ORTA VE DOĞU AVRUPA, ORTA DOĞU VE AFRİKA İÇİN GİZLİLİK BİLDİRİMİ

GİRİŞ

LÜTFEN BU GİZLİLİK BİLDİRİMİNİ DİKKATLE OKUYUN.

Bu Gizlilik Bildirimi; Avrupa, Orta Doğu ve Afrika'daki ülkelerden bu Medtronic web sitesi ve bu Gizlilik Bildirimine bağlantı sunan mobil siteler, uygulamalar, pencere öğeleri, konferanslar, etkinlikler, elektronik bültenler, iletişimler veya diğer hizmetler (toplu olarak "Hizmetler") aracılığıyla sizin hakkınızda topladığımız bilgileri nasıl kullandığımızı açıklar. Bu Gizlilik Bildirimi, alternatif bir gizlilik bildiriminin geçerli olduğunun size bildirildiği durumlarda geçerli değildir. 

Diğer Medtronic web sitelerini ziyaret ettiğinizde bu sitelerde yayınlanan gizlilik bildirimlerini gözden geçirmelisiniz. Bu web sitesi ve bu Gizlilik Bildirimi Avrupa, Orta Doğu ve Afrika'da ikamet eden kişiler içindir.

Bilgilerinizi adil ve beklentilerinizi karşılayan bir şekilde kullanmayı amaçlarız ve bunu doğrulayabilmeniz için bu Gizlilik Bildiriminde sağlanan bilgileri okuyup değerlendirmenizi öneririz.

SİZİN HAKKINIZDA HANGİ BİLGİLERİ TOPLUYORUZ?

Aldığımız bilgiler ve bunları nasıl kullandığımız, web sitemizi ziyaret ederken ve Hizmetlerimizi kullanırken yaptığınız işlemlere bağlıdır. Size ait kişisel bilgilerden farklı olarak, kişisel olmayan bilgileri (sizi kişisel olarak tanımlamayan bilgiler) toplar ve kullanırız.

KİŞİSEL BİLGİLERİNİZ

Kişisel bilgileriniz, özellikle sizi tanımlayan bilgilerdir; örneğin:

 • adınız ve soyadınız
 • adresiniz (posta kodu ve ülke dâhil), telefon numarası, e-posta adresi veya diğer iletişim bilgileri
 • Hastane adı
 • ilgi alanları ve mesleki uzmanlaşma alanları
 • belirli bir kullanıcıyla ilişkilendirilen IP (İnternet Protokolü) adresi
 • web tarayıcısı çerezleri (Medtronic Çerezler Politikasına bakın)

Kullanıcılarımız hakkındaki kişisel bilgileri iki yolla toplarız:

 1. bize doğrudan bilgi sağladığınızda; ör. web sitesindeki belirli alanlara kişisel bilgilerinizi girdiğinizde. Örneğin, belirli bir hizmet için kayıt formu doldurabilir, bir ankete katılabilir veya bir iletişim formunu tamamlayabilirsiniz.
 2. otomatik yolları, özellikle de çerezleri kullanarak. Çerezler, ziyaret ettiğiniz web siteleri tarafından bilgisayarınıza yerleştirilen küçük metin dosyalarıdır. Çerezler, web sitelerinin çalışmasını sağlamanın veya daha verimli çalışmasını sağlamanın yanı sıra web sitesi sahibine bilgi sağlamak için de kullanılır. Çerezler hakkında daha fazla bilgi için buraya tıklayın.

MEDTRONIC KİŞİSEL BİLGİLERİ NASIL KULLANIR?

