Vilkår for anvendelse

Læs disse vilkår for anvendelse omhyggeligt

Disse vilkår for anvendelse beskriver regler, der gælder besøgende på Medtronics site. Sitet ejes og drives af Medtronic. Medtronic er det navn, vi bruger for at henvise til hele virksomheden, inklusiv Medtronic, Inc. og alle andre selskaber, vi kontrollerer, såsom datterselskaber og tilknyttede selskaber. Med ordene vi eller vor/vort/vore menes Medtronic. Medtronic driver også andre sites. Disse vilkår for anvendelse gælder ikke vores andre sites. Du bør læse vilkårene for anvendelse, som står på disse Medtronic-sites, når du besøger dem.

Disse vilkår for anvendelse blev sidst opdateret den 29. marts 2007. Vi kan når som helst ændre disse vilkår for anvendelse. Du bør derfor læse vilkårene, hver gang du besøger sitet. Ved at bruge dette site, accepterer du den nyeste version af vilkårene.

Om informationerne på dette site

Sitet finansieres og drives af Medtronic. Informationerne på dette site er til generel orientering. Informationerne, du læser på dette site, kan ikke erstatte den kontakt, du har med sundhedspersonalet. Medtronic udfører ikke lægearbejde og tilbyder ikke medicinske ydelser eller råd. Informationerne på dette site er ikke ment som medicinske råd. Du bør altid diskutere diagnoser og behandling med sundhedspersonalet.

Sundhedsinformationer ændrer sig hurtigt. Derfor er det altid bedst at få sundhedspersonale til at bekræfte informationerne.

Dette site indeholder informationer om produkter, der er godkendt i Norge, og det er beregnet til personer bosat i Norge. Hvis du er bosat uden for Norge, kan du evt. finde informationer på dette site om produkter, der ikke tilgængelige eller godkendt i dit land.

Vores ophavsret og vores varemærker

Materialet på dette site tilhører eller er licenseret til os. Materialet er beskyttet af love om ophavsret i USA og andre lande. Der gælder særlige regler for kopiering af materialet. Du må sende materialet på dette site som e-mail eller downloade det eller udskrive kopier af materialet, men kun til privat, ikke-kommerciel brug. Når du sender materialet på dette site som e-mail eller downloader eller udskriver kopier, bør du også inkludere alle ophavsretsnotitser og andre notitser, inklusiv ophavsretsnotitsen nederst på siden.

Vi har også ophavsretten til navnene, vi bruger til vores produkter og ydelser på dette site, og disse navne er beskyttet af varemærkelove i USA og andre lande. Hvis symbolet ® står efter et navn på vores site, betyder det, at varemærket er registreret i USA. Hvis symbolet ™ står efter et navn på vores site, betyder det, at varemærket ikke er registreret. Alle varemærker tilhører de respektive ejere.

Det kan ske, at der gælder særlige regler for brugen af materialet, som står på dele af sitet. Sådanne særlige regler vil blive forklaret i forbindelse med materialet.

Hvis du bruger materialet eller varemærkerne på dette site på en måde, der ikke udtrykkelig er tilladt ifølge disse vilkår, bryder du aftalen med os og måske også loven om ophavsret, varemærkelove og andre love. I så fald bliver du automatisk frataget retten til at anvende sitet. Vi eller forfatterne til materialet på dette site fortsætter med at have ejendomsretten til materialet. Vi forbeholder os alle rettigheder.

Links til dette site og brug af Medtronics varemærker

Med dette får du en ikke-eksklusiv, begrænset og genkaldelig licens til at logge dig på sitet. Medtronic forbeholder sig ret til når som helst at trække denne licens generelt tilbage eller din ret til at bruge bestemte links. Hvis Medtronic trækker licensen tilbage, accepterer du, at du straks skal fjerne og deaktivere alle links til sitet.

Du accepterer, at du ikke må præsentere linket til dette site på en sådan måde, at det knyttes til reklame eller opfattes som en anbefaling af en organisation, et produkt eller en ydelse. Du accepterer, at linket ikke må forekomme på et site, som man med al rimelighed kan opfatte som stødende, æreskrænkende, chikanerende, meget fornærmende eller ondsindet. Du må under ingen omstændigheder præsentere dette site eller noget af dets indhold, så det ser ud til, at det tilhører dit site, eller kopiere dele af sitet til en server. Du accepterer, at du ikke må vise eller bruge Medtronics logo eller varemærke uden skriftlig tilladelse fra os.

Links til andre sites

Dette site kan indeholde links til sites, der ikke drives af Medtronic. Vi stiller disse links til rådighed, for at det skal være let for dig, men vi gennemgår, kontrollerer eller overvåger ikke materialet på andre sites. Vi er ikke ansvarlige for ydelsen til disse sites eller for dine forretninger med dem. Brugen af andre sites er underlagt disses vilkår for anvendelse, inklusiv reglerne for beskyttelse af personlige oplysninger, der gælder for disse sites.

DISSE SITES KAN INDEHOLDE INFORMATIONER OM BRUGEN AF MEDTRONIC-PRODUKTER, SOM IKKE ER GODKENDT I DET LAND, HVOR DU ER BOSAT. VI KONTROLLERER ELLER GODKENDER IKKE DENNE TYPE INFORMATION.

