Transformujeme zdravotní péči a přinášíme hodnoty již deset let

 

Medtronic Integrated Health Solutions (IHS) slaví 10. výročí 

Přes 10 let je Integrated Health Solutions (IHS) partnerem více než 200 nemocnic ve 27 zemích a podílí se na transformaci způsobu poskytování zdravotní péče. Během této doby jsme navázali partnerskou spolupráci s poskytovateli zdravotní péče a pomohli jim vydat se na cestu transformace, zlepšovat efektivitu a výsledky, zvyšovat spokojenost pacientů i personálu a čelit narůstajícím stávajícím i budoucím výzvám. 

Rádi bychom našim partnerům poděkovali za jejich dlouholetou důvěru a spolupráci. Těšíme se, že i nadále budeme plnit svůj závazek transformace zdravotní péče s pozitivním dopadem na životy lidí. 

Naše výsledky v číslech 

Navázali jsme partnerskou spolupráci s vedením nemocnic a vedoucími představiteli ve zdravotnictví se společným cílem zlepšovat efektivitu a klinické výsledky, zvyšovat spokojenost pacientů i zdravotnických pracovníků a optimalizovat náklady. Zde je uvedeno několik příkladů změn s pozitivním dopadem na naše partnery: 

 

 

ikona

Zvýšení kapacity až o   

 

30 %1

 

 

ikona

Zkrácení průměrné délky hospitalizace o
 

50 %1

 

 

ikona

Zvýšení přesnosti načasování léčby až na 
 

93 %1

 

 

ikona

Průměrná návratnost investic na 1 investovaný USD    

31 USD

 

10 let partnerství – budování cesty k vynikající zdravotní péči

Naši dlouhodobí partneři sdílejí své zkušenosti s IHS týmy, které jim pomáhají řešit problémy a měnit tak životy pacientů.

Maastricht University Medical Center (Nizozemsko)

Během 10letého partnerství s lékařským centrem Maastrichtské univerzity (Maastricht University Medical Center, MUMC+) jsme pomohli snížit počet chirurgicky prováděných operací srdce o 50 %, zvýšit kapacitu o 70 % a zkrátit průměrnou délku hospitalizace pacientů s CRT o 33 %.2

 

 

10 let úspěšných příběhů s IHS 

Poznejte se, jak podporujeme nemocnice ve zvyšování efektivity a kapacit a pomáháme jim tak zajistit lepší přístup pacientů ke zdravotní péči.

 

Hlavní budova Duna Medical Center

Přístup k nejmodernějším zařízením a technologiím umožňuje lékařskému centru Duna Medical Center pomáhat většímu počtu pacientů a nabízet kvalitnější zdravotní péči

Přečtěte si příběh o tom, jak Duna Medical Center modernizuje a rozšiřuje svá pracoviště, aby poskytovala lepší péči většímu počtu pacientů. 

 

Hlavní budova nemocnice Rigshospitalet – fotografie

Modernizovaná budova centra Cardiolounge
pro jednodenní výkony je pro nemocnici Rigshospitalet významným přínosem
 

Přečtěte si o našem partnerství s nemocnicí Rigshospitalet, kde jsme zavedli systémy řízení založené na datech umožňující informovaně rozhodovat o vylepšeních a sledovat procesy vytváření hodnot. 

Zdravotnický pracovník sleduje informace na tabletu

Zvýšení denní kapacity pro TAVI (katetrizační implantace srdeční chlopně) v nemocnici
St. Antonius díky vylepšeným postupům 
 

Přečtěte si, jak naše řešení Pathway Accelerator pomohlo zlepšit procesy a zvýšit produktivitu našemu dlouholetému partnerovi, kardiologickému centru nemocnice St. Antonius.

 

Jak transformujeme zdravotní péči  

Expand All

Správa katetrizačních laboratoří a operačních sálů

Zdravotničtí pracovníci na operačním sále hledící dolů 

Zlepšujeme klinické výsledky a efektivitu díky nabídce modulárních řešení sestávající z možností zdokonalování infrastruktury a vybavení, podpory vedení katetrizačních laboratoří a operačních sálů a zlepšení provozní efektivity.

Optimalizace postupů péče

Zvyšování efektivity

Budování vysoce výkonných týmů

 

 

 

 

Spojte se s některým z našich odborníků

Náš tým se skládá ze zkušených a profesionálně vyškolených odborníků, kteří pomáhají poskytovatelům zdravotní péče dosahovat jejich cílů. Pokud se domníváte, že bychom vám mohli pomoci, spojte se ještě dnes s některým z našich konzultantů. Poskytneme vám další informace o možnostech, které může tým Integrated Health Solutions nabídnout vaší nemocnici. 

 

 

 

 

 

 

 

1

IHS 10-yr anniversary_Case Study Extracts_08162023_V1

2

IHS Maastricht University Case Study, 2022