Přehrát video - Fotografie ženy, která pije kávu a čte si na iPadu.

Co jsou křečové žíly a měla bych se jich obávat?

Křečové žíly se nejčastěji vyskytují na nohou a chodidlech. Často mají modrou nebo fialovou barvu a mohou být nateklé. Křečové žíly mohou způsobovat pocit těžkosti, bolesti nebo nepohodlí nohou a nohy a kotníky kvůli nim vypadají opuchlé. Někteří lidé pociťují pálení, pulzování nebo křeče v nohou. Žíly mohou také vést k svědění a k vysušení kůže v postižené oblasti.1

U některých lidí se příznaky zhoršují v teplém počasí nebo když dlouhou dobu stojí. Příznaky se mohou zmírnit cvičením nebo odpočinkem se zvednutými chodidly a nohama.1

CO ZPŮSOBUJE KŘEČOVÉ ŽÍLY?

Vznikají, když malé chlopně uvnitř žil přestanou správně fungovat. Ve zdravé žíle je krev čerpána do srdce a chlopně zabraňují tomu, aby se krev vracela zpět do žíly. Při poškození chlopní se v žíle hromadí krev a způsobuje její zduření.1

KDO TRPÍ KŘEČOVÝMI ŽILAMI?

Pravděpodobnost vzniku křečových žil je vyšší s přibývajícím věkem, u žen, u osob, které mohly křečové žíly zdědit po příbuzných, u osob s nadváhou, u těch, kteří při práci musí dlouho stát, nebo u žen po těhotenství.1

JSOU KŘEČOVÉ ŽÍLY ZÁVAŽNÉ?

Poškození chlopní, které způsobuje křečové žíly, se může vyvinout v závažnější onemocnění zvané chronická žilní nedostatečnost. Pokud se neléčí, může to vést ke vzniku vředů (bolestivých ran na kůži), které mohou omezovat pohyblivost a mít negativní dopad na kvalitu života.2

LZE KŘEČOVÉ ŽÍLY LÉČIT?

Ano. Existuje několik způsobů léčby křečových žil. Kromě cvičení a zvedání nohou jsou obvykle první možností léčby kompresní punčochy. Pokud však tato možnost nepomůže, lze křečové žíly léčit:1, 3

  • tepelním uzavřením dotčených žil (pomocí radiofrekvenční energie nebo laseru);
  • aplikací speciální pěny k uzavření žil;
  • utěsněním kyanoakrylátovým lepidlem.

Případně lze postižené žíly odstranit.1

Zdroje

1

NHS: Varicose veins. Available at: https://www.nhs.uk/conditions/Varicose-veins/ Accessed November 2020;

2

Venous Reflux Disease: What are Venous Leg Ulcers? Available at: https://www.medtronic.com/us-en/patients/conditions/venous-reflux-disease/venous-leg-ulcers.html Accessed November 2020;

3

Varicose veins: The condition, current treatments and procedure. Available at: https://www.nice.org.uk/guidance/ipg670/chapter/2-The-condition-current-treatments-and-procedure Accessed November 2020.

BĚHEM PANDEMIE COVID-19 NEPŘEHLÍŽEJTE PŘÍZNAKY CHRONICKÉ ŽILNÍ NEDOSTATEČNOSTI (CHŽI)

POKUD SE U VÁS OBJEVÍ PŘÍZNAKY, ZEPTEJTE SE SVÉHO LÉKAŘE NA VYŠETŘENÍ ŽIL!

DÍKY VČASNÉ LÉČBĚ LZE DOSÁHNOUT LEPŠÍCH VÝSLEDKŮ

Nedávná studie ukázala, že u pacientů, kteří podstoupili včasnou léčbu uzávěru žilního řečiště a nosili kompresní punčochy k léčbě bércových vředů, došlo k:
 
  • zkrácení doby hojení
  • delší době bez vředů.