Bizimle bu web sitesi veya ilgili Hizmetler aracılığıyla paylaştığınız bilgileri (aşağıda ayrıca ele alınan hassas bilgiler hariç) aşağıdaki amaçlarla kullanmamız mümkündür:

 • taleplerinize yanıt vermek
 • talep ettiğiniz hizmetleri veya bilgileri sağlamak
 • belirli ürünlere veya hizmetlere kaydolmanıza olanak sağlamak ya da bunların işlevselliğini geliştirmek
 • web sitesi analitiği yoluyla web sitemizin içeriğini ve performansını iyileştirmek ve sürdürmek;
 • tüketicilerin durumunu ve/veya ürün ya da hizmet sorunlarını takip etmek ve çözmek
 • sizinle iletişimimizi sürdürmek ve gerekli takipleri gerçekleştirmek (ör. makul bir süre boyunca ilgili bilgileri ve tercihleri saklayarak)
 • sizinle sözleşme yapmak (ör. bizden ürün veya hizmet sipariş etmeniz hâlinde)
 • sosyal medya ve bloglar dâhil, çevrimiçi topluluklarımıza katılmanıza imkan vermek
 • ilginizi çekebilecek bilgilerle ilgili olarak sizinle iletişime geçmek (detaylı bilgi için aşağıdaki Pazarlama ve Eğitim bölümüne bakın)
 • onay verdiğiniz başka şekillerde

Ayrıca, gizlilik haklarınız ve beklentileriniz ile uyumlu olması şartıyla Medtronic, kişisel bilgilerinizi aşağıdaki meşru menfaatlere ulaşmak için gereken derecelerde kullanabilir:

 • programlar, hizmetler ve içerik araştırmak, geliştirmek ve iyileştirmek üzere analitik amaçlar için
 • başka amaçlarla kullanılabilir hâle getirmek üzere kişisel tanımlayıcılarınızı (adınız, e-posta adresiniz, sosyal güvenlik numaranız vb.) silerek bilgilerinizi anonimleştirmek için. Bu durumda, anonimleştirilmiş bilgiler artık sizi tanımlamaz ve diğer kişisel olmayan bilgiler gibi kullanılabilir. Detaylı bilgi için aşağıdaki ilgili bölüme bakın.
 • bu Gizlilik Bildirimini ve bu web sitesini kullanımınıza dair başka kuralları uygulamak için
 • haklarımızı veya mülkiyetimizi korumak için

Ayrıca Medtronic kişisel bilgilerinizi aşağıdaki şekillerde kullanmak üzere yasal zemine sahiptir:

 • bir kişinin sağlığını, güvenliğini ya da esenliğini korumak için gerektiği şekilde ve
 • bir yasa veya düzenlemeye, mahkeme kararına ya da başka bir hukuki sürece riayet etmek amacıyla

Yasanın gerektirdiği durumlarda, "katılımınızı" veya kişisel verilerinizin işlenmesine belirli bir amaç için onay vermenizi isteriz. Örneğin yasanın gerektirdiği durumlarda, bültenlere abone olduysanız size yalnızca bültenleri göndeririz. 

HASSAS BİLGİLER NELERDİR?

Bazı kişisel bilgi türleri hassas bilgidir. Hassas bilgiler; sağlınızı, genetik veya biyometrik verilerinizi, ırksal ya da etnik kökeninizi, dini veya felsefi inanışlarınızı, cinsel hayatınızı ya da cinsel yöneliminizi, politik fikirlerinizi veya sendika üyeliğinizi gösteren ya da bunlarla ilgili kişisel bilgilerdir.

MEDTRONIC HASSAS BİLGİLERE DİĞER KİŞİSEL BİLGİLERDEN FARKLI DAVRANIR MI?

Medtronic, hassas bilgilerinizi yalnızca aşağıdaki hususlara göre toplar ve işler:

 • açık onay verdiğiniz şekillerde
 • açık onayınızın alınamayacağı veya açık onayınızı talep etmenin mümkün olmayacağı durumlarda, sizin veya başka bir kişinin hayati çıkarlarını korumak amacıyla
 • temel hak ve çıkarlarınızı korumaya yönelik uygun ve belirli önlemleri kapsayan yürürlükteki yasalara göre
 • işlemenin tıbbi amaçlarla gerekli olduğu ve bizim gizlilik yükümlülüğümüzün, mevcut koşullar altında bir sağlık çalışanının gizlilik yükümlülüğüne eşit olduğu durumlarda
 • yasal bir hak talebi oluşturmak, uygulamak veya savunmak amacıyla

