SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK VE VATANDAŞLIK TAAHHÜDÜ

SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK VE VATANDAŞLIK

 

Sağlıklı bir dünya taahhüdümüz, dünya genelinde milyonlarca insanın yararlandığı ürünler, tedaviler ve hizmetlerle başlıyor, ancak sosyal ve çevresel etkilerimizde de sürekli iyileşme göstermek üzere çalışıyoruz.

Medtronic’te etik iş uygulamaları, hasta güvenliği ve ürün kalitesi, sorumlu kaynak kullanımı ve ürün sorumluluğunu geliştirirken tedaviye erişimi artırmak üzere çalışıyoruz. 

Ayrıca filantropi faaliyetleri yürütmeyi taahhüt ediyor ve dünya genelinde sağlıklı ve hayat dolu toplumlar oluşturmaya çalışıyoruz.

Bu taahhüt, çalışanlarımızın görev yaptığı, yaşadığı, gönüllü olduğu ve dünyayı herkes için daha yaşanılabilir kılma yolunda her gün gösterdikleri kararlılıkları destekleyeceğimiz toplumlarda başlıyor.

Ayrıca sağlık hizmetleri erişimini genişletme çalışmalarımızı, kaliteli sağlık hizmetine ulaşamayan, yetersiz hizmet gören nüfuslar üzerinde yoğunlaştırıyoruz. Bunlar arasında sağlık hizmeti almak için maddi gücü bulunmayan, mesafe veya mevcut koşulları gereği sağlık hizmetinin verildiği tesislere gidemeyen, hastalığı hakkında bilgisi sınırlı olan, yerel sağlık hizmetleri sisteminde yolunu bulamayan veya kendilerini savunamayan kişiler yer almaktadır.

Bu küresel kronik hastalık yükünü azaltma konusunda sorumluluk duyuyoruz ve “toplumun tamamını kapsayan” bir yaklaşımla kronik hastalıkları önleyebileceğimize, kontrol edebileceğimize ve yönetebileceğimize inanıyoruz. Bu ortak çabada devletler, toplumlar, ticari kuruluşlar ve bulaşıcı olmayan hastalıklarla yaşayan insanların hepsine görev düşüyor.