ADATVÉDELMI NYILATKOZAT

BEVEZETÉS

MILYEN INFORMÁCIÓKAT GYŰJTÜNK ÖNRŐL?

AZ ÖN SZEMÉLYES ADATAI

HOGYAN HASZNÁLJA FEL A MEDTRONIC A SZEMÉLYES ADATOKAT?

MIT NEVEZÜNK „ÉRZÉKENY INFORMÁCIÓNAK”?

MÁSKÉPP KEZELI-E A MEDTRONIC AZ ÉRZÉKENY INFORMÁCIÓKAT, MINT A TÖBBI SZEMÉLYES ADATOT?

NEM SZEMÉLYES ADATOK

HOGYAN KEZELI A MEDTRONIC A NEM SZEMÉLYES ADATOKAT?

DIREKT MARKETING ÉS OKTATÁSI ANYAGOK

ELŐFORDULHAT-E, HOGY A MEDTRONIC HARMADIK FÉLLEL OSZT MEG SZEMÉLYES ADATOKAT?

TOVÁBBÍTUNK-E MÁS ORSZÁGBA SZEMÉLYES ADATOKAT?

MENNYI IDEIG ŐRIZZÜK MEG AZ ÖN SZEMÉLYES ADATAIT?

MI TÖRTÉNIK, HA AZ ADATVÉDELMI NYILATKOZAT MEGVÁLTOZIK?

MI A HELYZET AZ ADATOK VÉDELMÉVEL MÁS WEBOLDALAKON?

VANNAK-E A GYERMEKEK SZEMÉLYISÉGI JOGAINAK VÉDELMÉRE VONATKOZÓ SPECIÁLIS SZABÁLYOK?

MI A HELYZET A WEBOLDAL BIZTONSÁGÁVAL?

AZ ÖNT MEGILLETŐ JOGOK

HOGYAN LÉPJEN KAPCSOLATBA A MEDTRONIC-KAL

BEVEZETÉS

KÉRJÜK, OLVASSA EL FIGYELMESEN AZ ADATVÉDELMI NYILATKOZATOT.

Az adatvédelmi nyilatkozatban tájékoztatást adunk arról, hogyan használjuk fel a(z) üzemeltetett Medtronic-weboldalon keresztül Önről gyűjtött információkat valamint minden mobil oldal, applikációk (“appok”), modulok, konferenciák, események, elektronikus hírlevelek, értesítők vagy más szolgáltatások (együttes néven “Szolgáltatások”) melyek kapcsolódnak a jelen Adatvédelmi Tájékoztatóhoz. A jelen adatvédelmi nyilatkozat nem érvényes azokban az esetekben, amelyekre – ahogy jelezzük is – egy másik adatvédelmi nyilatkozat vonatkozik, ezenkívül a Medtronic többi weboldalára sem érvényes, így többek között azokra sem, amelyeket a Medtronic valamelyik leányvállalata, például a Covidien vagy a Medtronic Minimed üzemeltet.

Jelen Adatvédelmi Tájékoztató nem vonatkozik továbbá a kifejezetten a jelenlegi Medtronic alkalmazottakkal vagy pályázókkal kapcsolatosak adatfeldolgozási tevékenységekre. Az érvényben lévő Munkavállalókra Vonatkozó Adatvédelmi Tájékoztató vagy a Pályázókra Vonatkozó Adatvédelmi Tájékoztató az AskHR@medtronic.com e-mail címen kérhető.

Kérjük, hogy amikor felkeresi a Medtronic egy másik weboldalát, olvassa el az ott közzétett adatvédelmi nyilatkozatot. Ez a weboldal és ez az adatvédelmi nyilatkozat Magyarország nagyközönségének szól.

Mivel adatait tisztességesen, az Ön elvárásainak megfelelően kívánjuk kezelni, ezért arra kérnénk, hogy mindenképp olvassa el és gondolja át a jelen adatvédelmi nyilatkozatban foglaltakat annak megállapítása céljából, hogy ez valóban így van-e.

 

MILYEN INFORMÁCIÓKAT GYŰJTÜNK ÖNRŐL?

