרלוונטיות למצב ולצורך להשמיד מידע לא-מעודכן ולא-שימושי בהזדמנות ההגיונית הקרובה ביותר. אנו נמשיך לטפל במידע האישי שלך לפי 'הצהרת עקרונות פרטיות' זו, כל עוד הוא נשמר אצלנו. מידע אנונימי או אגרגטיבי אשר הופק מהשימוש באתר או השירותים יכול שיישמר בשרתים ללא מגבלת זמן.

15.     כיצד תוכל לערוך שינוי או מחיקה של מידע אישי?

אם מסיבה כלשהי, אתה מעוניין לשנות, לעדכן או למחוק את המידע האישי שהעברת לנו, אנא שלח לנו הודעת דואר אלקטרוני עם פירוט בקשתך לכתובת: ללינקhttp://www.medtronic.com/il-he/about/contact-us.html ואנו נעשה מאמצים סבירים על מנת לשנות, לעדכן או למחוק את המידע האישי כאמור, בהתאם לדיני הפרטיות החלים.

16.     האם יש עוד עקרונות פרטיות בעניין אתרי האינטרנט של 'מדטרוניק'?

קטינים: על מנת להשתמש באתר עליך להיות מעל גיל שלוש עשרה (13). לפיכך, לחברה אין כוונה לאסוף מידע אישי מקטינים מתחת לגיל שלוש עשרה (13), והיא אינה עושה כן ביודעין. אנו שומרים על זכותנו לבקש הוכחת גיל בכל שלב, באופן שנוכל לוודא שקטינים מתחת לגיל שלוש עשרה (13) אינם משתמשים באתר.

קישורים: אתרי האינטרנט שלנו עשויים להכיל קישורים לאתרי אינטרנט שצד שלישי מפעיל. אנו מספקים קישורים לנוחיותך, אבל אין לנו יכולת בדיקה, שליטה ובקרה בכל הנוגע למנהגי שמירת הפרטיות של אתרי אינטרנט שאחרים מפעילים. איננו אחראים לתפקוד אתרי אינטרנט שאחרים מפעילים או להתקשרויותיך עמם.

אתרי האינטרנט שלנו עשויים להכיל גם קישורים לאתרי אינטרנט אחרים ש'מדטרוניק' מפעילה. 'הצהרת עקרונות פרטיות' זו חלה רק על אתר האינטרנט של 'מדטרוניק' בישראל. לפיכך, אם אתה עובר מאתר זה לאתר אחר דרך קישור, גם אם 'מדטרוניק' היא המפעילה את האתר האחר, אנו ממליצים לך לבדוק את נוהלי הגנת הפרטיות של אותו אתר.

'עוגיות': 'מדטרוניק' עשויה להשתמש ב'עוגיות' באתרי האינטרנט שלה. 'עוגיות' הם קובצי טקסט שאנו שמים בקובצי הדפדפן במחשב שלך כאשר אתה מבקר באתרינו. ה'עוגיות' עשויות להישמר בכונן הקשיח של המחשב שלך. המידע שאנו אוספים בעזרת ה'עוגיות' הוא מידע לא-אישי. תמיד תוכל לחסום את ה'עוגיות' שלנו, אם הדפדפן שלך מאפשר זאת, אך חלקים מסוימים של אתרי האינטרנט עשויים שלא לפעול כהלכה אם תעשה זאת. לא נאפשר לצד שלישי להתקין 'עוגיות' באתרי האינטרנט שלנו.

17.     כיצד ליצור קשר עם 'מדטרוניק'

אנו משתדלים שרשומות המידע שלך יהיו מדויקות. אם אי-פעם תבחין שהמידע על אודותיך אינו שלם, מדויק או מעודכן, או אם יש לך שאלות או הערות בעניין 'הצהרת עקרונות פרטיות' זו, צור עמנו קשר בכתובת:

מדטרוניק וורלד טרייד קורפורישן

רחוב המדע 10

ת.ד. 12016 הרצלייה פיתוח 46733

טלפון : 09-9724400

 

בכל שאלה או הערה לגבי הצהרת פרטיות זו, אנא השתמשו בטופס יצירת קשר באתר שלנו.