Vaš pretraživač je zastareo

Sa ažuriranim pretraživačem imaćete bolje iskustvo na veb stranici kompanije Medtronic. Ažuriraj moj pretraživač sada.

×

Skip to main content

Rukovodstvo

Definisanje novih mogućnosti

Naš izvršni tim nas podstiče da stvaramo izuzetnost i budemo lider u zdravstvenoj tehnologiji. Njihove perspektive i nove ideje vode nas ka rešavanju svetskih zdravstvenih izazova, i to ne samo tako što nam pomažu da dođemo do novih načina lečenja, već i tako što oblikuju našu veću pozitivnu ulogu u društvu.

Geoffrey S. Martha

Predsedavajući

Noel Colón headshot

Noel Colón

Viši potpredsednik i direktor odseka za kvalitet

Alex Gu headshot

Alex Gu

Viši potpredsednik

Richard E. Kuntz, MD, MSC, headshot

Richard E. Kuntz, MD, MSC

Viši potpredsednik, direktor medicinskog odseka

Chris Lee headshot

Chris Lee

Viši potpredsednik

John Liddicoat, MD headshot

John Liddicoat, MD

Izvršni potpredsednik

Laura Mauri, MD MSC headshot

Laura Mauri, MD, MSC

Viši potpredsednik 

Torod Neptune headshot

Torod Neptune

Viši potpredsednik, direktor odseka za komunikacije

Karen Parkhill headshot

Karen Parkhill

Izvršni potpredsednik

Sean Salmon headshot

Sean Salmon

Izvršni potpredsednik

Greg Smith headshot

Greg Smith

Izvršni potpredsednik, Globalne operacije

Carol Surface PhD headshot

Carol Surface, PhD

Direktor odseka za ljudske resurse

Rob Ten Hoedt headshot

Rob ten Hoedt

Izvršni potpredsednik

Brett Wall headshot

Brett Wall

Viši potpredsednik

Bob White headshot

Bob White

Izvršni potpredsednik

Upravni odbor kompanije Medtronic

Pomaže nam da sa entuzijazmom i integritetom ispunjavamo svoju Misiju