Örneğin:

 • Belirli bir amaç için bize gönüllü olarak sunduğunuzda hassas veriyi doğrudan sizden toplayabiliriz (ör. ürünlerimiz ve hizmetlerimiz hakkında soru veya öneri yöneltmek için bizimle iletişime geçtiğinizde);
 • Ayrıca, ürünlerimiz veya hizmetlerimizle ilgili size teknik destek veya tedavi sunmak için birlikte çalıştığımız sağlık çalışanları aracılığıyla da hastalar hakkında hassas bilgiler toplayabiliriz;
 • Ürünlerimizin ve hizmetlerimizin güvenli ve etkili kullanımını sağlamak amacıyla ABD Gıda ve İlaç Dairesi, Avrupa ve diğer hükumet yetkililerinin talepleri doğrultusunda hassas bilgi toplayabiliriz;
 • Klinik araştırmalarda, çalışmalarda ve diğer araştırma girişimlerinde yer almaya açık onay veren gönüllüler hakkında hassas bilgi toplayabiliriz.

KİŞİSEL OLMAYAN BİLGİLER

Kişisel olmayan bilgiler, sizi tanımlamayan veya hiçbir şekilde sizinle ilişkilendirilemeyen bilgilerdir. Bu sebeple, bu web sitesi aracılığıyla topladığımız kişisel olmayan bilgiler, sizi bireysel olarak tanımlamaz ve sizinle ilişkilendirilemez. Aşağıdaki bilgileri içerebilir:

 • kullandığınız web tarayıcısı yazılımı çeşidi (örneğin, Internet Explorer)
 • İnternet'e erişmede kullandığınız etki alanının adı
 • doğrudan web sitemize bağlandığınız web sitesinin İnternet adresi
 • web sitemize erişim sağladığınız tarih ve saat
 • web sitemizde ziyaret ettiğiniz sayfalar 
 • kullandığınız arama terimleri
 • tıkladığınız bağlantılar

Sağlık durumu veya ürünlerimizden biri gibi konularda bilgi almak veya indirmek için web sitemizi ziyaret ederseniz hakkınızdaki bazı kişisel olmayan bilgileri bilgisayarınızdan toplayabiliriz. Bu bilgiler bilgisayarınızın web tarayıcısından toplanmaktadır. Web sitemizde sadece bilgi alır ya da indirirseniz adınızı, e-posta adresinizi, ev adresinizi veya hakkınızdaki diğer kişisel bilgileri toplamaz ya da öğrenmeyiz. Web sitemize giren ziyaretçiler hakkında bilgi toplamak için çerezleri nasıl kullandığımız ile ilgili daha fazla bilgi için lütfen buraya tıklayın.

MEDTRONIC KİŞİSEL OLMAYAN BİLGİLER İLE NE YAPAR?

Daima size daha iyi hizmet vermenin, ürünlerimizi, hizmetlerimizi ve web sitesi deneyimini geliştirmenin yollarını arıyoruz. Sizden edindiğimiz kişisel olmayan bilgileri bu web sitesini ziyaretçiler için daha kullanışlı hâle getirmek amacıyla kullanırız. Başka iş amaçları için de kişisel olmayan bilgileri kullanabiliriz. Örneğin, kişisel olmayan bilgileri aşağıdaki amaçlarla kullanabilir veya kümeleyebiliriz:

 • programlar, ürünler, hizmetler veya içerik geliştirmek için, dahili kullanıma yönelik raporlar oluşturmak
 • sunulan bilgileri ve hizmetleri uyarlamak ve iyileştirmek
 • bilgileri üçüncü taraflarla paylaşmak veya üçüncü taraflara satmak
 • "trafik istatistikleri" ve "yanıt oranları" gibi, sitemizin nasıl kullanıldığına dair bilgileri üçüncü taraflara sağlamak

