Er wordt nu een video gestart - Close-up van Medtronic-vrijwilligster die een t-shirt en hoofdband met de merknaam Medtronic draagt

MEDTRONIC IN DE SAMENLEVING INTEGRATED PERFORMANCE REPORT

Rapporten over duurzaamheid

Ieder jaar publiceren we ons Integrated Performance Report waarin staat wat onze impact en onze vooruitgang is op maatschappelijk, financieel en milieugebied. In het rapport komen de onderwerpen naar voren die het meest relevant zijn voor onze missie, ons bedrijf en onze partners.

Volledig rapport en supplement

  

Uitgelichte delen van het rapport

Context en gegevens

Dit rapport werd opgesteld in overeenstemming met de belangrijkste richtlijnen van de Global Reporting Initiative (GRI)-standaarden, een internationaal erkend raamwerk voor duurzaamheidsverslaggeving. Daarnaast voldoet de inhoud aan de rapportage-voorschriften van de Sustainability Accounting Standards Board for Medical Equipment and Supplies en de Dow Jones Sustainability Index. Zie het Standards Supplement van 2018 voor meer informatie.

Alle verslaggeving over onze bedrijfsresultaten heeft betrekking op ons afgelopen boekjaar, vanaf 28 april 2017 tot en met 27 april 2018, tenzij anders aangegeven.

Dit rapport bevat gegevens van Medtronic PLC en alle geconsolideerde dochterondernemingen. Gegevens over het milieu, gezondheid en veiligheid zijn afkomstig van onze productie- en R&D-faciliteiten.

Alle vermelde gegevens zijn gebaseerd op een zo goed mogelijke schatting. Entiteiten die minder dan 10% hebben bijgedragen aan de totale gegevens, zijn niet meegenomen in de rapportage.

Alle financiële informatie staat vermeld in Amerikaanse dollars.

Gearchiveerde rapporten