Přehrát video - Pohled opalující se ženy na pláž.

Podívejte se na nové možnosti léčby křečových žil

Co jsou křečové žíly a měla bych se jich obávat?

PŘEČTĚTE SI VÍCE INFORMACÍ

JAKÉ JSOU ZPŮSOBY LÉČBY KŘEČOVÝCH ŽIL?

PŘEČTĚTE SI VÍCE INFORMACÍ

PŘÍBĚH PACIENTA CESTA K LÉČBĚ A JEJÍ VÝSLEDEK

PŘEČTĚTE SI VÍCE INFORMACÍ

PO LÉČBĚ JAK TO VYPADÁ?

PŘEČTĚTE SI VÍCE INFORMACÍ

Svým křečovým žilám jsem nevěnovala pozornost, teď toho lituji

PŘEČTĚTE SI VÍCE INFORMACÍ
Image of a lady with dark hair smiling while looking at her legs.

BĚHEM PANDEMIE COVID-19 NEPŘEHLÍŽEJTE PŘÍZNAKY CHRONICKÉ ŽILNÍ NEDOSTATEČNOSTI (CHŽI)

POKUD SE U VÁS OBJEVÍ PŘÍZNAKY, ZEPTEJTE SE SVÉHO LÉKAŘE NA VYŠETŘENÍ ŽIL!

DÍKY VČASNÉ LÉČBĚ LZE DOSÁHNOUT LEPŠÍCH VÝSLEDKŮ

Nedávná studie ukázala, že u pacientů, kteří podstoupili včasnou léčbu uzávěru žilního řečiště a nosili kompresní punčochy k léčbě bércových vředů, došlo k:
 
  • zkrácení doby hojení
  • delší době bez vředů.

Specialisté na léčbu křečových žil