MEDTRONIC DATABESKYTTELSESERKLÆRING - DATAOPSAMLING VIA SOCIALE MEDIEKANALER

   

Medtronic (herefter kaldet "vi") bestræber sig på at gøre sit bedste for at bevare din tillid ved at beskytte dine personlige oplysninger. Denne databeskyttelsesmeddelelse forklarer, hvordan vi behandler dine personlige oplysninger, der er indsamlet via din tilmelding til sociale mediekanaler, ved hjælp af vores platform til automatiseret markedsføring og Customer Relationship Management-systemer.

 

Vi bestræber os på at sikre, at dine personlige oplysninger respekteres, og at dine personlige oplysninger håndteres på en gennemsigtig og lovlig måde. Alle personlige oplysninger, du angiver, vil kun blive brugt i overensstemmelse med denne databeskyttelseserklæring. Vi opfordrer dig til at læse denne databeskyttelseserklæring omhyggeligt.

 

Vi anerkender, at databeskyttelse er et løbende ansvar, og derfor vil vi i tilfælde af væsentlige ændringer i vores praksis eller politikker for beskyttelse af personlige oplysninger revidere denne databeskyttelsesmeddelelse. Vi vil oplyse dig om enhver væsentlig opdatering af denne databeskyttelsesmeddelelse enten via e-mail eller anden elektronisk meddelelse eller ved at offentliggøre en meddelelse på vores websted eller en relevant social mediekanal. Denne databeskyttelseserklæring blev senest opdateret den 9. marts 2021.

 

HVAD ER PERSONLIGE OPLYSNINGER?

"Personlige oplysninger", (også kaldet "personlige data" eller "personligt identificerbare oplysninger") er alle oplysninger vedrørende en identificeret eller identificerbar person, med andre ord: Alle oplysninger, der kan henføres til dig (enten direkte eller indirekte). Dit navn, din adresse, dit telefonnummer og dit brugernavn eller din profil på sociale medier er eksempler på personlige oplysninger. 

BEHANDLING AF PERSONLIGE OPLYSNINGER 

Når vi behandler dine personlige oplysninger, sikrer vi, at vi har et passende retsgrundlag, og vi vil indhente dit samtykke først, hvis det er nødvendigt. Flere oplysninger om de personlige oplysninger, vi behandler, og det retsgrundlag, vi arbejder ud fra, er beskrevet nedenfor:

Samtykke 

Dit samtykke er valgfrit og kan til enhver tid trækkes tilbage på samme måde, som det blev givet, eller ved at kontakte os som beskrevet i afsnittet Dine rettigheder nedenfor. Du kan også når som helst, gratis og uden at skulle give nogen begrundelse, fravælge direkte marketingkampagner og anmode om ikke længere at modtage kampagnemateriale ved at bruge fravalgsmuligheden i enhver relevant meddelelse, du modtager. Hvis ændringer i denne meddelelse påvirker de vilkår, som du har givet dit samtykke under, vil vi give dig besked og give dig mulighed for at trække dit samtykke tilbage eller forny det.
Medtronic kan behandle dine personlige oplysninger i det omfang, du har givet dit samtykke, i følgende situationer:

 • Behandlingsaktivitet
 • Marketinginitiativer baseret på tilmelding til sociale mediekanaler (f.eks. via LinkedIn og Facebook): Medtronic vil sende dig produktrelaterede oplysninger, som er relevante for dig (marketing).
 • Formål
 • At kontakte dig med information om Medtronics produkter, tjenester og løsninger. 
 • Kategorier af personlige oplysninger (dataelementer, som behandles)
 • Navn, kontaktoplysninger (e-mail, telefonnummer, adresse (kun land), mobilnummer), jobrolle, virksomhed
 • Logik, betydning og konsekvenser
 • Når du har tilmeldt dig (ved at klikke på det relevante felt eller lignende) giver du samtykke til, at Medtronic anvender de relevante personlige oplysninger til at sende dig relevante oplysninger
 • Retsgrundlag 
 • Dit samtykke
 • Hvilke rettigheder kan der gælde for de registrerede?
 • Gældende lovgivning om databeskyttelse kan give følgende rettigheder til enkeltpersoner: Indsigt, berigtigelse, sletning, dataportabilitet, tilbagetrække samtykke

Sikkerhed

Vi er forpligtet til at beskytte sikkerheden og fortroligheden af personlige oplysninger. For at forhindre utilsigtet eller ulovlig destruktion, tab, ændring, uautoriseret adgang til eller videregivelse af de personlige oplysninger anvender vi passende tekniske og organisatoriske foranstaltninger til at beskytte og sikre de "personlige oplysninger", vi behandler.
Vi vil uden unødig forsinkelse informere dig og/eller de relevante tilsynsmyndigheder, hvis en uautoriseret videregivelse af de personlige oplysninger kræver en sådan underretning.

Videregivelse af dine personlige oplysninger

Vi kan videregive dine personlige oplysninger i det omfang, vi mener, er nødvendigt eller hensigtsmæssigt for at beskytte din eller en anden persons helbred og sikkerhed, vores fysiske og online drift, samt vores associerede selskabers, din eller andres ejendom, rettigheder og privatliv.
Vi videregiver kun dine personlige oplysninger til vores Medtronic-associerede selskaber eller tredjepartsleverandører til de formål, der er angivet ovenfor. I sådanne tilfælde er tredjepartsleverandører forpligtede til at bruge de personlige oplysninger i overensstemmelse med de bindende aftaler, vi har med dem. Aftalerne indeholder databehandlingsklausuler for at sikre, at dine personlige oplysninger håndteres i overensstemmelse med gældende love og bestemmelser om databeskyttelse.
Alle tredjepartsleverandører, der er involveret i databehandling, har pligt til at overholde kravene i gældende databeskyttelseslovgivning og -bestemmelser og til at overholde Medtronics politikker og standarder for beskyttelse af personlige oplysninger, databeskyttelse og sikkerhed.

