Přehrát video - Fotografie pacienta a lékaře v ordinaci.

JAKÉ JSOU ZPŮSOBY LÉČBY KŘEČOVÝCH ŽIL?

Existuje několik různých způsobů léčby křečových žil. V první fázi lékař obvykle doporučí cvičení, zdvihání nohou do výšky a nošení kompresních punčoch.1 Ti, kteří i přesto trpí křečovými žilami, mohou využít následující možnosti:

ENDOTERMICKÁ ABLACE2, 3

Jedná se o jednu z prvních obecně nabízených léčebných metod. Zákrok spočívá v použití energie vysokofrekvenčních rádiových vln nebo laseru k uzavření poškozené žíly. Tím se tok krve přesune do zdravých žil. Do ošetřované oblasti může být aplikováno lokální anestetikum nebo mohou být pacienti v celkové anestezii. Po radiofrekvenční léčbě je třeba nejméně týden nosit kompresní punčochy.

APLIKACE SKLEROTIZAČNÍ PĚNY POD ULTRAZVUKEM2, 4

Ta se obvykle nabízí pacientům, pro které je endotermická ablace nevhodná. Tato možnost nemusí být vhodná pro osoby, které prodělaly hlubokou žilní trombózu. Na základě ultrazvukového snímání se do žíly vstříkne speciální pěna, která ji utěsní. Zákrok se obvykle provádí v lokální anestezii. Kompresní punčochy nebo obvazy je třeba nosit až jeden týden.

UTĚSNĚNÍ KYANOAKRYLÁTOVÝM LEPIDLEM4

Při tomto zákroku se do žíly vstříkne speciální druh lepidla, které žílu utěsní. Zákrok se provádí v lokální anestezii. Pomocí ultrazvuku se zavede do žíly katétr, aby se lepidlo dostalo na postižené místo. U osob, které podstoupí tento způsob léčby, je méně pravděpodobné, že budou muset následně nosit kompresivní punčochy.

CHIRURGICKÝ ZÁKROK1

Než se začaly používat výše popsané způsoby léčby, řešily se křečové žíly tradičně takzvaným podvazováním nebo vytahováním. Tato metoda se používá dodnes a spočívá v odstranění žíly, a to obvykle v plné anestezii. Provedou se dva řezy a žilou se protáhne vodič, pomocí kterého je vytažena ven. Tento zákrok může být bolestivý, mohou se objevit podlitiny a krvácení a potenciální poškození nervů. V některých případech může dokonce způsobit hlubokou žilní trombózu (krevní sraženinu v žíle). Rekonvalescence po podvázání a odstranění může trvat až tři týdny. Pacienti musí obvykle nosit kompresní punčochy až týden po zákroku.

Zdroje

1

NHS: Varicose veins – treatment. Available at: https://www.medtronic.com/us-en/patients/treatments-therapies/varicose-vein-therapies.html. Accessed November 2020.

2

Varicose Vein Therapies. Available at: https://www.nhs.uk/conditions/varicose-veins/treatment/ Accessed November 2020.

3

Proebstle TM, Alm BJ, Göckeritz O, et al. Five-year results from the prospective European multicentre cohort study on radiofrequency segmental thermal ablation for incompetent great saphenous veins. Br J Surg. February 2015;102(3):212-218.

4

Varicose veins: The condition, current treatments and procedure. Available at: https://www.nice.org.uk/guidance/ipg670/chapter/2-The-condition-current-treatments-and-procedure Accessed November 2020.

BĚHEM PANDEMIE COVID-19 NEPŘEHLÍŽEJTE PŘÍZNAKY CHRONICKÉ ŽILNÍ NEDOSTATEČNOSTI (CHŽI)

POKUD SE U VÁS OBJEVÍ PŘÍZNAKY, ZEPTEJTE SE SVÉHO LÉKAŘE NA VYŠETŘENÍ ŽIL!

DÍKY VČASNÉ LÉČBĚ LZE DOSÁHNOUT LEPŠÍCH VÝSLEDKŮ

Nedávná studie ukázala, že u pacientů, kteří podstoupili včasnou léčbu uzávěru žilního řečiště a nosili kompresní punčochy k léčbě bércových vředů, došlo k:
 
  • zkrácení doby hojení
  • delší době bez vředů.