Hogy milyen információkhoz juthatunk hozzá, és azokat hogyan használjuk fel, az attól függ, hogy Ön miként dönt, amikor felkeresi weboldalunkat vagy igénybe veszi szolgáltatásainkat. Mi nem az Ön személyes adataira vagyunk kíváncsiak — más jellegű, nem személyes információkat gyűjtünk (tehát olyan adatokat, amelyek nem alkalmasak az Ön személy szerinti azonosítására).

 
 

AZ ÖN SZEMÉLYES ADATAI

A személyes adat olyan információ, amelynek segítségével pontosan megmondható, hogy személy szerint kiről van szó. Ilyen adat lehet például:

 • a vezetéknév és az utónév,

 • a lakcím, a telefonszám, az e-mail cím és más elérhetőség,

 • az orvosi eszköz sorszáma,

 • a személyes egészségi állapotra vonatkozó információ,

 • a születés időpontja, illetve az életkor,

 • a közösségi médiában használt felhasználónév, illetve profil,

 • az érdeklődési kör és a végzettség,

 • az IP-cím (Internet Protocol), ha ez a cím egy konkrét felhasználóhoz köthető.

  Kétféleképpen gyűjtjük a felhasználó személyes adatait:

 1. Maga a felhasználó tünteti fel azokat weboldalunk bizonyos lapjain. Például akkor fordulhat ez elő, amikor kitölti az adott szolgáltatás igénybevételéhez szükséges regisztrációs lapot, felmérésben vesz részt, vagy megadja elérhetőségeit.

 2. Automatikus eszközök, egészen pontosan cookie-k segítségével. A cookie egy olyan kisméretű szöveges fájl, amelyet a felkeresett weboldal helyez el a felhasználó számítógépén. A cookie-k használata rendkívül sokrétű. Egyrészt működőképessé teszik a weboldalakat, illetve működésük hatékonyságát fokozzák, másrészt információkkal látják el a weboldal tulajdonosait. Ide kattintson, ha további tájékoztatást szeretne a cookie-król.

HOGYAN HASZNÁLJA FEL A MEDTRONIC A SZEMÉLYES ADATOKAT?

Az Ön által a weboldalon keresztül velünk megosztott adatokat vagy igénybe veszi szolgáltatásainkat (ezek nem azonosak az érzékeny információkkal, amelyekről később lesz szó) az alábbi célokra használhatjuk fel:

 • a feltett kérdések megválaszolása,

 • az Ön által igényelt szolgáltatások biztosítása, illetve információk megadása,

 • lehetőség biztosítása arra, hogy Ön regisztráljon bizonyos termékekre vagy szolgáltatásokra, illetve tökéletesítse azok működését,

 • valamely fogyasztó és/vagy termék, illetve szolgáltatás állapotának felderítése és nyomon követése,

 • kapcsolattartás Önnel, a szükséges utánkövetés megkönnyítése (pl. a vonatkozó információk és preferenciák indokolt időn át történő tárolásával),

 • szerződéskötés Önnel, illetve a szerződés teljesítése (abban az esetben ha például terméket vagy szolgáltatást szeretne rendelni tőlünk),

 • annak lehetővé tétele, hogy részt vegyen online közösségeink életében, például a közösségi médián és blogbejegyzéseken keresztül,

 • olyan információk eljuttatása Önhöz, amelyek felkelthetik az érdeklődését (erről többet a „Direkt marketing és oktatási anyagok” c. részben tudhat meg: ld. itt.

 • más olyan cél, amelynek megvalósításához Ön hozzájárul.

Az Ön személyes adatait cégünk az alábbi jogos érdekek érvényre juttatásához szükséges mértékben ugyancsak felhasználhatja, feltéve, hogy azok összhangban állnak a magánélet védelmével kapcsolatban Önt megillető jogokkal és az elvárásaival:

 • programok, termékek, szolgáltatások és tartalmak kutatását, fejlesztését és tökéletesítését szolgáló analitikai célok,

 • az Ön adatainak anonimizálása a személyazonosításra alkalmas adatok (név, e-mail cím, társadalombiztosítási szám stb.) eltávolításával, hogy azokat más célokra is felhasználhassuk. Ebben az esetben az anonimizált adatok már nem alkalmasak a felhasználó személyének azonosítására, és ugyanúgy kezelhetők, mint bármely más, nem személyes adat. A további részleteket ld. itt, a vonatkozó bekezdésben,

 • a jelen adatvédelmi nyilatkozat, illetve a weboldal használatára vonatkozó egyéb szabályok érvényre juttatása,

 • jogaink és a vállalati vagyon védelme.

