Használati Feltételek

KÉRJÜK, OLVASSA EL FIGYELMESEN AZ ALÁBBI HASZNÁLATI FELTÉTELEKET!

Jelen Használati Feltételek a Medtronic jelen honlapjának látogatóira vonakozó szabályokat írják le. A honlap tulajdonosa és fenntartója a Medtronic. A Medtronic névvel cégünk egészét illetjük, amelybe a Medtronic, Inc. és minden általa irányított vállalat, vagyis fiók- és leányvállalatai is beletartoznak. A mi és a miénk szavak használatakor a Medtronicra utalunk. A Medtronic más honlapokat is működtet. Javasoljuk, hogy amikor a Medtronicnak ezen egyéb oldalaira látogat, tekintse meg az azokon közzétett Használati Feltételeket.

Jelen Használati Feltételek utolsó módosításának dátuma 2017 március. Jelen Használati Feltételeket bármikor jogunkban áll megváltoztatni. Kérük, minden alkalommal olvassa el a Használati Feltételeket, amikor ellátogat honlapunkra. Jelen honlap használata azt jelenti, hogy ön elfogadja a Használati Feltételek legutóbbi változatát.

A HONLAPON TALÁLHATÓ INFORMÁCIÓKRÓL


Jelen honlapot a Medtronic Limited finanszírozza és működteti. A honlapon található információk kizárólag az Ön általános tájékoztatását szolgálják. A honlapunkon olvasható információk nem helyettesíthetik a szakorvosával folytatott konzultációkat. A Medtronic nem foglalkozik gyakorlati orvoslással és nem biztosít orvosi szolgáltatásokat vagy tanácsot, ezért a jelen honlapon található információk nem kezelendõk orvosi tanácsként. A megfelelõ diagnózis és kezelés érdekében mindig konzultáljon szakorvosával.

Az egészségügyi információk gyorsan változnak, ezért az új információkkal kapcsolatban minden esetben forduljon megerõsítésért szakorvosához.

Jelen honlap a Magyarországon engedélyezett termékekkel és terápiákkal kapcsolatos információkat tartalmaz és a magyarországi lakosok számára készült. Amennyiben Ön más országban él, honlapunkon olyan termékekkel és terápiákkal kapcsolatos információkkal találkozhat, amelyek az Ön országában nem hozzáférhetõk vagy nem engedélyezettek.

SZERZÕI JOGOK ÉS VÉDJEGYEK


Jelen honlap tartalma a mi tulajdonunk vagy fölötte mi rendelkezünk. A megjelenõ anyagok az USA-beli és egyéb szerzõi jogvédelemre vonatkozó törvények hatálya alá esnek. Ezen tartalom másolására néhány fontos szabály vonatkozik. Ön elküldheti e-mailben, letöltheti vagy kinyomtathatja a honlapunkon található anyagokat, azonban kizárólag saját, nem kereskedelmi céllal történõ használatra. Amikor a jelen honlapon található anyagokat e-mailben küldi, letölti vagy kinyomtatja, ezeknek tartalmazniuk kell az anyagokban olvasható minden szerzõi jogi és egyéb megjegyzést, beleértve az oldal alján található szerzõi jogi információkat is.

Ugyancsak a mi tulajdonunkat képezik termékeink és szolgáltatásaink jelen honlapon használt megnevezései, és ezen megnevezéseket az USA illetve más országok védjegyekre vonatkozó törvényei védik. Ha honlapunkon egy nevet ® jelzés követ, ez azt jelzi, hogy az Egyesült Államokban bejegyzett hivatalos védjegyrõl van szó. Ha honlapunkon egy nevet ™ jelzés követ, ez azt jelenti, hogy nem hivatalosan bejegyzett védjegyrõl van szó. Minden egyes védjegy a megfelelõ tulajdonos tulajdona.

Lehetséges, hogy a jelen honlap egyes részein található anyagok használatára különleges szabályok vonatkoznak. Ezen különleges szabályok az érintett anyagok közelében fel vannak tüntetve.
Ha Ön honlapunk anyagait vagy védjegyeit olyan módon használja, amelyet a jelen használati feltételek nem egyértelműen engedélyeznek, Ön megszegi a velünk kötött megegyezés szabályait és szerzõi jogi, védjegy- és egyéb törvénysértést követhet el. Ebben az esetben mi automatikusan megszüntetjük az Ön honlapunk használatára vonatkozó jogát. Az anyagok kezelésére továbbra is mi, illetve a jelen honlap tartalmát biztosító anyagok szerzõi jogosultak. Minden nem kifejezetten garantált jog fenntartva.

