Naše časová osa: Deset let transformace zdravotní péče a přinášení hodnot našim partnerům

 

V roce 2013 si společnost Medtronic uvědomila, že je nutné věnovat pozornost i jiným aspektům zdravotní péče než samotným zdravotnickým prostředkům. S využitím svých rozsáhlých znalostí zdravotnictví společnost zahájila činnost Integrated Health Solutions, která již více než 10 let pracuje na optimalizaci efektivity nemocnic při zlepšování zdravotní péče o pacienty. Podívejte se, jak vznikala naše dnešní podoba. 

 

 

Chirurg operující pacienta na operačním sále

2013

Založení Integrated Health Solutions

IHS zahájila činnost v roce 2013 jako „Hospital Solutions“. Nedlouho po zformování týmu došlo také k navázání partnerské spolupráce s lékařským centrem Maastrichtské univerzity v Nizozemsku (předmětem spolupráce byla řešení Lean Transformation a Managed Services). Následovalo 7 let partnerské spolupráce v oblasti řízených služeb (řešení Managed Services) s univerzitními nemocnicemi University Hospital South Manchester a Imperial College Healthcare NHS Trust ve Velké Británii. 

 

 

 

 

2014

Rozšíření působnosti do Itálie po akvizici NGC 

IHS získala společnost NGC Medical SpA (NGC) spolu se 40 italskými klienty. Společnost NGC spravuje kardiovaskulární pracoviště, operační sály a jednotky intenzivní péče v Itálii a do rostoucího portfolia IHS přidala osvědčená řešení pro řízené nemocniční služby.

 

 

#

 

 

 

 

 

 

Zdravotnický personál na operačním sále.

2015

Rozšíření řešení Managed Services na operační sály

Partnerství s nemocnicí Ospedale San Pellegrino (Itálie) rozšířilo portfolio IHS o řešení Operating Room Managed Services. 

Vstup do problematiky léčby onemocnění a poskytování péče díky získání kliniky Diabeter 

Společnost Medtronic získala Diabeter, inovativní nezávislou kliniku pro léčbu diabetu a výzkumné centrum, zaměřené na poskytování individuální péče dětem a mladistvým s diabetem.

Vstup na další nové trhy

IHS expandovala na nové trhy díky podepsání první partnerské spolupráce na Blízkém východě a v Africe (MEA) – v Turecku.

Dosažení akreditace pro Lean Competency System

IHS jako první organizace zaměřená na zdravotní péči získala akreditaci pro řešení Lean Competency System.  

Rozšiřování působnosti v Nizozemsku

IHS pokračuje v partnerské spolupráci s předními nemocnicemi v Nizozemsku a zahájila partnerskou spolupráci s univerzitním lékařským centrem ERASMUS Medical University Center v Rotterdamu, nemocnicí St. Antonius v Nieuwegainu a s nemocnicí Catharina v Eindhovenu.

 

 

 

 

2016

Vstup do iberské oblasti

IHS se opět rozrostla díky uzavření partnerské spolupráce s několika pracovišti ve Španělsku.

Rozšíření managementu léčby onemocnění díky strategickému spojenectví s NOK

Společnost Medtronic a nizozemská klinika pro léčbu obezity The Nederlandse Obesitas Kliniek (NOK) uzavřely strategické spojenectví s cílem zdokonalit na hodnotách založená řešení zdravotní péče pro léčbu morbidní obezity.

 

 

 

Lékařka s tabletem

 

 

 

 

 

 

 

Lékařka s tabletem

2017

Pokračující růst v severských zemích a ve střední Evropě

Díky zahájení partnerské spolupráce s kardiologickým centrem nemocnice Rigshospitalet v Dánsku IHS rozšířila svou klientskou základnu v severských zemích Evropy. Náš tým rozšířil své zkušenosti s řešením Operating Room Managed Services díky 7leté partnerské spolupráci se zdravotnickým centrem Duna Medical Center v Maďarsku. 