  A Medtronic az alábbi jogcímeken szintén felhasználhatja az Ön személyes adatait:

 • szükség szerint mások egészségének, biztonságának, illetve jólétének védelme céljából, továbbá

 • azért, hogy eleget tegyen a hatályos jogszabályok és előírások rendelkezéseinek, bírósági határozatokban foglaltaknak vagy más jogi eljárás követelményeinek.

  Amennyiben erről jogszabály rendelkezik, úgy arra kérjük, hogy fogadja el személyes adatainak konkrét célból történő kezelését, illetve kifejezetten járuljon ehhez hozzá. Ha például a vonatkozó jogszabály ezt írja elő, akkor csak hírleveleket küldünk Önnek, amennyiben feliratkozott azokra.

 

MIT NEVEZÜNK „ÉRZÉKENY INFORMÁCIÓNAK”?

A személyes adatok egyes típusai érzékeny információnak minősülnek. Az érzékeny személyes adat az illető egészségi állapotára (ilyen lehet pl. az orvosi eszköz sorszáma vagy beültetésének időpontja), genetikai vagy biometrikus adataira, faji vagy etnikai származására, vallási vagy filozófiai meggyőződésére, szexuális életére, illetve szexuális beállítottságára, politikai véleményére, továbbá szakszervezeti tagságára vonatkozhat.

MÁSKÉPP KEZELI-E A MEDTRONIC AZ ÉRZÉKENY INFORMÁCIÓKAT, MINT A TÖBBI SZEMÉLYES ADATOT?

A Medtronic csakis olyan módon és akkor gyűjti, illetve kezeli az Ön érzékeny információit, ahogy és amikor

 • Ön ahhoz kifejezetten hozzájárult,

 • meg kell védeni az Ön és mások alapvető érdekeit, akkor is, ha az Ön kifejezett hozzájárulása valamilyen okból nem kérhető ki, illetve nincs mód annak megadására,

 • az megfelel azoknak a hatályos jogszabályoknak, amelyek megfelelő és konkrét intézkedéseket írnak elő az Ön alapvető jogainak és érdekeinek védelmében,

 • az adatok kezelése orvosi célból szükséges, és az adott körülmények között az egészségügyi szakember titoktartási kötelezettségével egyenértékű titoktartási kötelezettség vonatkozik ránk,

 • azt valamilyen jogi követelés igazolása, gyakorlása, illetve védelme megkívánja.

  Példák az érzékeny információk gyűjtésére:

 • Akkor kérhetünk érzékeny információkat közvetlenül Öntől, ha valamilyen konkrét célból önként hozzájárul azok megadásához (ha például kérdéssel vagy javaslattal fordul hozzánk termékeink és szolgáltatásaink kapcsán).

 • Azoktól az egészségügyi szakemberektől is kérhetünk érzékeny páciens-információkat, akikkel a termékeink, illetve szolgáltatásaink igénybevételéhez közösen nyújtunk terápiás vagy technikai támogatást.

 • Érzékeny információk gyűjtésére vagyunk kötelesek, ha azt az továbbá európai és más kormányzati hivatalok írják elő termékeink és szolgáltatásaink biztonságos és hatékony alkalmazása érdekében.

 • Érzékeny információkat gyűjthetünk továbbá azokról a személyekről, akik kifejezett hozzájárulásukat adják klinikai kísérletekben, tanulmányokban és más kutatási kezdeményezésben való részvételükhöz.