Kategorier af tredjeparter

Behandlingsaktivitet Formål Kategorier af personlige oplysninger (dataelementer, som videregives) Modtagerkategori

Hosting af personlige data i Customer Relationship Management-system

At give Medtronic mulighed for at håndtere dine personlige oplysninger korrekt og muliggøre opfyldelse af andre databehandlingsformål, som er beskrevet i denne databeskyttelseserklæring.

Navn, placering, beskæftigelse, kontaktoplysninger (f.eks. arbejds-e-mail, adresse, telefon- og/eller faxnummer, mobiltelefonnummer)

Leverandør af Customer Relationship Management-system, f.eks. Salesforce

Automatiseret markedsføring

At muliggøre effektiv transmission af marketingkommunikation fra Medtronic.

E-mailadresse samt yderligere identifikatorer, hvis det er nødvendigt til specifikke formål
 

Udbyder af automatiseret markedsføring, f.eks. Eloqua

Bemærk, at i henhold til gældende lovgivning kan vi videregive dine personlige oplysninger, hvis vi mener, at vi er forpligtet til at gøre dette for at overholde enhver lov, bestemmelse, retskendelse, juridisk eller myndighedsbestemt anmodning. Hvis det usandsynlige skulle ske, at hele eller en del af vores virksomhed erhverves af en tredjepart, kan dine oplysninger blive overført til den nye virksomhedsejer i det omfang, det er relevant for den pågældende virksomhed, og forudsat at der er truffet passende sikkerhedsforanstaltninger. Vi skal muligvis overføre dine personlige oplysninger til myndighederne for at overholde vores juridiske forpligtelser.

International overførsel af personlige oplysninger  

Når vi overfører dine personlige oplysninger til andre Medtronic-associerede selskaber eller til en tredjepart i et andet land, sikrer vi, at der er tilstrækkelige sikkerhedsforanstaltninger i overensstemmelse med gældende lovgivning.

Når vi overfører personlige oplysninger internationalt, sikrer vi et beskyttelsesniveau for personlige oplysninger, der er tilstrækkeligt i henhold til gældende love og bestemmelser. Ved overførsel af dine personlige oplysninger sikrer vi, at godkendte juridiske mekanismer er på plads.  For yderligere oplysninger eller for at anmode om en kopi kan du kontakte os på rs.globalprivacyoffice@medtronic.com.

 

Lagring 

Vi gemmer ikke dine personlige oplysninger længere end nødvendigt til det formål, som vi har angivet.
De kriterier, vi bruger til at bestemme vores lagringsperioder, omfatter: Varigheden af dit forhold til Medtronic, den periode, hvor vi skal være i stand til at påvise overholdelse af juridiske krav, og den periode, hvor vi har brug for at beskytte vores juridiske stilling (f.eks. i tilfælde af retstvist eller en undersøgelse).
Du kan få flere oplysninger om, hvor længe dine personlige oplysninger gemmes, ved at sende en anmodning til kontaktoplysningerne nedenfor.
 

Dine personlige rettigheder og hvordan du kontakter Medtronic 

Dine rettigheder
Se beskrivelsen af behandlingen af personlige oplysninger ovenfor, hvor de gældende rettigheder for de registrerede er angivet.
I overensstemmelse med gældende lovgivning kan du have ret til:

 • At få indsigt: Anmod om indsigt i de personlige oplysninger, vi har om dig.
 • At berigtige, slette, begrænse: Anmod om, at dine personlige oplysninger bliver rettet, slettet, eller at vores brug af dine personlige oplysninger begrænses.
 • At gøre indsigelse: På baggrund af din særlige situation kan du gøre indsigelse mod vores brug af dine personlige oplysninger af legitime grunde.
 • Dataportabilitet: Hvis vi leverer en automatisk service til dig (baseret på kontrakt eller dit samtykke), kan du også anmode om en kopi af dine personlige oplysninger i et struktureret, almindeligt anvendt og maskinlæsbart format.
 • At trække dit samtykke tilbage: Hvis personlige oplysninger behandles på grundlag af dit samtykke, kan du til enhver tid trække dit samtykke tilbage.

Bemærk: Dette påvirker ikke lovligheden af vores brug af dine personlige oplysninger, før du trak dit samtykke tilbage. Desuden vil aggregerede data, som vi allerede har indsamlet, ikke blive påvirket, heller ikke efter at du har trukket dit samtykke tilbage, da der ikke er nogen tilgængelige tekniske midler til at isolere eller identificere dataelementer, der skal udelades.

Hvis du vil gøre brug af disse rettigheder, skal du kontakte os på rs.globaldataprivacyoffice@medtronic.com eller via post til:

Medtronic Danmark A/S
Re: Samtykke til markedsføring / CRM / Sf.com
Arne Jacobsens Allé 17
2300 København
Danmark

Bemærk, at vi i overensstemmelse med gældende lovgivning kan bede dig om at fremlægge bevis for din identitet, før vi kan behandle din anmodning.

Hvis du ikke er tilfreds med vores håndtering af din anmodning, kan du også gøre brug af din ret til at indgive en klage til en tilsynsmyndighed.