ΔΕΣΜΕΥΟΜΑΣΤΕ ΓΙΑ ΤΗΝ ΒΙΩΣΙΜΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΤΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΥΘΥΝΗ

ΒΙΩΣΙΜΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΥΘΥΝΗ.

 

Η δέσμευσή μας για έναν υγιή κόσμο ξεκινά με τα προϊόντα, τις θεραπείες και τις υπηρεσίες μας που κάνουν καλό σε εκατομμύρια ασθενών σε ολόκληρο τον κόσμο. Ωστόσο, δεν παύουμε να βελτιώνουμε διαρκώς το κοινωνικό και περιβαλλοντικό αποτύπωμα της εταιρείας μας.

Στη Medtronic, εργαζόμαστε σκληρά για να αυξήσουμε την πρόσβαση στην ιατρική φροντίδα ενώ παράλληλα προάγουμε τις δεοντολογικές επιχειρηματικές πρακτικές, την ασφάλεια των ασθενών, την ποιότητα των προϊόντων, την υπεύθυνη αξιοποίηση πόρων και τη σωστή διαχείριση των προϊόντων. 

Έχουμε επίσης δεσμευτεί να ασκούμε φιλανθρωπική δράση και νσ προσπαθούμε σκληρά για να χτίσουμε υγιείς και ζωντανές κοινωνίες παγκοσμίως.

Αυτή η δέσμευση ξεκινά από τις κοινότητες όπου οι υπάλληλοί μας εργάζονται και ζουν, προσφέρωντας και χαρίζοντας εθελοντικά, καθώς και εκεί όπου με την καθημερινή τους αφοσίωση υποστηριζουν για να κάνουμε τον κόσμο μας ακόμη καλύτερο για όλους.

Εστιάζουμε επίσης τις προσπάθειές μας στην επέκταση της πρόσβασης στην ιατρική φροντίδα σε πληθυσμούς που εξυπηρετούνται ελλιπώς, καθώς δεν έχουν πρόσβαση σε χώρους παροχής ποιοτικής ιατρικής φροντίδας. Τέτοιοι πληθυσμοί περιλαμβάνουν άτομα που δεν μπορούν να πληρώσουν για την υγεία τους, δεν μπορούν να ταξιδέψουν λόγω της πάθησής τους ή λόγω απόστασης, έχουν περιορισμένη γνώση της πάθησής τους, δεν γνωρίζουν πώς να αξιοποιήσουν το σύστημα ιατρικής φροντίδας της περιοχής τους ή πώς να στηρίξουν τον εαυτό τους.

Έχουμε ευθύνη να μειώσουμε το βάρος των χρόνιων νοσημάτων σε ολόκληρο τον κόσμο και πιστεύουμε ότι μέσα από μια ολιστική προσέγγιση της κοινωνίας μπορούμε να προβλέψουμε, να ελέγξουμε και να διαχειριστούμε τα χρόνια νοσήματα. Κυβερνήσεις, κοινότητες, επιχειρήσεις και άτομα που ζουν με μη μεταδοτικές νόσους παίζουν σημαντικό ρόλο σε αυτήν τη συλλογική προσπάθεια.