NEM SZEMÉLYES ADATOK

A nem személyes adat olyan információ, amely nem alkalmas személyazonosításra, illetve semmilyen módon nem köthető egy bizonyos személyhez, következésképpen a weboldalon keresztül gyűjtött nem személyes adatok alapján az Ön kiléte sem állapítható meg, és ezek az adatok az Ön személyéhez sem köthetők. Az alábbi információk tartozhatnak a nem személyes adatok körébe:

 • az Ön által használt internetes böngésző szoftver típusa (pl. Internet Explorer),

 • annak a domainnek a neve, ahonnan Ön hozzáfér az Internethez,

 • annak a weboldalnak az Internet-címe, amelyről Ön közvetlenül a mi weboldalunkra lépett át,

 • weboldalunk felkeresésének dátuma és időpontja,

 • a weboldalunkon megtekintett lapok,

 • az Ön által alkalmazott keresési feltételek,

 • azok a linkek, amelyekre Ön rákattint.

Ha Ön azzal a céllal keresi fel weboldalunkat, hogy ott információkat – pl. egészségi állapottal, illetve egy vagy több termékünkkel kapcsolatos információkat – olvasson el, esetleg letöltse azokat, akkor bizonyos nem személyes adatokat gyűjthetünk az Ön számítógépéről. Ezeket az információkat az Ön számítógépének internetes böngészőjétől kapjuk meg. Amennyiben Ön csak elolvassa a weboldalunkon elhelyezett tartalmakat, illetve rájuk kattintva letölti azokat, úgy nem ismerhetjük meg a nevét, e-mail címét, lakcímét vagy más személyes adatát. A weboldalunk látogatóiról információkat gyűjtő cookie-k használatával kapcsolatban további tájékoztatásért kattintson ide.

HOGYAN KEZELI A MEDTRONIC A NEM SZEMÉLYES ADATOKAT?

Minden erőnkkel arra törekszünk, hogy még jobban kiszolgáljuk Önt, és folyamatosan fejlesszük termékeinket, szolgáltatásainkat, illetve a weboldal használatának élményét. Az Öntől származó nem személyes adatokat arra használjuk fel, hogy weboldalunkat még hasznosabbá tegyük a látogatók számára. Ezenkívül a nem személyes adatokat – akár önmagukban, akár összesített módon – más üzleti célra is felhasználhatjuk, így például:

 • programok, termékek, szolgáltatások, illetve tartalmak kidolgozását szolgáló belső felhasználású jelentések létrehozására,
 • az általunk nyújtott tájékoztatás, illetve szolgáltatások célirányossá tételére, illetve továbbfejlesztésére,
 • információk harmadik féllel történő megosztására, illetve azok értékesítésére, továbbá
 • harmadik félnek az oldalunk használatának módjával, pl. „forgalmi statisztikai adatokkal”, „válaszadási aránnyal” stb. kapcsolatban adott tájékoztatásra.

DIREKT MARKETING ÉS OKTATÁSI ANYAGOK

Előfordulhat, hogy termékeire és szolgáltatásaira vonatkozóan a Medtronic oktatási anyagokat, illetve más információt szeretne megosztani Önnel, vagy olyan klinikai kísérletekről, illetve más gyártók azon termékeiről/szolgáltatásairól kívánja tájékoztatni, amelyek – a Medtronic-weboldal, a közösségi média és a blogok használatával kapcsolatban Ön által velünk megosztott, illetve a cookie-k vagy hasonló technológiák segítségével összegyűjtött információkból kiindulva – esetleg felkelthetik az érdeklődését. Ha a cookie-k használatával, illetve az ebben a tekintetben Önt megillető választási lehetőségekkel kapcsolatban további tájékoztatást szeretne, akkor kattintson ide.

Arra kérjük, hogy fogadja el személyes adatainak a fenti közlések kapcsán történő és a vonatkozó jogszabályoknak megfelelő felhasználását, illetve kifejezetten járuljon ehhez hozzá.

Ha bármikor úgy gondolja, hogy termékeinkkel és szolgáltatásainkkal, illetve leányvállalataink vagy szolgáltatóink termékeivel és szolgáltatásaival kapcsolatban nem szeretne oktatási, kereskedelmi vagy promóciós célú tájékoztatást kapni, akkor az itt felsorolt elérhetőségek valamelyikén adjon fel egy e-mailt úgy, hogy tárgyának megjelölésében szerepeljen az „OPT-OUT” szó. Másik lehetőségként a tőlünk kapott üzenetben rendelkezésre álló „opt-out” eljárást ugyancsak igénybe veheti.

