INLEIDING

LEES DEZE PRIVACYVERKLARING AANDACHTIG.

In deze privacyverklaring staat hoe we informatie gebruiken die we over u verzamelen via deze website van Medtronic beheerd door
N.V. Medtronic Belgium S.A. in België, alsmede via andere mobiele sites, applicaties (apps), widgets, conferenties, evenementen, elektronische nieuwsbrieven, communicatie of andere diensten (samengevat de “Diensten”) die linken naar deze privacyverklaring. Deze privacyverklaring geldt niet wanneer we u hebben gemeld dat een andere privacyverklaring van toepassing is en geldt niet voor andere websites van Medtronic, waaronder websites beheerd door andere gelieerde ondernemingen van Medtronic, waaronder Covidien en Medtronic MiniMed.

Deze privacyverklaring geldt ook niet voor gegevensverwerkende activiteiten specifiek gerelateerd aan huidige of voormalige werknemers of sollicitanten. De van toepassing zijnde werknemers- of sollicitantenprivacyverklaring kan worden opgevraagd via AskHR@Medtronic.com.

U dient de privacyverklaring van deze andere websites van Medtronic te bekijken wanneer u deze bezoekt. Deze website en deze privacyverklaring zijn bedoeld voor een Belgisch publiek.

We streven ernaar om met uw informatie om te gaan op een manier die eerlijk is en in overeenstemming met uw verwachtingen en we raden u aan om de informatie in deze privacyverklaring te lezen en te bevestigen dat u het hebt gelezen.

WELKE GEGEVENS VAN U VERZAMELEN WE?

De gegevens die we ontvangen en hoe we die gebruiken hangt af van wat u doet wanneer u onze website bezoekt of gebruikmaakt van onze Diensten. We verzamelen en gebruiken niet-persoonlijke gegevens (gegevens die u niet persoonlijk identificeren) anders dan uw persoonsgegevens.

UW PERSOONSGEGEVENS

Persoonsgegevens zijn gegevens die u specifiek kunnen identificeren, zoals uw:

 • voornaam en achternaam;
 • adres, telefoonnummer, e-mailadres of andere contactinformatie;
 • serienummer van medisch hulpmiddel;
 • persoonlijke gezondheidsinformatie;
 • geboortedatum of leeftijd;
 • gebruikersnaam of profiel van sociale media;
 • interesses en kwalificaties;
 • IP (Internet Protocol)-adres wanneer dit adres geassocieerd is met een specifieke gebruiker.

We verzamelen op twee manieren persoonsgegevens over onze gebruikers:

 1. wanneer u ons direct informatie verstrekt, zoals via het invoeren van persoonsgegevens op bepaalde pagina’s van de website. Bijvoorbeeld wanneer u een registratieformulier voor een bepaalde dienst invult, meedoet aan een enquête of een contactformulier invult.
 2. automatisch, specifiek via cookies. Cookies zijn kleine bestanden die op uw computer worden geplaatst door websites die u bezoekt. Ze worden overal gebruikt om websites te doen werken of efficiënter te doen werken, en om informatie te verstrekken aan de eigenaars van de website. Klik hier voor meer informatie over cookies.

HOE GEBRUIKT MEDTRONIC PERSOONSGEGEVENS?

We kunnen de informatie die u met ons via deze website en relevante Diensten hebt gedeeld (anders dan gevoelige informatie, die hieronder afzonderlijk wordt besproken) voor de volgende doelen gebruiken:

 • om te antwoorden op uw verzoeken;
 • om de door u verzochte diensten of informatie te verstrekken;
 • om u bepaalde producten of diensten te laten registreren of hun functionaliteit te verbeteren;
 • om de status van alle problemen met consumenten en/of producten of diensten op te lossen of te volgen;
 • om onze relatie met u te beheren en elke nodige opvolging mogelijk te maken (bijv. door relevante informatie en voorkeuren gedurende een redelijke tijdsperiode op te slaan);
 • om een contract met u aan te gaan of uit te voeren (bijv. in geval u producten of diensten van ons wenst te bestellen);
 • om u te laten deelnemen aan onze online gemeenschappen, waaronder sociale media en blogs
  (zie ook Privacyverklaring van Medtronic - Gegevensverzameling via socialemediakanalen);
 • om u te benaderen met informatie die van belang kan zijn voor u – zie verder de sectie ‘Marketing en Educatie’ hieronder;
 • op een andere door u goedgekeurde manier.

