Izjava o privatnosti

Pažljivo pročitajte ovu izjavu o privatnosti.

Privatnost je za nas izuzetno važna. Takođe nam je jasno da je privatnost veoma važna i vama. Ova Izjava o privatnosti govori o tome na koji način štitimo i koristimo informacije koje prikupljamo putem ove internet stranice kompanije Medtronic sa sedištem u SAD. Kompanija Medtronic i neka od njenih povezanih društava, uključujući i Covidien, Medtronic Minimed i naša međunarodna povezana društva, takođe vode i druge internet stranice. Ova Izjava o privatnosti se ne odnosi na druge Medtronic internet stranice. Ukoliko posećujete druge Medtronic internet stranice, trebalo bi da pregledate izjavu o privatnosti koja je objavljena na tim internet stranicama. Ova internet stranica, kao i ova Izjava o privatnosti su namenjene za stanovništvo Sjedinjenih Američkih Država.

Ova Izjava o privatnosti je poslednji put ažurirana 26. januara 2015. godine. Izmene ove Izjave o privatnosti možemo izvršiti u bilo kom trenutku i iz bilo kog razloga. Značajne izmene Izjave o privatnosti su razmotrene dalje u tekstu, u Odeljku pod nazivom „Izmene Izjave o privatnosti“. Molimo vas da svaki put kad posetite internet stranicu pregledate Izjavu o privatnosti.

Korišćenje ove internet stranice znači da ste saglasni sa poslednjom verzijom Izjave o privatnosti. Pročitajte Uslove korišćenja kako biste mogli da razumete opšta pravila za korišćenje ove internet stranice. Osim ukoliko drugačije nije definisano pisanim odricanjima od odgovornosti, politikama, uslovima korišćenja ili drugim obaveštenjima na ovoj internet stranici, ova Izjava o privatnosti i Uslovi korišćenja predstavljaju celokupni sporazum između vas i kompanije Medtronic po pitanju korišćenja ove internet stranice. Na vas se mogu odnositi dodatni uslovi koji važe prilikom pristupanja određenim servisima ili materijalima na određenim područjima na ovoj internet stranici ili ukoliko sledite neki link sa ove internet stranice.

Uvod

Informacije koje primamo i način na koji ih koristimo zavise od toga šta radite prilikom posete našoj internet stranici. Nelične podatke (podatke kojima se ne identifikuje ličnost) prikupljamo i koristimo drugačije od ličnih podataka.

Šta su nelični podaci?

Nelični podaci su podaci koje prikupljamo putem ove internet stranice, a koji ne identifikuju vas lično kao pojedinca. Mogu da obuhvataju podatke kao što su:

 • tip internet pretraživača koji koristite (na primer Internet Explorer)

 • naziv domena sa kog pristupate internetu

 • internet adresa internet stranice sa koje se direktno povezujete na našu internet stranicu

 • datum i vreme pristupanja našoj internet stranici

 • koje strane ste posetili na našoj internet stranici (napomena: Pružaoci zdravstvenih usluga u SAD, vidite „korišćenje ličnih podataka“ opisano u daljem tekstu)

 • termini za pretragu koje koristite

 • linkovi na koje klikćete

 • lični podaci koji su pretvoreni u nelične ili anonimne (npr. podaci koji se više ne mogu dovesti u vezu sa, niti se odnose na korisnika koji se može pojedinačno identifikovati).

Ukoliko posećujete našu internet stranicu kako biste pročitali ili preuzeli informacije poput informacija o nekom zdravstvenom stanju ili o nekom od naših proizvoda, neki nelični podaci o vama mogu biti preuzeti sa vašeg računara. Ovi podaci se prikupljaju sa internet pretraživača na vašem računaru. Ukoliko samo čitate ili preuzimate podatke sa naše internet stranice, mi nismo u mogućnosti da saznamo i preuzmemo podatke o vašem imenu, e-mail adresi, kućnoj adresi kao ni vaše druge lične podatke.

Kolačići (Cookies): Možemo postaviti tekstualnu datoteku, koja se naziva kolačić, među datoteke pretraživača na vašem računaru prilikom vaše posete internet stranici. Kolačić može da se čuva na hard diku vašeg računara. Podaci koje prikupljamo korišćenjem kolačića su nelični podaci. Imate pravo da odbijete naše kolačiće ukoliko vaš pretraživač to dozvoljava. Međutim, postoji mogućnost da neki delovi naše Internet stranice neće funkcionisati ukoliko to ne uradite. Nećemo dozvoliti trećim stranama, osim kompanijama koje angažujemo kako bi pružale usluge ili vršili funkcije u naše ime, da postavljaju kolačiće na našoj internet stranici. Izaberite opciju Help na vašem pretraživaču kako biste saznali više o našim kolačićima. Videti u daljem tekstu objašnjenje za upotrebu kolačića, kao i objašnjenje za onemogućavanje korišćenja kolačića.

