ΒΟΗΘΟΥΜΕ ΠΑΝΔΗΜΙΑΣ COVID-19

Στόχος μας είναι η ασφάλεια των εργαζομένων ενώ συνεχίζουμε να εργαζόμαστε για να παρέχουμε στις ομάδες υγειονομικής περίθαλψης προϊόντα για την επιβίωση και θεραπεία των ασθενών τους σε όλο τον κόσμο.

Careers That

Change Lives

Explore current job openings available around the world.

Search & Apply
Medtronic employees having a conversation.