Tilbagemelding, kommentarer og ideer

Vi modtager gerne tilbagemeldinger, kommentarer og ideer fra besøgende på sitet, men må understrege, at al information, du sender til os via dette site, må anses for at være ikke-personlig, ikke-fortrolig og ikke-privat (bortset fra personoplysninger, da den term er defineret i erklæringen om beskyttelse af personlige oplysninger). Hvis du sender ideer, informationer, forslag, knowhow, teknikker eller materiale til os via dette site, giver du samtidig Medtronic en ubegrænset, royalty-fri og uigenkaldelig licens til at bruge, kopiere, vise, udføre, ændre, overføre og distribuere dem i ethvert medie. Du giver ligeledes Medtronic ret til at bruge dem til et hvilket som helst formål.

INGEN GARANTIER. ALT INDHOLDET PÅ DETTE SITE LEVERES 'SOM DET ER' OG 'SOM TILGÆNGELIG'. MEDTRONIC FRASKRIVER SIG DERMED ALLE FORMER FOR GARANTIER, BÅDE EKSPLICITTE OG IMPLICITTE, LOVFÆSTEDE OG ANDRE. MEDTRONIC FREMSÆTTER INGEN PÅSTANDE ELLER GARANTIER OM, AT DETTE SITE SKAL KUNNE ANVENDES UDEN AFBRYDELSE ELLER FEJL. DU ER SELV ANSVARLIG FOR AT TAGE ALLE NØDVENDIGE FORHOLDSREGLER FOR AT SIKRE, AT ALT INDHOLD, DU HENTER FRA DETTE SITE, ER FRI FOR VIRUS OG AL ANDEN POTENTIELT ØDELÆGGENDE DATAKODE.

ANSVARSBEGRÆNSNING. DU ACCEPTERER, AT HVERKEN MEDTRONIC ELLER EN PERSON ELLER ET SELSKAB, DER ER TILKNYTTET MEDTRONIC, KAN HOLDES ANSVARLIG FOR EVENTUELLE SKADER, DER OPSTÅR SOM FØLGE AF DIN ANVENDELSE ELLER MANGLENDE EVNE TIL AT ANVENDE SITET ELLER MATERIALET PÅ DETTE SITE. DENNE BEGRÆNSNING GÆLDER KRAV, SOM ER BASERET PÅ GARANTI, KONTRAKT, UDENFOR KONTRAKTFORHOLD, OBJEKTIVT ERSTATNINGSANSVAR OG ANDRE JURIDISKE FORHOLD. DENNE BEGRÆNSNING BESKYTTER MEDTRONIC, DETS CHEFER, LEDELSE, ANSATTE, AGENTER OG LEVERANDØRER, SOM ER NÆVNT PÅ SITET. DENNE BESKYTTELSE GÆLDER ALLE TAB, INKLUSIV, MEN IKKE BEGRÆNSET TIL, DIREKTE ELLER INDIREKTE, SPECIELLE OG TILFÆLDIGE SKADER, FØLGESKADER, PØNAL ERSTATNING ('EXEMPLARY DAMAGES' OG 'PUNITIVE DAMAGES'), PERSONSKADE / DØDSFALD SOM FØLGE AF FORSØMMELSE, TABT FORTJENESTE ELLER ERSTATNING SOM FØLGE AF MISTEDE DATA ELLER DRIFTSAFBRYDELSE.

Andre regler for dette site

Udover reglerne i disse vilkår for anvendelse og i erklæringen om beskyttelse af personlige oplysninger kan der være andre vilkår, der gør sig gældende, når du benytter bestemte tjenester eller bestemt materiale på visse områder inden for sitet, som for eksempel når du følger et link fra dette site. Vi beder dig læse erklæringen om beskyttelse af personlige oplysninger, så du ved, hvordan vi beskytter og bruger de informationer, vi samler ind via dette site.

Hvis du misligholder vilkårene for anvendelse eller erklæringen om beskyttelse af personlige oplysninger til skade for andre, accepterer du at holde Medtronic skadesløs for alt ansvar for den skade.

Ved at bruge dette site, accepterer du, at domstolene i Danmark er den eneste rette domsmyndighed og retskreds for enhver tvist med Medtronic eller andre forhold, som er knyttet til din anvendelse af sitet. Derudover accepterer du og giver tilladelse til brugen af personlig jurisdiktion i disse domstole i forbindelse med en eventuel tvist med Medtronic eller dets tilknyttede selskaber, ansatte, chefer, ledelse, agenter eller leverandører. Disse vilkår for anvendelse er underlagt gældende ret i Danmark, uden hensyntagen til principper om lovkonflikt.

Spørgsmål, kommentarer og bemærkninger

Medtronic kan sende en besked til dig via elektronisk post, via en generel notits på sitet eller via skriftlig korrespondance, der sendes med posten til den adresse, du har registreret hos Medtronic. Du kan sende en besked til Medtronic ved at bruge funktionen kontakt Medtronic eller på:

Medtronic Danmark A/S
Arne Jacobsens Alle 17 
2300 København S. 

Telefon: +45 32 48 18 00 
Fax: +45 32 48 18 01

Last updated: 22 Sep 2010