DOĞRUDAN PAZARLAMA VE EĞİTİM MATERYALLERİ

Medtronic, bizimle paylaştığınız veya çerezler ya da Medtronic web sitelerini, sosyal medyasını ve bloglarını kullanımınız ile ilgili benzer teknikler yoluyla topladığımız bilgilere dayanarak, ilginizi çekeceğini düşündüğümüz klinik araştırmalar, ürünler ve diğer hizmetler hakkında bilgilerle birlikte, ürünlerimiz ve servislerimiz hakkında eğitim materyallerini ve başka bilgileri sunmayı talep eder. Çerezleri ve bu bağlamda tercihlerinizi nasıl kullandığımız hakkında daha fazla bilgi için lütfen buraya tıklayın.

Yürürlükteki yasalara uygun olarak, bu tür iletişim amaçları için kişisel bilgilerinizin kullanımına "katılımınızı" veya onay vermenizi isteyeceğiz.

Ürünlerimiz ve hizmetlerimizle veya ortaklarımızın ya da hizmet sağlayıcılarımızın ürün veya hizmetleriyle ilgili herhangi bir eğitim, ticaret veya tanıtım bilgisi almak istemediğinize karar verirseniz lütfen aşağıda listelenen iletişim bilgilerine e-posta gönderin ve e-postanızın konu bölümüne “OPT-OUT” (VAZGEÇME) ifadesini ekleyin. Alternatif olarak, bizden aldığınız herhangi bir ilgili iletide sunulan vazgeçme prosedürünü kullanabilirsiniz.

Bizden promosyon mesajları almamayı seçerseniz bizdeki herhangi bir hesabınızı yönetmek, taleplerinize yanıt vermek, sizinle anlaşmalar yapmak gibi diğer yasal amaçlar için size ilgili bilgileri göndermeye devam edebileceğimizi veya örneğin ürünün geri çağrılması gibi durumlarda yasanın Medtronic'ten talep ettiği şekilde size bilgi verebileceğimizi lütfen unutmayın. 

ANKETLER

Müşteri memnuniyeti düzeylerini belirlemek, potansiyel iyileştirme alanlarını tespit etmek veya pazar araştırmaları yürütmek için zaman zaman sizi bir ankete katılmaya davet edebiliriz. Anketin yapılmasındaki meşru menfaatlerimize veya yürürlükteki yasalara uygun olarak bu tür iletişimleri almak için önceden verdiğiniz "katılma" izninize dayanarak bu tür bir ankete katılmanız için size özel bir davet gönderebiliriz. Yukarıdaki bölümde ayrıntılı olarak açıklandığı şekilde ileride bu tür iletişimleri almamayı seçebilirsiniz.

Anketin amacı doğrultusunda toplanan kişisel veriler e-posta adresinizi (ülke konumunuz dahil), telefon numaranızı, mesleğinizi ve uzmanlığınızı, anket sonuçlarınızı ve ankette yazmış olabileceğiniz herhangi bir serbest metin mesajını içerebilir.

Meşru menfaatlerimizin özgürlüğünüzü ve veri koruma haklarınızı geçersiz kılmadığına dair değerlendirmemize dayalı olarak, kişisel bilgilerinizi meşru menfaatlerimiz dahilinde olan ve genellikle size fayda sağladığına inandığımız, özenle seçilmiş belirli iş amaçları doğrultusunda anketin bir parçası olarak işleriz.

Verilerinizi toplamamızdaki ticari amaç, aşağıdakiler başta olmak üzere belirtmiş olabileceğiniz anket geri bildirimlerine yanıt vermektir:

 • Çözülmesi için işlem yapmamız gereken bir sorun belirttiyseniz
 • Bahsettiğiniz deneyim hakkında daha fazla bilgi edinmek için
 • Sorununuzu çözmek veya deneyiminizi iyileştirmek için kurum içinde yapabileceğimiz herhangi bir işlem hakkında sizi bilgilendirmek üzere

MEDTRONIC KİŞİSEL BİLGİLERİ ÜÇÜNCÜ TARAFLARLA PAYLAŞIR MI?

