Tarayıcınız eski

Güncel bir tarayıcı ile Medtronic web sitesi deneyiminizi geliştirebilirsiniz. Tarayıcımı şimdi güncelle.

×

Skip to main content

İBH'ye ne neden olur?

Aşağıdaki faktörler İBH'lere katkıda bulunabilir4,7

A family history of IBDs increase an individual’s risk of developing IBD

Ailede İBH öyküsü olması kişide İBH gelişme riskini artırır

Immune reactions to viruses or bacteria could cause inflammation of the gastrointestinal tract

Virüslere ve bakterilere karşı bağışıklık reaksiyonları gastrointestinal kanalda inflamasyona neden olabilir

Smoking has been shown to be strongly linked to Crohn’s disease (CD)

Sigara kullanmanın Crohn hastalığı (CH) ile yakından bağlantılı olduğu gösterilmiştir


İBH'lerin tanısı nasıl konulur?

İnflamatuar bağırsak hastalığı (İBH'ler) tanısının konulması klinik, laboratuvar ve görüntüleme bulgularının bir kombinasyonunu gerektirir.4

ibd laboratory tests icon

Laboratuvar testleri

Kan testleri

 • CBC (Tam Kan Sayımı)
 • ESR (Eritrosit Sedimentasyon Hızı)
 • CRP (C-Reaktif Protein)

Dışkı testleri

 • Fekal Kalprotektin
ibd imaging tests icon

Görüntüleme testleri

 • Kolonoskopi (Ucunda kamera bulunan esnek bir tüple anüsten girilerek kalın bağırsağın endoskopik muayenesi)
 • Röntgen
 • Ultrason
 • MRG: Manyetik rezonans görüntüleme 
 • Çift Kontrast Baryum Lavmanı: Yapıların daha kolay görülmesini sağlamak için rektuma koyulan baryum içeren bir sıvı ile kolonun ve rektumun röntgeni çekilir

İBH'ler nasıl tedavi edilebilir?

Bir İBH uzmanı, hastalığın şiddetine ve hastanın durumuna bağlı olarak aşağıdaki tedavi seçeneklerinden birini veya bunların bir kombinasyonunu önerir.6

ibd medications icon

İlaçlar

inflamasyonun ve semptomların kontrol altına alınmasına yardımcı olabilir

ibd surgery icon

Cerrahi

Ülseratif kolit için tedavi edici olabilir ve Crohn hastalığı komplikasyonlarının tedavisinde yaygındır 

Hemen bir İBH uzmanına görünün


Referanslar

 1. Cleveland Clinic. (2023, January 18). Overview of inflammatory bowel disease. [Published on the Cleveland Clinic website]. Retrieved from https://my.clevelandclinic.org/health/diseases/15587-inflammatory-bowel-disease-overview
 2. National Center for Biotechnology Information. (2022, February 21). Inflammatory bowel disease: Overview. [Published in the PubMed Central database]. Retrieved from https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC7344991/
 3. Medscape. (2023, January 18). Treatment of inflammatory bowel disease. [Published on the Medscape website]. Retrieved from https://emedicine.medscape.com/article/179037-treatment
 4. Nguyen, H. T. (2023). The role of gut microbiota in inflammatory bowel disease. W: L. Chang (Red.), Inflammatory bowel disease: A guide for patients and caregivers (ss. 101-112). New York, NY: Oxford University Press.
 5. National Center for Biotechnology Information. (2022, February 21). Inflammatory bowel disease: Overview. [Published in the PubMed Central database]. Retrieved from https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC7344991/
 6. Medscape. (2023, January 18). Treatment of inflammatory bowel disease. [Published on the Medscape website]. Retrieved from https://emedicine.medscape.com/article/179037-treatment
 7. Centers for Disease Control and Prevention. What Is Inflammatory Bowel Disease (IBD) Retrieved from https://www.cdc.gov/ibd/what-is-IBD