LINKEK A HONLAPUNKRA ÉS A MEDTRONIC JELZÉSEK HASZNÁLATA


Itt és most biztosítjuk Önnek a nem kizárólagos, korlátozott és visszavonható jogot arra, hogy a jelen honlaphoz tartozó linket más oldalon feltüntesse. A Medtronic fenntartja magának a jogot, hogy jelen engedélyt általánosan, illetve az Ön egyes linkek használatára vonatkozó engedélyét bármikor visszavonja. Amennyiben a Medtronic jelen engedélyt visszavonja, Ön beleegyezik, hogy haladéktalanul eltávolítja és megsemmísíti az Ön által feltüntetett összes, honlapunkhoz vezetõ linket.

Ön elfogadja, hogy a jelen honlaphoz tartozó linket nem tünteti fel olyan módon, hogy az reklámtevékenységnek tűnjön, vagy bármely szervezet, termék vagy szolgáltatás támogatásának látszatát keltse. Ön elfogadja, hogy a linket nem tünteti fel olyan oldalon, amelyet egy jóérzésű ember trágárnak, gyalázkodónak, zaklatónak, súlyosan sértõnek vagy rosszindulatúnak tartana. Ön semmilyen körülmények között sem 'szerkesztheti' a jelen honlapot vagy tartalmának bármely részét, és a honlap egyetlen részét nem másolhatja fel más szerverre. Ön beleegyezik, hogy elõzetes írásos engedélyünk nélkül semmilyen módon nem használja a Medtronic logót vagy márkanevet.

LINKEK MÁS HONLAPOKRA


Jelen honlap tartalmazhat olyan oldalakra vezetõ linkeket, amelyeket nem a Medtronic üzemeltet. Ezek a linkek az Ön kényelmét szolgálják, de mi nem vizsgáljuk, ellenõrizzük vagy felügyeljük egyéb honlapok tartalmát. Ezen honlapok működéséért, illetve az Ön velük folytatott ügyeinek kimeneteléért nem vállalunk felelõsséget. Más honlapok használatakor ön köteles elfogadni azok használati feltételeit, beleértve az adott oldalak adatvédelmi gyakorlatát is.

EZEK A HONLAPOK OLYAN MEDTRONIC TERMÉKEKKEL ÉS TERÁPIÁKKAL KAPCSOLATOS INFORMÁCIÓKAT TARTALMAZHATNAK, AMELYEK AZ ÖN ORSZÁGÁBAN NEM ELFOGADOTTAK. EZEKET AZ INFORMÁCIÓKAT MI NEM ELLENÕRIZZÜK ÉS NEM TÁMOGATJUK.

AZ ÖN VÉLEMÉNYE, MEGJEGYZÉSEI ÉS ÖTLETEI


Amíg természetesen örömmel fogadjuk honlapunk látogatóinak véleményét, megjegyzéseit és ötleteit, szeretnénk felhívni a figyelmet arra, hogy bármely információ, amelyet Ön jelen honlapon keresztül juttat el hozzánk, nem bizonyul személyesnek, bizalmasnak vagy magánjellegűnek (kivéve a személyes adatokat, ahogyan ezt az Adatvédelmi Nyilatkozatunkban meghatároztuk). Amennyiben Ön a jelen honlapon keresztül részünkre bármilyen ötletet, információt, elgondolást, módszert, technikát vagy anyagot elküld, azzal Ön itt és most elismeri a Medtronic korlátlan, díjmentes és visszavonhatatlan jogát ezek bármilyen formában történõ felhasználására, másolására, bemutatására, elõadására, módosítására, átadására és terjesztésére, és egyben elfogadja, hogy a Medtronic bármilyen célra szabadon felhasználhatja õket.

JÓTÁLLÁS KIZÁRÁSA. A MEDTRONIC A HONLAP MINDEN TARTALMÁT VÁLTOZATLAN FORMÁBAN ('AS IS' ALAPON) BOCSÁTJA AZ ÖN RENDELKEZÉSÉRE. A MEDTRONIC EZENNEL KIZÁR MINDEN FELELÕSSÉGET, LEGYEN AZ KIFEJEZETT VAGY VÉLELMEZETT, TÖRVÉNYBÕL KÖVETKEZÕ VAGY MÁS. A MEDTRONIC NEM ÁLLÍTJA ÉS NEM SZAVATOLJA AZ OLDALAIHOZ VALÓ HOZZÁFÉRÉS FOLYAMATOSSÁGÁT ÉS HIBAMENTESSÉGÉT. ÖN FELELÕS MINDEN SZÜKSÉGES LÉPÉS MEGTÉTELÉÉRT ANNAK BIZTOSÍTÁSA ÉRDEKÉBEN, HOGY A JELEN HONLAPRÓL SZERZETT BÁRMILYEN TARTALOM MENTES A VÍRUSOKTÓL ÉS EGYÉB POTENCIÁLISAN KÁROS SZÁMÍTÓGÉPES KÓDTÓL.

