Uslovi KORIŠĆENJA

PAŽLJIVO PROČITAJTE OVE USLOVE KORIŠĆENJA. Ovi Uslovi korišćenja definišu pravila koja se odnose na sve posetioce internet stranice Medtronic. Ova internet stranica je u vlasništvu i njom rukovodi Medtronic. Medtronic je naziv koji koristimo, a odnosi se na celokupnu našu delatnost, uključujući i kompaniju Medtronic plc kao i sve kompanije koje su pod njenom kontrolom, uključujući filijale i povezana društva, kao što si Covidien i Medtronic Minimed. Kada se upotrebljavaju reči mi i naš/naši, one se odnose na Medtronic. Medtronic takođe vodi i druge internet stranice. Ovi Uslovi korišćenja se ne odnose na druge naše internet stranice. Ukoliko posećujete druge Medtronic internet stranice, trebalo bi da pregledate uslove korišćenja koji su objavljeni na ovim internet stranicama.

Ovi Uslovi korišćenja su poslednji put ažurirani 26. januara 2015. godine. Izmene ovih Uslova korišćenja možemo izvršiti u bilo kom trenutku. Molimo vas da svaki put kad posetite internet stranicu pregledate Uslove korišćenja. Korišćenje ove internet stranice znači da ste saglasni sa poslednjom verzijom Uslova korišćenja.

ZA HITNE SLUČAJEVE POZOVITE 911.

NA OVOJ INTERNET STANICI NE MOŽETE DOBITI MEDICINSKU POMOĆ. UKOLIKO SMATRATE DA IMATE HITAN SLUČAJ, ODMAH POZOVITE SVOG LEKARA ILI 911.

INFORMACIJE DOSTUPNE NA OVOJ INTERNET STRANICI. Većina informacija koje su dostupne na ovoj internet stranici se odnosi na proizvode i usluge koje nudi Medtronic. Materijali dostupni na ovoj internet stranici su namenjeni vama, isključivo u edukativne i informativne svrhe. Podaci koje možete pročitati na ovoj internet stranici ne mogu da zamene odnos koji imate sa svojim lekarom. Medtronic se ne bavi medicinom niti pruža zdravstvene usluge ili savete, te informacije koje možete pronaći na ovoj internet stranici ne treba smatrati zdravstvenim savetima. Konsultujte svoje lekare za dijagnozu i terapiju.

Zdravstveni podaci se brzo menjaju. Stoga je uvek najbolje proveriti informacije kod svog lekara.

Ova internet stranica nudi informacije o proizvodima i terapijama koji su odobreni i imaju upotrebnu dozvolu u Sjedinjenim američkim državama, a namenjene su za stanovništvo Sjedinjenih američkih država. Ukoliko živite van teritorije SAD, na ovoj internet stranici možete dobiti informacije o proizvodima ili terapijama koje nisu odobrene ili se ne prodaju u vašoj zemlji.

NAŠA AUTORSKA PRAVA I ZAŠTITNI ZNAKOVI. Materijali koje možete pronaći na ovoj internet stranici su naše vlasništvo ili imamo licencu za iste. Ovi materijali su zaštićeni zakonom o autorskim pravima Sjedinjenih Američkih država i drugih stranih zemalja. Postoje određena, važna pravila koja se odnose na kopiranje ovih materijala. Kopiju materijala koji su dostupni na ovoj internet stranici možete slati e-mailom, preuzimati ili štampati, ali ste u obavezi da naznačite sva autorska prava i druga obaveštenja navedena u okviru materijala, kao i obaveštenje o autorskim pravima na dnu stranice.

Takođe, posedujemo sva vlasnička prava nad nazivima koje koristimo za naše proizvode i usluge koji se pojavljuju na ovoj internet stranici. Ovi nazivi su zaštićeni zakonima o zaštitnim znacima Sjedinjenih američkih država i drugih stranih zemalja. Oznaka ® posle naziva na našoj internet stranici znači da je zaštitni znak registrovan u Sjedinjenim Američkim Državama, Oznaka ™ posle naziva na našoj internet stranici znači da zaštitni znak nije registrovan. Svi zaštitni znaci su vlasništvo svojih vlasnika.

Za korišćenje materijala koji su dati na određenim mestima na ovoj internet stranici mogu važiti posebna pravila. Ova posebna pravila će biti objavljena blizu mesta objave samih materijala.