Šta Medtronic radi sa neličnim podacima?

S obzirom na to da se identifikacija ne može vršiti na osnovu vaših neličnih podataka niti ti podaci mogu na bilo koji način da dovedu do vas, ne postoje ograničenja u smislu načina na koji možemo da koristimo ili delimo nelične podatke. Uvek tražimo način da vam pružimo bolje usluge i poboljšamo ovu internet stranicu. Nelične podatke koje dobijemo od vas ćemo koristiti kako bismo učinili ovu internet stranicu što korisnijom za posetioce. Nelične podatke takođe koristimo u druge poslovne svrhe. Na primer, možemo koristiti nelične podatke ili ukupne nelične podatke kako bismo:

 • kreirali izveštaje namenjene za internu upotrebu u cilju razvoja programa, proizvoda, usluga ili sadržaja

 • prilagodili informacije ili usluge za koje ste zainteresovani

 • ih delili ili prodavali trećim stranama

 • trećim stranama obezbedili zbirne podatke o tome kako posetioci koriste našu stranicu, poput „statistike o saobraćaju“ i „brzine odgovora“.

Kolačići (Cookies): Medtronic može koristiti usluge praćenja i oglašavanja trećih strana koje postupaju u ime i za račun kompanije Medtronic kako bi pratila i vršila analizu upotrebe naših internet stranica kroz primenu kolačića, oznaka piksela/piksel markera i sličnih tehnologija. Ove treće strane mogu da prikupljaju i da, na naš zahtev, sa nama dele informacije o korišćenju internet stranice, kao što su broj poseta našoj internet stranici, mogu da mere i ispituju efikasnost naših reklama i prate korišćenje stranice i putanje koje se slede tokom poseta našim stranicama. Takođe, ovi provajderi-treće strane mogu da postave internet banere i druge linkove sa internet stranica naših marketing partnera na našu internet stranicu.

Podaci koje ove treće strane prikupljaju u ime kompanije Medtronic ne obuhvataju vaše ime, adresu, e-mail adresu ili bilo koje druge lične podatke.

Izjave o „ne praćenju“ - Kalifornija

Shodno kalifornijskom zakonu (CalOPPA – Zakon o zaštiti privatnosti na internetu Kalifornije) kompanija Medtronic plc je u obavezi da vas obavesti o tome kako odgovaramo na signale internet pretraživača „Ne prati“ (DNT signali – Do Not Track). S obzirom na to da trenutno ne postoji industrija ili pravni standard za prepoznavanje ili uvažavanje DTN signala, u ovom trenutku ne uvažavamo zahteve „Ne prati“.

Opcije u vezi sa praćenjem na mreži i opcije za onemogućavanje

Za više informacija o kolačićima trećih strana u vezi sa oglašavanjem i o tome kako da onemogućite neke od kolačića koje odaberete, vidite opise i linkove date u daljem tekstu.

Kako biste pristupili internet stranici Inicijative za oglašavanje na mreži (Network Advertising Initiative) da biste podesili preference i onemogućili ciljane kolačiće trećih strana, kliknite ovde.

Kliknite ovde  kako biste onemogućili Google mrežu (Google Network) (Doubleclick, AdSense, Analytics).

Posetioci iz EU mogu da pronađu opšte informacije i načine za onemogućavanje određenih opcija na linku youronlinechoices.eu, a posetioci iz SAD mogu da posete link aboutads.info.

Kao što je prethodno pomenuto, možete konfigurisati podešavanja vašeg pretraživača tako da blokirate ili upravljate kolačićima. Za više informacija izaberite opciju Help na vašem pretraživaču.

Šta su lični podaci?

Lični podaci su podaci koje prikupljamo putem ove internet stranice, a na osnovu kojih vas možemo identifikovati. Mogu da obuhvataju podatke kao što su sledeći:

 • ime

 • broj telefona

 • e-mail adresa

 • serijski broj medicinskog sredstva

 • podaci o ličnom zdravstvenom stanju

 • datum rođenja

 • za pružaoce zdravstvenih usluga iz SAD, nacionalni identifikacioni broj pružaoca usluga (NPI broj) i/ili broj licence izdate od strane države

 • IP (Internet protokol) adresa, ukoliko se takva adresa dovodi u vezu sa određenim korisnikom.

Na određenim mestima na ovoj internet stranici imate mogućnost da nam pošaljete svoje lične podatke, da odaberete posebne informacije koje želite da primate ili da učestvujete u nekoj od aktivnosti. Na primer, možete da popunite registracionu prijavu, anketu ili formular dostavljen putem e-maila, a možete da odaberete opciju za prijem edukativnih materijala o našim proizvodima ili terapijama.