Felhívjuk a figyelmét arra, hogy cégünk annak ellenére is elláthatja Önt a megfelelő információkkal, hogy nem kíván promóciós üzeneteket kapni tőlünk. Ennek egyéb jogi okai lehetnek, például kezelnünk kell az oldalunkon megnyitott fiókját, válaszolnunk kell kérdéseire, teljesítenünk kell az Önnel kötött megállapodásokat, illetve el kell juttatnunk Önhöz minden olyan információt, amit a jog e tekintetben kötelezettségként ír elő a számunkra, pl. a termékek visszahívásával kapcsolatban.

ELŐFORDULHAT-E, HOGY A MEDTRONIC HARMADIK FÉLLEL OSZT MEG SZEMÉLYES ADATOKAT?

A Medtronic – a jelen adatvédelmi nyilatkozatban leírtaktól eltekintve – nem osztja meg harmadik féllel azokat a személyes adatokat, amelyeket ezen a weboldalon keresztül gyűjtött Önről.

Ennek ellenére a szokásos üzletmenet keretében előfordulhat, hogy bizonyos személyes adatokat megosztunk a Medtronic egyes leányvállalataival, illetve olyan harmadik féllel, amelyek a Medtronic nevében szolgáltatásokat nyújtanak, illetve ellátnak bizonyos funkciókat.

Néhány példa a lehetséges esetekre:

 • Tőlünk független forgalmazó, illetve beszállító viszi ki Önnek a weboldalunkon megrendelt terméket. Ebben az esetben megadjuk a kiszállítást végző cégnek a megrendelés feldolgozásához szükséges adatokat, azaz a megrendelő nevét és postacímét.

 • Külön szolgáltatót veszünk igénybe azoknak a hír- és tájékoztató leveleknek a kezelésére, amelyekre Ön feliratkozott, ezért hozzáférést biztosítunk a számára az Ön e-mail címéhez.

 • Harmadik fél alkalmazását, illetve platformját vesszük igénybe az Önnel folytatott kommunikációnk kezelése és nyomon követése céljából.

 • Leányvállalataink közreműködésével végezzük az Ön személyes adatainak kezelésével kapcsolatos szolgáltatásokat, pl. előfordulhat, hogy az Ön adatait valamelyik leányvállalatunk európai vagy egyesült államokbeli telephelyén működő biztonságos szerveren tároljuk. Ha többet szeretne megtudni azokról a feltételekről, amelyek mellett az Ön adatait más országba továbbíthatjuk, akkor olvassa el erről szóló alábbi fejezetet.

Soha, semmilyen körülmények között nem osztunk meg másokkal a szükségesnél több információt, és a kért szolgáltatásoknak a fentiekben ismertetett célból történő teljesítésén túl nem hatalmazunk fel harmadik félt az Ön adatainak megtartására, közzétételére, illetve felhasználására.

Felhívjuk a figyelmét arra, hogy a vonatkozó törvények szerint kiszolgáltathatjuk személyes információit, ha úgy véljük, hogy erre törvény, rendelet, bírósági határozat, illetve jogi vagy kormányzati felszólítás kötelez bennünket. Abban a valószínűtlen esetben, ha cégünket, vagy annak egy részét harmadik fél vásárolja fel, az Ön adatai átkerülhetnek az új tulajdonoshoz, amennyiben azokra igényt tart, feltéve, hogy megfelelő biztosítékok garantálják azok védelmét.

Ezenkívül az alább felsorolt célokból használhatjuk fel, illetve hozhatjuk harmadik fél tudomására az Ön személyes adatait:

 • a jelen adatvédelmi nyilatkozatban foglaltak, valamint a weboldal használatára vonatkozó egyén szabályok érvényre juttatása,
 • jogaink, illetve a vállalati vagyon védelme,
 • mások egészségének, biztonságának, illetve jólétének védelme,
 • törvény vagy rendelet, bírósági határozat, illetve más jogi eljárás rendelkezéseinek teljesítése, továbbá
 • feltételezhető csalás, illetve illegális tevékenység kivizsgálása vagy fellépés annak megszüntetése érdekében.