FELELÕSSÉG KORLÁTOZÁSA. ÖN ELFOGADJA, HOGY SEM A MEDTRONIC, SEM A MEDTRONICKAL KAPCSOLATBAN ÁLLÓ BÁRMELY SZEMÉLY VAGY CÉG NEM TEHETÕ FELELÕSSÉ SEMMILYEN KÁRÉRT, AMELY A JELEN HONLAP ILLETVE A JELEN HONLAP TARTALMÁNAK HASZNÁLATÁBÓL VAGY HASZNÁLATÁNAK LEHETETLENSÉGÉBÕL ERED. EZ A KIZÁRÁS VONATKOZIK MINDEN KÖVETELÉSRE, KÉPEZZE BÁR ALAPJÁT JÓTÁLLÁS, SZERZÕDÉS, SÉRELEM, SZIGORÚ FELELÕSSÉG VAGY BÁRMELY EGYÉB JOGI ELMÉLET. JELEN KIZÁRÁS VONATKOZIK A MEDTRONICRA, ILLETVE ANNAK JELEN HONLAPON EMLÍTETT TISZTVISELÕIRE, IGAZGATÓIRA, ALKALMAZOTTAIRA, KÉPVISELÕIRE ÉS BESZÁLLÍTÓIRA. JELEN KIZÁRÁS VONATKOZIK MINDEN KÁRRA, BELEÉRTVE, KORLÁTOZÁS NÉLKÜL, A KÖZVETLEN VAGY KÖZVETETT, KÜLÖNLEGES, JÁRULÉKOS, KÖVETKEZMÉNYES, NAGYARÁNYÚ ÉS BÜNTETÕ KÁRTÉRÍTÉST, SZEMÉLYES SÉRÜLÉST/JOGTALAN CSELEKEDETBÕL EREDÕ HALÁLT, NYERESÉGKIESÉST, ILLETVE AZ ADATOK ELVESZTÉSÉBÕL VAGY A TEVÉKENYSÉG MEGSZAKÍTÁSÁBÓL SZÁRMAZÓ KÁROKAT.

A HONLAPRA VONATKOZÓ EGYÉB SZABÁLYOK


A Használati Feltételek és az Adatvédelmi Nyilatkozat elõírásain túl Önt további feltételek köthetik, amelyek a jelen honlap egyes részein található meghatározott szolgáltatásokhoz vagy anyagokhoz való hozzáféréskor, például a honlapon található linkekre kattintva léphetnek életbe. Kérjük, olvassa el Adatvédelmi Nyilatkozatunkat, hogy megtudja, hogyan védjük és használjuk fel a honlapunkról gyűjtött információkat.

Ha ön a jelen Használati Feltételeket vagy az Adatvédelmi Nyilatkozat elõírásait olyan módon sérti meg, amely mások számára kárt okoz, Ön elfogadja a Medtronic ártatlanságát, illetve hogy a cég ezért a károkozásért semmilyen módon nem tehetõ felelõssé.

Jelen honlap használatával Ön elfogadja, hogy az Ön Medtronickal folytatott, vagy a jelen honlap használatához bármilyen módon kapcsolódó vitájában kizárólagosan elfogadható igazságszolgáltatást és annak helyszínét Magyarország bíróságai biztosíthaják. Ön továbbá beleegyezik és hozzájárul az ezen bíróságokon folytatandó személyes igaszságszolgáltatáshoz bármely vitával kapcsolatban, amelyben a Medtronic vagy annak leányvállalatai, alkalmazottai, tisztviselõi, igazgatói, képviselõi vagy beszállítói érintettek. A jelen Használati Feltételek esetében a magyarországi belsõ dologi jog az irányadó, tekintet nélkül annak jogelvi konfliktusaira.

KÉRDÉSEK, MEGJEGYZÉSEK ÉS KÖZLEMÉNYEK

A Medtronic elektronikus levélben, honlapján közzétett általános közleményben vagy a Medtronicnál bejelentett postai címre kézbesített írott üzenet formájában értesítheti önt. Ön is eljuttathatja hozzánk észrevételeit az Írjon nekünk szolgáltatás igénybevételével, vagy ha idekattint:

Medtronic Hungária Kereskedelmi Kft.
1113 Budapest
Bocskai út 134-146., Dorottya udvar, C. épület, 3. emelet
Tel: (+36-1)-889-0600

Fax: (+36-1)-889-0699