Medtronic kan uw persoonsgegevens ook gebruiken in zoverre noodzakelijk voor de volgende wettelijke belangen, zo lang deze overeenkomen met uw rechten en verwachtingen inzake privacy:

 • voor analysedoelen om programma's, producten, diensten en inhoud te onderzoeken, ontwikkelen en verbeteren;
 • om uw informatie te anonimiseren door alle persoonlijke identificatie (uw naam, e-mailadres, SIS-kaartnummer, etc.) te verwijderen zodat de informatie kan worden gebruikt voor andere doeleinden. In dit geval zou de geanonimiseerde informatie u niet langer identificeren en kan deze worden behandeld zoals andere niet-persoonlijke gegevens. Zie voor meer details de relevante sectie hieronder.
 • om deze privacyverklaring en andere regels over uw gebruik van deze website af te dwingen;
 • om onze rechten of ons eigendom te beschermen.

Medtronic heeft ook wettelijke redenen om uw persoonsgegevens te gebruiken:

 • zoals noodzakelijk om de gezondheid, veiligheid of het welzijn van iemand te beschermen;
 • en om een wet of voorschrift, gerechtelijk bevel of ander wettelijk proces na te leven.

Indien vereist door de wet, zullen we u vragen om u aan te melden voor of in te stemmen met de verwerking van uw persoonsgegevens voor een bepaald doel. Bijvoorbeeld, wanneer de wet dit vereist, sturen we alleen nieuwsbrieven als u hiervoor bent aangemeld.

WAT IS GEVOELIGE INFORMATIE?

Sommige soorten persoonsgegevens zijn gevoelige informatie. Gevoelige informatie bestaat uit persoonsgegevens die verband houden met uw gezondheid (zoals het serienummer van uw medisch hulpmiddel, of de datum van een implantatie) of die informatie bekendmaken over genetische of biometrische gegevens, uw ras of etnische afkomst, religieuze of levensbeschouwelijke overtuigingen, seksuele leven of seksuele voorkeur, politieke opvattingen, of uw lidmaatschap van een vakbond.

BEHANDELT MEDTRONIC GEVOELIGE INFORMATIE ANDERS DAN ANDERE PERSOONSGEGEVENS

Medtronic verzamelt en verwerkt uw gevoelige informatie uitsluitend:

 • op een manier waarvoor u uitdrukkelijk toestemming hebt gegeven;
 • om de essentiële belangen van u of een ander persoon te beschermen in gevallen waarin uw uitdrukkelijke toestemming niet kan worden gegeven of redelijkerwijs wordt gevraagd;
 • volgens toepasselijke wetten die geschikte en specifieke waarborgen omvatten om uw fundamentele rechten en belangen te beschermen;
 • wanneer verwerking noodzakelijk is voor medische doeleinden en wij, gezien de omstandigheden, onderworpen zijn aan geheimhouding vergelijkbaar met de geheimhoudingsplicht van een zorgverlener;
 • om een wettelijke eis te formuleren, uit te oefenen of te verdedigen.

Bijvoorbeeld:

 • We kunnen rechtstreeks gevoelige gegevens over u verzamelen wanneer u deze vrijwillig aan ons verstrekt voor een bepaald doel
  (bijv. wanneer u contact met ons opneemt met een vraag of suggestie over onze producten en diensten).
 • We kunnen ook gevoelige gegevens verzamelen over patiënten via zorgverleners waarmee we werken om therapie of technische ondersteuning te bieden voor onze producten of diensten aan u.
 • We kunnen gevoelige gegevens verzamelen zoals vereist door de Europese en andere overheidsinstanties om veilig en effectief gebruik van onze producten en diensten te garanderen.
 • We kunnen gevoelige gegevens verzamelen over deelnemers die uitdrukkelijk hebben ingestemd met deelname aan klinische onderzoeken, studies en andere onderzoeksinitiatieven.

NIET-PERSOONLIJKE GEGEVENS

Niet-persoonlijke gegevens zijn gegevens die u niet kunnen identificeren of geenszins met u in verband kunnen worden gebracht. De
niet-persoonlijke gegevens die we verzamelen via deze website identificeren u niet als een individuele persoon en zullen niet naar u leiden. Dit kunnen gegevens zijn zoals:

 • het type webbrowsersoftware dat u gebruikt (bijvoorbeeld Internet Explorer);
 • de naam van het domein van waaruit u toegang krijgt tot het internet;
 • het internetadres van de website van waaruit u rechtstreeks bent verbonden met onze website;
 • de datum en tijd waarop u toegang krijgt tot onze website;
 • welke pagina's u hebt bezocht op onze website;
 • de zoektermen die u gebruikt;
 • de links waarop u klikt.