Takođe možete da odaberete opciju koja vam omogućava da personalizujete svoje posete ovoj internet stranici. U tom slučaju ćemo od vas tražiti određene lične podatke kako bismo vaše posete našoj internet stranici učinili korisnim za vas same. Kada se ovi podaci iskombinuju sa neličnim podacima koje prikupljamo putem kolačića (koji su opisani u prethodnom tekstu), moći ćemo da znamo da ste već ranije posećivali našu internet stranicu, te ćemo moći da personalizujemo vaš pristup našoj internet stranici, tako što ćemo vas, na primer, obavestiti o novim karakteristikama koje bi mogle da budu interesantne za vas.

Kako kompanija Medtronic čuva i koristi lične podatke?

Čuvamo i koristimo lične podatke koje prikupljamo preko ove internet stranice kako bismo vam omogućili pristup ovoj internet stranici. Pored toga, vaše podatke možemo čuvati i koristiti:

 • kako bismo odgovorili na vaše zahteve

 • kako bismo personalizovali vaš pristup našoj internet stranici, tako što ćemo vas, na primer, obavestiti o novim karakteristikama koje bi mogle da budu interesantne za vas

 • kako bismo formirali evidenciju, uključujući i evidenciju i vašim ličnim podacima

 • kako bismo vas kontaktirali i dostavili informacije koje bi mogle da budu interesantne za vas, uključujući i informacije o kliničkim ispitivanjima i o proizvodima i uslugama, kako našim tako i tuđim

 • za potrebe analize i istraživanja, razvoja i unapređivanja programa, proizvoda, usluga i sadržaja

 • kada su u pitanju pružaoci zdravstvenih usluga u SAD, kako bismo povezali vaše ime, nacionalni identifikacioni broj pružaoca usluga (NPI broj), broj licence izdate od strane države i/ili vašu IP adresu sa internet stranicama koje posećujete, za potrebe aktivnosti u vezi sa usaglašenošću, marketingom i prodajom

 • kako bismo uklonili vaše lične identifikatore (vaše ime, e-mail adresu, broj socijalnog osiguranja, itd.). U tom slučaju, više nećete moći da se identifikujete kao jedinstveni pojedinac. Kada se dobiju deidentifikovani podaci, oni postaju nelični podaci, te ih možemo tretirati kao ostale nelične podatke

 • kako bismo sprovodili ovu Izjavu o privatnosti i ostala pravila za korišćenje ove internet stranice

 • kako bismo zaštitili naša prava i imovinu

 • kako bismo zaštitili zdravlje, bezbednost ili dobrobit

 • kako bismo postupali u skladu sa zakonom ili propisima, sudskim nalogom ili drugim pravnim aktom.

Da li kompanija Medtronic u bilo kom slučaju deli lične podatke sa trećim stranama?

Kompanija Medtronic neće deliti vaše lične podatke, prikupljene putem ove internet stranice sa trećim stranama koje nisu sa njom povezane bez vaše dozvole, osim ako drugačije nije predviđeno ovom Izjavom o privatnosti.

U okviru redovnog poslovanja, neke lične podatke ćemo deliti sa kompanijama koje angažujemo kako bi pružale usluge i vršile funkcije u naše ime i za naš račun. Na primer, možemo koristiti usluge različitih prodavaca ili dobavljača kako bismo isporučivali naše proizvode koje poručite putem internet stranice. U tom slučaju, prodavcima dostavljamo podatke neophodne kako bismo obradili vašu porudžbinu, kao što su vaše ime i adresa. U svim slučajevima u kojima delimo vaše lične podatke sa trećim stranama, nećemo davati odobrenje tim stranama da vaše lične podatke zadrže, obelodanjuju ili koriste u druge svrhe osim za potrebe pružanja usluga koje od njih zahtevamo da pruže. Mi nećemo prodavati, razmenjivati ili objavljivati vaše lične podatke, osim u slučaju korporativne prodaje, spajanja, likvidacije ili akvizicije.

Možemo imati zakonsku obavezu da obelodanimo vaše lične podatke na osnovu sudskog naloga, sudskog poziva, naloga za pretres, zakona ili propisa. U obavezi smo da sarađujemo sa organima za sprovođenje zakona u postupku istrage i krivičnog gonjenja posetilaca internet stranice koji krše pravila ili vrše aktivnosti koje su štetne za druge posetioce (ili su protivzakonite).

