Αναπαραγωγή βίντεο - Couple hiking in the woods

Ασθενείς και Πάροχοι φροντίδας

Πληροφορίες για εμφυτεύσιμες καρδιακές συσκευές.

Εδώ θα βρείτε πληροφορίες σχετικά με τις εμφυτεύσιμες καρδιακές συσκευές Medtronic και την απομακρυσμένη παρακολούθηση CareLink των εμφυτεύσιμων καρδιακών συσκευών Medtronic.

Μάθε περισσότερα
CRM Patient Material
Grandpa and grandson playing

Πληροφορίες για ασθένειες και θεραπείες

Μάθε περισσότερα