Als u onze website bezoekt om informatie te lezen of te downloaden, zoals informatie over een aandoening, of over een van onze producten, kunnen we bepaalde niet-persoonlijke gegevens van uw computer verzamelen. Deze gegevens worden verzameld via de webbrowser van uw computer. Als u alleen informatie leest of eenvoudig klikt om informatie op onze website te downloaden, verzamelen we niet uw naam,
e-mailadres, thuisadres of andere persoonsgegevens. Klik hier voor meer informatie over hoe we cookies gebruiken om gegevens te verzamelen over bezoekers aan onze website.

WAT DOET MEDTRONIC MET NIET-PERSOONLIJKE GEGEVENS?

We zoeken altijd manieren om u beter van dienst te zijn en onze producten, diensten en website-ervaring te verbeteren. We gebruiken niet-persoonlijke gegevens over u om deze website praktischer te maken voor bezoekers. We kunnen ook niet-persoonlijke gegevens gebruiken voor andere zakelijke doelen. We kunnen bijvoorbeeld niet-persoonlijke gegevens gebruiken of niet-persoonlijke gegevens verzamelen om:

 • rapporten op te stellen voor intern gebruik om programma's, producten, diensten of inhoud te ontwikkelen;
 • de verstrekte informatie of diensten aan te passen of te verbeteren;
 • informatie met derden te delen of aan hen te verkopen;
 • informatie te verstrekken over hoe onze site wordt gebruikt, zoals verkeersstatistieken en responspercentages aan derden.

DIRECT MARKETING EN EDUCATIEVE MATERIALEN

Medtronic kan u educatieve materialen of andere informatie over onze producten en diensten verstrekken, alsook informatie over klinische onderzoeken of de producten en diensten van anderen die van belang kunnen zijn voor u, gebaseerd op de informatie die u ons hebt gegeven en die we hebben verzameld via cookies of vergelijkbare technieken betreffende uw gebruik van websites, sociale media en blogs van Medtronic. Klik hier voor meer informatie over hoe we cookies gebruiken en uw keuzes in dit opzicht.

We vragen u om u aan te melden voor of in te stemmen met het gebruik van uw persoonsgegevens voor dit soort informatie, in overeenstemming met de toepasselijke wetten.

Als u op enig moment beslist om geen educatieve, commerciële of promotionele informatie over onze producten en diensten of over de producten of diensten van onze gelieerde ondernemingen of serviceproviders meer te willen ontvangen, kunt u ons een e-mail sturen via de vermelde contactgegevens hieronder en “AFMELDEN” vermelden in het onderwerp van uw e-mail. U kunt ook de afmeldingsprocedure in elk relevant bericht dat u van ons ontvangt gebruiken.

Let op dat als u zich afmeldt voor het ontvangen van promotieberichten van ons, we u nog steeds relevante informatie kunnen sturen voor andere wettelijke doeleinden, zoals het beheren van een account dat u mogelijk bij ons hebt, om te antwoorden op uw verzoeken, om overeenkomsten met u uit te voeren of u noodzakelijke, wettelijke informatie te verstrekken over, bijvoorbeeld, het terugroepen van producten.

VRAGENLIJSTEN

Incidenteel kunnen wij u uitnodigen om deel te nemen aan een vragenlijst om het niveau van klanttevredenheid te onderzoeken, gebieden voor eventuele verbetering te bepalen of om marktonderzoek uit te voeren. Het kan voorkomen dat wij u een persoonlijke uitnodiging sturen om mee te doen aan een dergelijke vragenlijst op basis van onze legitieme belangen met betrekking tot het uitvoeren van het onderzoek of op basis van uw eerder gegeven "opt-in"-toestemming om bovengenoemde berichten te ontvangen, in overeenstemming met de geldende wetten. Als u in de toekomst dergelijke berichten niet meer wilt ontvangen, kunt u zich uitschrijven zoals hierboven uitgelegd.  

Voorbeelden van persoonlijke gegevens die worden verzameld ten behoeve van het onderzoek zijn: uw e-mailadres, telefoonnummer, onderzoeksresultaten en de tekst die u heeft geschreven als antwoord op open vragen. 