Ezenkívül azt is kérjük figyelembe venni, hogy weboldalunk bizonyos területei interaktív módon működhetnek, és lehetővé tehetik információk közzétételét, amelyekhez így más felhasználók is hozzáférhetnek. Ha nem szeretné, hogy ezek az információk nyilvánosan megtekinthetők legyenek, akkor ne vegye igénybe weboldalunknak ezeket a részeit.

TOVÁBBÍTUNK-E MÁS ORSZÁGBA SZEMÉLYES ADATOKAT?

Bizonyos esetekben a Medtronic átadhatja külföldön működő leányvállalatainak, illetve külföldi szolgáltatóknak a weboldalon gyűjtött személyes adatokat, de csak a jelen adatvédelmi nyilatkozatban rögzített célok előmozdítása érdekében. Amennyiben a személyes adatok Európán kívüli országba kerülnek ki, úgy gondoskodunk arról, hogy az európai adatvédelmi törvényekkel egyenértékű jogi garanciák biztosítsák azok védelmét. Ha többet szeretne megtudni e garanciák Medtronic által alkalmazott rendszeréről, kérjük, lépjen kapcsolatba rs.privacyeurope@medtronic.com.

 
 

MENNYI IDEIG ŐRIZZÜK MEG AZ ÖN SZEMÉLYES ADATAIT?

Csakis addig őrizzük meg személyes adatait, amíg ez a jelen adatvédelmi nyilatkozatban leírtak szerint a számunkra engedélyezett célok megvalósításához feltétlenül szükséges. Ha például Ön azt közli velünk, hogy a továbbiakban nem szeretne hírlevelet kapni tőlünk, haladéktalanul töröljük e-mail címét a levelezőlistánkról. Amennyiben Ön a weboldalunkon keresztül részt vesz valamelyik programunkban, úgy a lezárását követő ésszerű időn belül töröljük a program keretében megadott személyes adatait (pl. a program lezárását követő hat hónap rendszerint ésszerű időnek tekinthető, hacsak kellő jogcímmel nem rendelkezünk az adatok hosszabb ideig történő megőrzésére (pl. ha ez hitelesítés céljából vagy nyilvántartási kötelezettségeink teljesítéséhez szükséges).

MI TÖRTÉNIK, HA AZ ADATVÉDELMI NYILATKOZAT MEGVÁLTOZIK?

A jelen adatvédelmi nyilatkozat legutóbbi átdolgozására 09.07.2019-án/-én került sor. Bármikor és bármilyen okból jogunkban áll megváltoztatni a nyilatkozatot. Ha úgy döntünk, hogy az adatvédelmi nyilatkozatot jelentős mértékben átdolgozzuk, akkor az erről szóló értesítés a változtatás végrehajtását követően hosszabb ideig olvasható lesz weboldalunk honlapján. Arra kérnénk, hogy mindig olvassa el az adatvédelmi nyilatkozatot, valahányszor felkeresi a weboldalt.

MI A HELYZET AZ ADATOK VÉDELMÉVEL MÁS WEBOLDALAKON?

Weboldalunk más weboldalakra mutató linkeket tartalmazhat. Előfordulhat, hogy ezek közül néhányat a Medtronic leányvállalatai üzemeltetnek, másokat pedig harmadik felek. A jelen adatvédelmi nyilatkozat nem érvényes más weboldalakra, a Medtronic többi weboldalára sem. Éppen ezért azt tanácsoljuk Önnek, hogy amint elhagyja ezt az oldalt, olvassa el az Ön által más weboldalakon megadott információkkal kapcsolatban érvényes adatvédelmi gyakorlatot. A weboldalunkon elhelyezett linkek az Ön kényelmét szolgálják, ugyanakkor nem ellenőrizhetjük, illetve figyelhetjük folyamatosan a mások által üzemeltetett weboldalak adatvédelmi gyakorlatát, és felelősséggel sem tartozunk harmadik fél által üzemeltetett weboldalakért, illetve azért, hogy Önnek milyen üzleti kapcsolatai vannak azokkal.