Ukoliko koristite materijale ili zaštitne znake date na ovoj internet stranici na način koji nije izričito u skladu sa ovim Uslovima korišćenja, smatraće se da kršite ugovor koji ste zaključili sa nama, a možete kršiti i autorska prava, zaštitni znak ili druge zakone. U tom slučaju, automatski vam se oduzima dozvola za korišćenje ove internet stranice. Prava na materijale zadržavamo mi ili autori materijala koji se nalaze na ovoj internet stranici. Zadržavaju se sva prava koja nisu izričito data.

LINKOVI KA OVOJ INTERNET STRANICI I KORIŠĆENJE MEDTRONIC OZNAKA. Ovim putem dobijate neekskluzivnu, ograničenu i opozivu dozvolu da uspostavite linkove ka ovoj internet stranici. Medtronic zadržava pravo da, u bilo kom trenutku, uopšte povuče ovu licencu ili vaše pravo da koristite određene linkove. Ukoliko Medtronic povuče ovu licencu, slažete se da će bilo koji ili svi vaši linkovi ka ovoj internet stranici biti odmah uklonjeni i onesposobljeni.

Prihvatate i slažete se da nećete uspostavljati nikakav link ka ovoj internet stranici tako da se dovodi u vezu sa bilo kakvim reklamiranjem ili da predstavlja komentare o bilo kakvoj organizaciji, proizvodu ili usluzi. Prihvatate i saglasni ste da se takav link neće pojavljivati ni na kojoj internet stranici koja bi se mogla smatrati nepristojnom, pogrdnom, uznemiravajućom, ozbiljno uvredljivom ili zlonamernom. Ni u kom slučaju ne smete da „pakujete“ ovu internet stranicu ili bilo koji sadržaj ili deo materijala za kopiranje sa ove internet stranice na server. Saglasni ste i prihvatate da ni na koji način nećete prikazivati ili koristiti Medtronic logo ili zaštitni znak bez prethodne pisane dozvole.

LINKOVI KA DRUGIM INTERNET STRANICAMA. Ova internet stranica može sadržati određene linkove ka internet stranicama koje ne vodi Medtronic. Ove linkovi uspostavljamo kako bi vama bilo lakše, ali ne vršimo pregled, kontrolu ili praćenje materijala na drugim internet stranicama. Ove internet stranice mogu da nude informacije o upotrebi Medtronic proizvoda ili terapijama koje nisu odobrene u Sjedinjenim američkim državama. Mi niti kontrolišemo niti potvrđujemo ovakve informacije. Ne snosimo nikakvu odgovornost za performanse ovih internet stranica ili vaše poslovanje sa njima. Korišćenje drugih internet stranica podleže uslovima korišćenja tih internet stranica, uključujući i politike privatnosti tih internet stranica.

POVRATNE INFORMACIJE, KOMENTARI I IDEJE. Drago nam je kada dobijemo povratne informacije, komentare i ideje od posetilaca ove internet stranice, ali želimo da znate da se  informacije koje nam dostavljate putem ove internet stranice neće smatrati ličnim, poverljivim i vlasničkim (osim ličnih podataka, što je definisano Izjavom o privatnosti). Ukoliko nam prenosite bilo kakve ideje, informacije, koncepte, posebna znanja (know-how) ili tehnike, ili materijale putem ove internet stranice, dajete kompaniji Medtronic neograničenu, neopozivu dozvolu, bez obaveze plaćanja autorskih prava, na korišćenje, reprodukovanje, prikazivanje, vršenje, modifikovanje, prenošenje i distribuiranje istih, na bilo koji način, i saglasni ste da Medtronic ima pravo da ih koristi u bilo koju svrhu.

BEZ GARANCIJA. SAV SADRŽAJ KOJI SE NALAZI NA OVOJ INTERNET STRANICI VAM JE DOSTAVLJEN „KAKAV JESTE“, „KAKAV JE DOSTUPAN“. MEDTRONIC OVIM PUTEM NE PRIZNAJE NIKAKVE GARANCIJE, BILO IZRIČITE ILI PODRAZUMEVANE, ZAKONSKE ILI BILO KOJE DRUGE, UKLJUČUJUĆI ALI NE I ISKLJUČIVO, PODRAZUMEVANE GARANCIJE O PODESNOSTI ZA TRGOVINU, POGODNOSTI ZA ODREĐENU NAMENU I NEPOVREDIVOSTI. MEDTRONIC NE DAJE NIKAKVE GARANCIJE ZA TAČNOST, POTPUNOST, AKTUELNOST ILI POUZDANOST SADRŽAJA DOSTUPNOG PREKO OVE INTERNET STRANICE.