Medtronic bu Gizlilik Bildiriminde belirtilen durumların haricinde, kişisel bilgilerinizi üçüncü taraflarla paylaşmaz.

Faaliyetlerimizin olağan ilerleyişi sırasında, bazı kişisel bilgileri bizim adımıza hizmetler veya işlevler yerine getirmek üzere görevlendirdiğimiz Medtronic ortaklarıyla veya üçüncü taraf şirketlerle paylaşabiliriz.

Örneğin:

 • Web sitemizden sipariş ettiğiniz ürünleri göndermek üzere farklı satıcılar veya tedarikçilerle çalışabiliriz. Bu tür durumlarda, satıcıya adınız ve posta adresiniz gibi, siparişinizin işleme konması için gereken bilgileri sağlayabiliriz.
 • Kaydolduğunuz belirli bültenler ve bilgi e-postalarını yönetmek ve bu amaçla e-posta adresinize erişmek için bir servis sağlayıcısı kullanabiliriz.
 • Sizinle olan iletişimlerimizi yönetmemize ve takip etmemize olanak sağlaması için üçüncü taraf bir uygulama veya platform kullanabiliriz.
 • Kişisel bilgileriniz ile ilgili hizmet sağlamak için şirket ortaklarımızı kullanabiliriz. Örneğin bilgilerinizi Avrupa'da ve Amerika Birleşik Devletlerinde ortaklarımıza ait güvenli bir sunucuda saklayabiliriz. Bilgilerinizi diğer ülkelere aktarabileceğimiz durumlar hakkında daha fazla bilgi için lütfen aşağıdaki ilgili bölüme bakın.
 • Anketler yapmak için anket geri bildirimlerinin saklanmasını da içerebilen üçüncü taraf bir uygulama veya platform kullanabiliriz.

Bu durumların hiçbirinde gerektiğinden daha fazla bilgi paylaşmayız ve üçüncü tarafları, yukarıda belirtilen amaçlar doğrultusunda talep edilen hizmetleri sağlamak dışında bilgilerinizi saklamaları, ifşa etmeleri ya da kullanmaları için yetkilendirmeyiz.

Yürürlükteki yasalara bağlı olarak herhangi bir yasaya, düzenlemeye, mahkeme emrine, yasal veya resmi talebe uymak için yapmamız gerektiğini düşünürsek kişisel bilgilerinizi ifşa edebileceğimizi lütfen unutmayın. Olası olmasa da tüm şirketimizin bir üçüncü taraf tarafından satın alınması durumunda, bilgileriniz söz konusu işle ilgili ve yürürlükteki uygun güvencelere tabi olduğu sürece yeni şirket sahibine aktarılabilir.

Ek olarak, aşağıdakiler gerekli olduğu takdirde kişisel bilgilerinizi kullanabilir veya üçüncü taraflara açıklayabiliriz:

 • bu Gizlilik Bildirimini ve bu web sitesini kullanımınıza dair başka kuralları uygulamak
 • haklarımızı veya mülkiyetimizi korumak
 • bir kişinin sağlığını, güvenliğini ya da esenliğini korumak
 • bir yasa veya düzenlemeye, mahkeme emrine ya da başka bir hukuki sürece uymak
 • yolsuzluk veya yasal olmayan faaliyetlerden şüphelenilen durumlarda soruşturma ve işlem yapmak

Ayrıca, web sitemizin bazı bölgelerinin interaktif olduğunu ve diğer kullanıcıların görebileceği bilgiler paylaşmanıza imkan verdiğini unutmayın. Bilgilerin herkesçe görüntülenmesini istemiyorsanız web sitenin bu bölümlerini lütfen kullanmayın.

KİŞİSEL BİLGİLERİNİZİ BAŞKA ÜLKELERE GÖNDERİYOR MUYUZ?

