pacient lekar kontrola

NÁŠ ZÁVAZEK

Náš závazek vůči zdravému světu a společnosti začíná produkty, terapiemi a službami, z nichž mají užitek miliony pacientů po celém světě.

Ve společnosti Medtronic pracujeme na zlepšení přístupu k lékařské péči, rozšíření etických obchodních praktik, bezpečí pacientů, kvalitě výrobků, uvážlivém využívání zdrojů a dozoru nad výrobky. 

Rovněž se zavazujeme k filantropii a usilujeme o vybudování zdravých a aktivních komunit po celém světě.

Tento závazek začíná v komunitách, kde naši zaměstnanci pracují, žijí a věnují se dobrovolnické činnosti. Podporujeme jejich každodenní odhodlání učinit svět lepším místem pro život všech.

Naše úsilí soustředíme také na rozšiřování přístupu k lékařské péči pro osoby, které žijí mimo dosah kvalitní péče. Týká se to lidí, kteří si péči nemohou dovolit, nemohou za péčí cestovat kvůli vzdálenosti nebo kvůli současným podmínkám, mají omezené povědomí o svých možnostech nebo neví, jak se v místním systému lékařské péče orientovat nebo hájit své nároky a potřeby.

Máme odpovědnost za snížení celosvětového břemene chronických onemocnění a věříme, že prostřednictvím přístupu „celé společnosti“ můžeme chronickým nemocem předcházet, stejně jako je kontrolovat a zvládat. Vlády, komunity, obchodní společnosti a lidé žijící s chronickými nemocemi (NCD) hrají v tomto společném úsilí důležitou roli.