Tarayıcınız eski

Güncel bir tarayıcı ile Medtronic web sitesi deneyiminizi geliştirebilirsiniz. Tarayıcımı şimdi güncelle.

×

Skip to main content

İBH'ler, gastrointestinal kanal inflamasyonunun tekrarlayan epizodları ile tanımlanan kronik hastalıklar olan Crohn hastalığı (CH) ve ülseratif kolitten (ÜK) oluşur.1

İBH'ler her yaştan erkeği ve kadını etkileyebilir ancak en yaygın şekilde 15 ile 40 yaş arasında tanı konulmaktadır.1

Crohn hastalığı ve ülseratif kolit, bağırsak duvarındaki konumları ve tutulum derinliği ile birbirinden ayırt edilir1. Her iki hastalık da ilerleyicidir; dolayısıyla erken tanı ve tedavi önemlidir2 ve İlaçlar ve ameliyatla ya da bunların bir kombinasyonu ile tedavi edilebilir.1

İnflamatuar bağırsak hastalıklarının (İBH'ler) huzursuz bağırsak sendromundan (İBS) farklı olduğunun belirtilmesi önemlidir. İBS spastik kolon veya sinirli mide olarak bilinir ve İBH'lerin aksine bağırsaklarda iltihaplanma veya hasara neden olmaz.1

İBH'ler Kolorektal Kansere Yatkınlığa Neden Olabilir

Tedavi edilmeden kalırsa İBH'ler, temelde kronik bağırsak inflamasyonu etkilerinden kaynaklanan kolon kanseri riskinde artış gibi ciddi sorunlara neden olabilir.1,3

İnflamatuar Bağırsak Hastalıklarının (İBH'ler) Semptomları

İBH semptomları kişiden kişiye değişebilir ve inflamasyondan etkilenen bağırsak bölümüne bağlı olabilir.1,4,5

Temel semptomlar şunları içerebilir

inflammatory bowel disease diarrhea IBD

İshal

Kan veya mukus görülebilir ve ayrıca geceleri şiddetli sıkışma ile birlikte meydana gelebilir

inflammatory bowel disease fever IBD

Ateş

Alevlenmeler sırasında

inflammatory bowel disease tenesmus IBD

İdrar zorluğu

Bağırsak hareketinden sonra dışkının tamamen boşalmadığı hissidir ve sıklıkla karın ağrısıyla ilişkilendirilir

inflammatory bowel disease unexplained weight loss IBD

Açıklanamayan kilo kaybı


Tıbbi yardım almanın zamanı geldi


Referanslar

  1. Cleveland Clinic. (2023, January 18). Overview of inflammatory bowel disease. [Published on the Cleveland Clinic website]. Retrieved from https://my.clevelandclinic.org/health/diseases/15587-inflammatory-bowel-disease-overview
  2. National Center for Biotechnology Information. (2022, February 21). Inflammatory bowel disease: Overview. [Published in the PubMed Central database]. Retrieved from https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC7344991/
  3. Medscape. (2023, January 18). Treatment of inflammatory bowel disease. [Published on the Medscape website]. Retrieved from https://emedicine.medscape.com/article/179037-treatment
  4. Nguyen, H. T. (2023). The role of gut microbiota in inflammatory bowel disease. W: L. Chang (Red.), Inflammatory bowel disease: A guide for patients and caregivers (ss. 101-112). New York, NY: Oxford University Press.
  5. National Center for Biotechnology Information. (2022, February 21). Inflammatory bowel disease: Overview. [Published in the PubMed Central database]. Retrieved from https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC7344991/
  6. Medscape. (2023, January 18). Treatment of inflammatory bowel disease. [Published on the Medscape website]. Retrieved from https://emedicine.medscape.com/article/179037-treatment
  7. Centers for Disease Control and Prevention. What Is Inflammatory Bowel Disease (IBD) Retrieved from https://www.cdc.gov/ibd/what-is-IBD