Bazı durumlarda Medtronic bu web sitesinde toplanan kişisel bilgileri ortaklarımıza veya başka ülkelerdeki üçüncü taraf servis sağlayıcılarına aktarabilir ancak bu işlemleri yalnızca bu Gizlilik Bildiriminde belirtilen amaçlar doğrultusunda gerçekleştirir. Kişisel bilgileriniz bulunduğunuz yargı alanının dışına, diğer ülkelere gönderildiğinde, bu türden bir transferin yürürlükteki veri koruma yasalarına göre yasal mekanizmalar temelinde ve yürürlükteki veri koruma yasalarının gerektirdiği koşullarda düzenleyici kurum onayı ile gerçekleştirildiğinden emin oluruz. Medtronic tarafından yürürlüğe konan tedbirler hakkında daha fazla bilgi için rs.privacyeurope@medtronic.com adresiyle iletişime geçin. 

KİŞİSEL BİLGİLERİNİZİ NE KADAR SÜRE SAKLARIZ?

Kişisel bilgilerinizi bu Gizlilik Bildiriminde belirtildiği şekilde kullanmamıza izin verilen amaçları yerine getirmek için gerekli olduğu sürece tutarız. Örneğin, artık bizden bülten almak istemediğinizi belirtirseniz e-posta adresinizi hemen e-posta listemizden sileriz. Web sitemiz aracılığıyla bir programa katılmanız durumunda, programın tamamlanmasından sonra makul bir süre içinde programın bir parçası olarak sunulmuş kişisel bilgiyi sileriz. (ör. bazı bilgileri daha uzun süre saklamak için yasal gerekçelerimiz (kayıt tutma yükümlülükleriyle uyum veya doğrulama için gerekli olması gibi) olmadıkça tamamlanmasından altı ay sonra normalde makul kabul edilir).

GİZLİLİK BİLDİRİMİNİN DEĞİŞMESİ DURUMUNDA NE OLUR?

Bu Gizlilik Bildirimi 22 Eylül 2021 tarihinde yayınlandı. Veri korumanın devamlı bir sorumluluk olduğunun farkındayız, bu nedenle kişisel bilgilerinize yeni işleme uygulamaları gerçekleştirmemiz veya yeni gizlilik politikaları benimsememiz durumunda bu Gizlilik Bildirimini güncelleyeceğiz. Bu Gizlilik Bildirimini web sitesini her ziyaret edişinizde gözden geçirmenizi tavsiye ederiz.

DİĞER WEB SİTELERİNDEKİ GİZLİLİK HAKKINDA

Bu web sitesinde diğer web sitelerine yönlendiren bağlantılar bulunabilir. Bu web sitelerinden bazıları Medtronic ortakları tarafından işletiliyor, bazıları da üçüncü taraflarca işletiliyor olabilir. Bu Gizlilik Bildirimi, diğer Medtronic web siteleri de dahil olmak üzere başka hiçbir web sitesi için geçerli değildir. Bu nedenle bu web sitesinden ayrıldığınızda, sağladığınız bilgilere diğer web sitelerinde uygulanan gizlilik uygulamalarını incelemenizi öneririz. Bağlantıları sizin için kolaylık olması amacıyla sağlamaktayız ancak diğer taraflarca işletilen web sitelerindeki gizlilik uygulamalarını gözden geçirmeyiz, denetlemeyiz ya da gözetim altında tutmayız. Üçüncü taraflarca işletilen web sitelerinin performansı ya da onlarla olan iş ilişkilerinizin sorumluluğu bize ait değildir. 

ÇOCUKLARIN GİZLİLİĞİNE ÖZGÜ KURALLAR VAR MIDIR?

Çocukların çevrimiçi gizliliğini korumayı önemsiyoruz. Ebeveyn sorumluluğu taşıyan birinin onayı olmadan 16 yaşından küçük çocuklara ait hiçbir kişisel bilgiyi (çocuğun adı veya e-posta adresi gibi) kasten toplamayız. 16 yaşından küçük bir kişinin bilgilerini topladığımızı düşünüyorsanız lütfen bizimle İletişime Geçin.