VANNAK-E A GYERMEKEK SZEMÉLYISÉGI JOGAINAK VÉDELMÉRE VONATKOZÓ SPECIÁLIS SZABÁLYOK?

Cégünk törődik a gyermekek személyiségi jogainak online védelmével. Nem áll szándékunkban 16 évnél fiatalabb gyermekek személyes adatait (pl. nevét vagy e-mail címét) a szülői felelősséget gyakorló személy hozzájárulása nélkül gyűjteni. Ha Ön úgy gondolja, hogy más módon gyűjtöttük 16. életévét még be nem töltött gyermek személyes adatait, akkor lépjen velünk kapcsolatba.

MI A HELYZET A WEBOLDAL BIZTONSÁGÁVAL?

A biztonság rendkívül fontos a számunkra, és tökéletesen megértjük, hogy Ön is így van ezzel. Az iparágban általánosan elfogadott intézkedéseket alkalmazzuk annak érdekében, hogy személyes adatai ne vesszenek el, azokkal ne mások élhessenek vissza, illetéktelen személy ne férhessen hozzájuk, illetve ne tegye nyilvánossá, ne változtassa meg és ne semmisítse meg azokat. Mindazonáltal nincs olyan weboldal, illetve elektronikus úton továbbított levél, amely 100%-os biztonságot nyújt, éppen ezért arra kérjük, hogy fokozott körültekintéssel döntsön arról, milyen információkat küld, illetve kér e-mailben, és tegye meg a megfelelő óvintézkedéseket, például ne fedje fel mások előtt felhasználónevét és jelszavát.

AZ ÖNT MEGILLETŐ JOGOK

A vonatkozó hatályos törvények értelmében bármikor gyakorolhatja az Önre vonatkozó személyes adatok megtekintésének, módosításának, és adott esetben törlésének a jogát, illetve korlátozhatja személyes adatainak kezelését.

Ezenkívül ahhoz is bármikor joga van, hogy sajátos helyzetére alapozott kifogást emeljen személyes adatainak jogos érdekeinken alapuló felhasználásával, illetve kezelésével szemben.

Amennyiben az Önnek nyújtott szolgáltatás keretében, illetve az Ön jóváhagyása alapján automatizált módon kezeljük személyes adatait, úgy ahhoz is joga van, hogy strukturált, általánosan használt és gépileg olvasható formátumban kérjen másolatot személyes adatairól (ezt nevezzük az „adathordozhatóság” jogának).

Ilyen irányú igényét e-mailben a(z) email címre rs.privacyeurope@medtronic.com, illetve írásban a(z) Medtronic Hungária Kft., Bocskai út 134-146, Dorottya udvar, C épület 3. Emelet, 1113 Budapest címre juttathatja el. Tisztában kell lennie azzal, hogy kérésének teljesítése előtt jogunkban áll felszólítani személyazonosságának igazolására (pl. személyazonosító kártyájának vagy útlevelének másolatával).

Ha személyes adatainak gyűjtése, illetve felhasználása az Ön hozzájárulásával történik, bármikor jogában áll ugyanúgy visszavonni hozzájárulását, mint ahogy megadta azt, illetve úgy is, hogy erre vonatkozó kérését a fent ismertetett módon elküldi nekünk.

Mindezek mellett Ön a fent ismertetett módon bármikor díjmentesen és indoklás nélkül kérheti, hogy ne vegyen részt direkt marketing kampányokban, illetve ne kapjon a továbbiakban promóciós anyagokat.

Az Adatvédelmi Biztosunk elérhető az alábbi e-mail címen: europeanDPO@medtronic.com.

Ha nincs megelégedve azzal, ahogy kérését kezeljük, kapcsolatba az illetékes adatvédelmi hatósággal. Ld. még: http://ec.europa.eu/justice/data-protection/bodies/authorities/index_en.htm.

 

HOGYAN LÉPJEN KAPCSOLATBA A MEDTRONIC-KAL

Ha kérdése vagy megjegyzése van a jelen adatvédelmi nyilatkozattal kapcsolatban, weboldalunkon, illetve „Az Önt megillető jogok” c. fenti fejezetben megadott elérhetőségeinken keresztül léphet kapcsolatba velünk.