Cena Value-Based Healthcare (VBHC) 

Klinika Diabeter získala cenu za zdravotní péči založenou na hodnotách (cena VBHC) za rok 2017 za hodnotově orientovaný přístup k pacientům, který klinika Diabeter uplatňuje již od svého založení. Tato cena je udělována na základě iniciativy platformy Value-Based Healthcare Center Europe.

 

 

 

 

2018

Zdokonalení nabídky o optimalizaci a urychlení postupů péče o pacienta

 

 

 

Podnikatel hovořící s lékařem

 

 

 

 

 

Lékařka s tabletem

2019

Transformace péče o pacienty v Birminghamu v průběhu 10 let

IHS a univerzitní nemocnice v Birminghamu (University Hospitals Birmingham NHS Foundation Trust (HGS)) zahájily 10letou spolupráci v oblasti řízených služeb pro kardiologii na třech různých pracovištích. Jedná se o první partnerskou spolupráci v oboru kardiologie ve Velké Británii, která byla během šesti týdnů zahájena na několika pracovištích. Zahrnuje program transformace a optimalizace, jehož cílem je díky efektivnímu využití zdrojů během prováděcího období identifikovat a realizovat úspory ve výši 1 milionu liber a přinést významné kapitálové investice do programu renovace vybavení a do zotavování pacientů. 

 

 

 

 

2020

COVID-19: Rychlá odezva na potřeby nemocnic

IHS vyvinula inovativní řešení, které pomáhalo nemocnicím s poskytováním optimální péče během pandemie. Jednalo se například o vytvoření a zavedení nízkokontaktních a bezkontaktních předoperačních postupů na bariatrickém oddělení lékařského centra univerzitní nemocnice v Mannheimu.

Vstup do oblasti digitálního zdravotnictví spuštěním nového řešení Get Ready® pro vzdálený management péče o pacienta

Pandemie COVID-19 zvýraznila potřebu digitálních řešení, která zefektivňují stávající klinické postupy zdravotní péče. Aby IHS vyhověla nejnaléhavějším potřebám poskytovatelů zdravotní péče, rozšířila své portfolio a vytvořila řešení Get Ready® pro vzdálený management péče o pacienta.

 

 

 

Lékařka v chirurgické roušce

 

 

 

 

 

 

 

 

Lékařka hovořící s pacientem

2021

Urychlení návratu k normálnímu provozu

IHS vyvíjí řešení Capacity Recovery Center, které má podpořit nemocnice po pandemii onemocnění COVID a uspíšit jejich návrat k normálnímu provozu. 

 

 

 

 

2022

Spuštění řešení Same-Day Discharge 

IHS přišla s řešením Same-Day Discharge, jehož cílem je urychlit přechod od hospitalizace při chirurgickém zákroku k propuštění pacienta ze zdravotnického zařízení v týž den. Toto řešení má pomoci poskytovatelům zdravotní péče zkrátit dlouhé čekací seznamy a zotavit se z následků pandemie COVID-19. 

 

 

 

Lékařka hovořící s pacientem

 

 

 

 

 

 

Chirurg operující pacienta na operačním sále

2023

Využívání našeho ekosystému, našich schopností a našich expertních týmů k transformaci zdravotní péče

IHS využívá své rozsáhlé zdroje, inovativní řešení a týmy odborníků z různých odvětví k transformaci zdravotní péči a pomoci nemocnicím ve zlepšování klinických výsledků u většího počtu pacientů.

 

 

 

 

 

 

 

Spojte se s některým z našich odborníků

Náš tým se skládá ze zkušených a profesionálně vyškolených odborníků, kteří pomáhají poskytovatelům zdravotní péče dosahovat jejich cílů. Pokud se domníváte, že bychom vám mohli pomoci, spojte se ještě dnes s některým z našich konzultantů. Poskytneme vám další informace o možnostech, které může tým Integrated Health Solutions nabídnout vaší nemocnici.