WEB SİTESİ GÜVENLİĞİ HAKKINDA

Güvenlik bizim için çok önemlidir. Güvenliğin sizin için de önem taşıdığının bilincindeyiz. Kişisel bilgilerinizi kayıp, yanlış kullanım ve yetkisiz erişim, ifşa, değiştirme veya imhaya karşı korumak için sektördeki standart önlemleri kullanıyoruz. Fakat hiçbir web sitesi veya e-posta iletimi %100 güvenli değildir, bu nedenle e-posta yoluyla hangi bilgileri göndereceğinize veya talep edeceğinize karar verirken özen gösterin ve kullandığınız kullanıcı adlarını ve parolaları gizli tutmak gibi gerekli önlemleri alın.

HAKLARINIZ

Yürürlükteki yasaya göre, aşağıdaki haklara sahipsiniz:

 • sizi ilgilendiren, bizdeki kişisel bilgilere erişim talep etmek
 • kişisel bilgilerinizin düzeltilmesini, silinmesini, işleme konmasının kısıtlanmasını istemek
 • meşru menfaatlerimize dayandırdığımız, size ait kişisel bilgilerin kullanımına veya işlenmesine belirli bir duruma bağlı olarak itiraz etmek
 • kişisel bilgilerinizi düzenlenmiş, sık kullanılan ve makine tarafından okunabilen bir formatta talep etmek (veri taşınabilirliği)
 • Kişisel bilgilerinizi sizin onayınız ile kullanıyorsak onayınızı istediğiniz zaman geri çekebilir ve ilgili veri işleme faaliyetlerine son verebilirsiniz. Bu durumun, onayınızı geri çekmeden önce gerçekleştirilen, onayınıza dayalı işlemenin meşruluğunu etkilemeyeceğini unutmayın.

Kişisel bilgilerinizin silinmesini talep ettikten veya onayınızı çektikten sonra dahi, çıkarılacak veri öğelerini ayıracak veya tanımlayacak teknik imkan mevcut olmayabileceğinden kümelenmiş verileri (istatistikler, eğilimler) kullanmaya devam edebileceğimizi unutmayın.

Ayrıca, istediğiniz zaman, ücret ödemeden ve gerekçe sunmak zorunda kalmadan her türlü doğrudan pazarlama kampanyasından vazgeçebilir ve yukarıda belirtildiği gibi artık promosyon materyali almamayı talep edebilirsiniz.

Yukarıdaki hakların genellikle Avrupa'daki müşterilerimize sunulan Hizmetler için geçerli olduğunu ve yürürlükteki yasaya göre başka yargı alanlarında kısıtlı olabileceğini lütfen unutmayın. Bu haklardan faydalanmak veya daha fazla bilgi için lütfen rs.privacyeurope@medtronic.com adresine e-posta gönderin

Yürürlükteki yasaya göre, talebinizi işleme almadan önce sizden bazı kimlik belgeleri (kimlik veya pasaport fotokopisi gibi) isteyebileceğimizi lütfen unutmayın.

Talebinizi ele alış şeklimizden memnun olmamanız hâlinde geçerli Veri Koruma Kurumu ile iletişime geçebilirsiniz.

MEDTRONIC İLE İLETİŞİME GEÇME

Medtronic kurumu tarafından yürütülen ve gerçekleştirilen Hizmetler sözleşme belgesinde veya Hizmetlerle bağlantıda sunulan diğer belgelerde tanımlanmıştır.

Medtronic’in AB Merkezi şu adreste bulunmaktadır:

Medtronic International Trading Sárl
Route du Molliau 31
CH - 1131 Tolochenaz

İsviçre

Medtronic’in CEMA Merkezi şu adreste bulunmaktadır:

Medtronic META FZ-LLC
Dubai Knowledge Park Dubai,
Dubai 500638
BAE

E-posta rs.privacyeurope@medtronic.com