Možemo obelodaniti vaše lične podatke trećim stranama ukoliko smatramo da je to neophodno kako bismo:

 • sprovodili ovu Izjavu o privatnosti i ostala pravila za korišćenje ove internet stranice

 • zaštitili naša prava i imovinu

 • zaštitili zdravlje, bezbednost ili dobrobit

 • postupali u skladu sa zakonom ili propisima, sudskim nalogom ili drugim pravnim aktom.

Napomena: Pored načina na koje možemo čuvati, obelodanjivati i koristiti podatke opisane u ovoj Izjavi o privatnosti, možemo čuvati, obelodanjivati i koristiti lične informacije koje nam dostavljate putem ove internet stranice onako kako smatramo da je u skladu sa uputstvima FDA (Uprave za hranu i lekove) i ostalim vladinim uputstvima, direktivama, propisima i zakonima.

Šta se dešava ukoliko dođe do izmene izjave o privatnosti?

Ukoliko odlučimo da izvršimo značajnu izmenu Izjave o privatnosti, objavićemo obaveštenje na početnoj strani naše internet stranice koje će ostati na datoj strani određeni vremenski period nakon vršenja izmene. Značajne izmene su opisane u daljem tekstu.

Nedavne izmene Izjave o privatnosti:

Naša Izjava o privatnosti je značajno proširena 31. oktobra 2001. godine. Ovde možete pročitati prethodnu verziju naše Izjave o privatnosti. Pored toga, izvršili smo revizije ove Izjave o privatnosti manjeg obima u julu 2008. godine, aprilu 2009. godine, junu 2013. godine, septembru 2013. godine, julu 2014. godine i januaru 2015. godine, ali ove revizije nisu dovele do izmena principa privatnosti.

Pitanje privatnosti na drugim internet stranicama?

Na ovoj internet stranici mogu da se nalaze linkovi ka drugim internet stranicama. Nekim od tih internet stranica upravlja Medtronic, a nekima upravljaju treće strane. Ove linkovi uspostavljamo kako bi vama bilo lakše, ali ne vršimo pregled, kontrolu ili praćenje praksi koje se tiču privatnosti na internet stranicama kojima upravljaju drugi. Ova Izjava o privatnosti se ne odnosi na druge internet stranice, pa čak ni na druge internet stranice kompanije Medtronic. Ne snosimo nikakvu odgovornost za performanse internet stranica kojima upravljaju treće strane ili vaše poslovanje sa njima. Stoga, kad god napustite ovu internet stranicu, preporučujemo vam da pregledate prakse koje se tiču privatnosti svake internet stranice i da sami donesete zaključak o adekvatnosti ovih praksi.

Da li u bilo kom slučaju kompanija Medtronic direktno komunicira sa posetiocima ove internet stranice?

Možemo vas periodično kontaktirati putem e-maila ili telefonom, ukoliko imamo vašu saglasnost za to, kako bismo vam dostavili informacije o programima, proizvodima, uslugama i sadržajima koji bi mogli da budu interesantni za vas. Pored toga, neke opcije dostupne ne ovoj internet stranici vam omogućavaju da komunicirate sa nama putem elektronskog obrazca. Ukoliko prilikom komunikacije zahtevate odgovor od nas, isti ćemo vam dostaviti putem e-maila. Odgovor ili potvrda putem e-mail može da sadrži vaše lične podatke, uključujući i lične informacije o vašem zdravstvenom stanju, vaše ime, adresu, itd. Ne možemo da garantujemo da će naši e-mailovi upućeni vama biti zaštićeni od neovlašćenog presretanja.

Da li postoje posebna pravila koja se odnose na privatnost dece?

Mi brinemo o zaštiti privatnosti dece na mreži. Nećemo svesno prikupljati nikakve lične podatke (kao što su ime ili e-mail adresa deteta) dece mlađe od 13 godina. Ukoliko smatrate da smo ipak preuzeli lične podatke deteta mlađeg od 13 godina, molimo vas da nas kontaktirate.

Pitanje bezbednosti internet stranice

Bezbednost je za nas izuzetno važna. Takođe nam je jasno da je bezbednost veoma važna i vama. Preduzimamo sve razumne mere kako bismo zaštitili vaše lične podatke od gubitaka, zloupotrebe, neovlašćenog pristupa, obelodanjivanja, izmene ili uništenja. Morate imati na umu da nijedan pristup internetu nije 100% bezbedan ili bez ikakve greške. To se posebno odnosi na e-mailove koji se šalju sa ili na internet stranicu, te, stoga, treba obratiti posebnu pažnju prilikom donošenja odluka o vrsti informacija koje nam šaljete putem e-maila.

Kako stupiti u kontakt sa kompanijom Medtronic

Ukoliko imate bilo kakvih pitanja ili komentara u vezi sa ovom Izjavom o privatnosti, molimo vas da koristite obrazac Kontaktirajte nas  koji se nalazi na našoj internet stranici.