MEDTRONIC NE DAJE NIKAKVE IZJAVE ILI GARANCIJE DA ĆE KORIŠĆENJE OVE INTERNET STRANICE BITI BEZ IKAKVIH PREKIDA ILI GREŠAKA. VI SNOSITE ODGOVORNOST ZA PREDUZIMANJE SVIH POTREBNIH MERA KAKO BISTE OMOGUĆILI DA BILO KAKAV SADRŽAJ KOJI MOŽETE PRONAĆI NA OVOJ INTERNET STRANICI NE SADRŽI NIKAKVE VIRUSE ILI BILO KOJE DRUGE KOMPJUTERSKE PROGRAME KOJI SU POTENCIJALNO DESTRUKTIVNI.

U nekim državama nisu dozvoljena ograničenja podrazumevanih garancija. Stoga je moguće da se jedno ili više prethodno navedenih ograničenja ne odnosi na vas.

OGRANIČENJE ODGOVORNOSTI. PRIHVATATE I SLAŽETE SE DA NI MEDTRONIC NI BILO KOJE LICE ILI KOMPANIJA POVEZANA SA KOMPANIJOM MEDTRONIC NE SNOSI NIKAKVU ODGOVORNOST ZA ŠTETU NASTALU USLED KORIŠĆENJA ILI NEMOGUĆNOSTI KORIŠĆENJA OVE INTERNET STRANICE ILI MATERIJALA NA OVOJ INTERNET STRANICI. OVA ZAŠTITA SE ODNOSI NA ŽALBENE ZAHTEVE PO OSNOVU GARANCIJE, UGOVORA, PREKRŠAJA, STRIKTNE ODGOVORNOSTI I BILO KAKVE DRUGE PRAVNE TEORIJE. OVA ZAŠTITA SE ODNOSI NA MEDTRONIC, NJENE SLUŽBENIKE, DIREKTORE, ZAPOSLENE, ZASTUPNIKE I DOBAVLJAČE POMENUTE NA OVOJ INTERNET STRANICI. OVA ZAŠTITA TAKOĐE POKRIVA SVE GUBITKE, UKLJUČUJUĆI, ALI NE I ISKLJUČIVO, DIREKTNE ILI INDIREKTNE, POSEBNE, SLUČAJNE, POSLEDIČNE ŠTETE ILI KAZNENE ODŠTETE I KAZNE, TELESNE POVREDE/SMRTNE SLUČAJEVE, GUBITAK PROFITA ILI ŠTETE NASTALE USLED GUBITKA PODATAKA ILI PREKIDA POSLOVANJA.

UKUPNA ODGOVORNOST KOMPANIJE MEDTRONIC, NJENIH SLUŽBENIKA, DIREKTORA, ZAPOSLENIH, ZASTUPNIKA, DOBAVLJAČA, UKOLIKO IH IMA, ZA GUBITKE ILI ŠTETE JE OGRANIČENA NA IZNOS VAŠE STVARNE ŠTETE, ALI TAKO DA NE PREMAŠUJE 100,00 US$. U NEKIM DRŽAVAMA NE VAŽI OVO OGRANIČENJE ODGOVORNOSTI. NI U KOM SLUČAJU KOMPANIJA MEDTRONIC, NJENI SLUŽBENICI, DIREKTORI, ZAPOSLENI, ZASTUPNICI ILI DOBAVLJAČI NE SNOSE ODGOVORNOST PREMA VAMA ZA BILO KAKVE GUBITKE ILI ŠTETE KOJE PREMAŠUJU PRETHODNO DEFINISANI IZNOS. SVE OSTALE ŠTETE, DIREKTNE ILI INDIREKTNE, POSEBNE, SLUČAJNE, POSLEDIČNE ŠTETE I KAZNENE ODŠTETE ILI KAZNE KOJE NASTAJU USLED KORIŠĆENJA OVE INTERNET STRANICE ILI MATERIJALA NISU OBUHVAĆENE ČAK I AKO JE KOMPANIJA MEDTRONIC BILA INFORMISANA O MOGUĆNOSTI NASTANKA TAKVIH ŠTETA.

OSTALA PRAVILA KOJA SE ODNOSE NA OVU INTERNET STRANICU. Pored pravila definisanih ovim Uslovima korišćenja i Izjavom o privatnosti, na vas se mogu odnositi i dodatni uslovi koji počinju da važe onda kada pristupite određenim servisima ili materijalima na određenim područjima na ovoj internet stranici, kao što je slučaj prilikom kupovine poboljšanih usluga ili ukoliko sledite neki link sa ove internet stranice. Pročitajte Izjavu o privatnosti kako biste saznali kako mi štitimo i koristimo informacije koje prikupljamo preko ove internet stranice.