Wij verwerken uw persoonlijke informatie als onderdeel van een onderzoek waarbij een zorgvuldige afweging wordt gemaakt van de specifieke zakelijke doeleinden die deel uitmaken van onze legitieme belangen, welke in onze ogen ook dikwijls in uw belang zullen zijn. Daarbij is door ons meegewogen dat onze legitieme belangen uw vrijheid en uw recht op bescherming van gegevens niet in gevaar zullen brengen.

Het zakelijke doeleinde van het verzamelen van uw gegevens is om antwoord te kunnen geven op de eventuele feedback die u in de vragenlijst heeft gegeven, bijvoorbeeld:

 • als u een kwestie heeft aangekaart waar wij actie op moeten ondernemen om het op te lossen;
 • om meer inzicht te verkrijgen in de ervaring zoals u die heeft beschreven;
 • om u te informeren over een actie die wij eventueel intern ondernemen om uw kwestie op te lossen of om uw ervaring te verbeteren.

DEELT MEDTRONIC OOIT PERSOONSGEGEVENS MET DERDEN?

Medtronic zal geen persoonsgegevens delen met een derde behalve zoals beschreven in deze privacyverklaring.

Bij normale bedrijfsuitoefening kunnen wij bepaalde persoonsgegevens delen met aan Medtronic gelieerde bedrijven of met externe bedrijven die wij inhuren om diensten of werkzaamheden namens ons uit te voeren.

We kunnen bijvoorbeeld:

 • andere leveranciers en verkopers gebruiken om producten die u bestelt op onze website naar u te sturen. In die gevallen leveren wij de verkoper de informatie die nodig is voor het verwerken van uw order zoals uw naam en postadres.
 • een serviceprovider gebruiken om bepaalde nieuwsbrieven of informatieve mailings waarvoor u zich hebt aangemeld te beheren en om voor dit doel toegang te verstrekken tot uw e-mailadres;
 • een applicatie of platform van derden gebruiken om onze communicaties met u te beheren en te volgen;
 • onze gelieerde bedrijven gebruiken om diensten te verstrekken betreffende uw persoonsgegevens. We kunnen bijvoorbeeld uw informatie opslaan op een beveiligde server in een locatie van onze gelieerde onderneming in Europa of de Verenigde Staten. Raadpleeg de relevante sectie voor meer informatie over de omstandigheden waarin we uw informatie kunnen overdragen naar andere landen hieronder.
 • een toepassing of een platform van een derde partij gebruiken voor het uitvoeren van onderzoek, waarbij de taak van laatstgenoemde ook het opslaan van feedback uit het onderzoek kan bevatten.

We zullen in alle gevallen niet meer informatie delen dan noodzakelijk en we zullen geen derden machtigen om uw informatie te bewaren, bekend te maken of te gebruiken, behalve om de verzochte diensten te verstrekken overeenkomstig de beschreven doeleinden hierboven.

Let op dat we, afhankelijk van toepasselijke wetten, uw persoonsgegevens kunnen bekendmaken als we van mening zijn dat we dit moeten doen om een wet, voorschrift, gerechtelijk bevel, juridisch verzoek of overheidsverzoek na te leven. In het onwaarschijnlijke geval dat ons bedrijf geheel of gedeeltelijk wordt verworven door een derde partij, kan uw informatie worden overgedragen aan de nieuwe bedrijfseigenaar in zoverre dit relevant is voor het bedrijf in kwestie en afhankelijk van de geschikte waarborgen die aanwezig zijn.

Bovendien kunnen we uw persoonsgegevens zo nodig gebruiken en bekendmaken aan derden om:

 • deze privacyverklaring en andere regels over uw gebruik van deze website af te dwingen;
 • onze rechten of eigendom te beschermen;
 • de gezondheid, veiligheid of het welzijn van iemand te beschermen;
 • een wet of voorschrift, gerechtelijk bevel of ander wettelijk proces na te leven;
 • gevallen van vermoede fraude of onwettelijke activiteiten te onderzoeken of daarvoor actie te ondernemen.

Houd er bovendien rekening mee dat bepaalde gedeeltes van onze website interactief kunnen zijn en u informatie laten publiceren die andere gebruikers kunnen zien. Als u niet wilt dat informatie openbaar wordt bekeken, gebruik dan deze gedeeltes van de website niet.

DRAGEN WIJ PERSOONSGEGEVENS OVER AAN ANDERE LANDEN?

In bepaalde gevallen kan Medtronic persoonsgegevens verzameld op deze website overdragen aan onze gelieerde ondernemingen of externe serviceproviders in andere landen, maar alleen voor de doeleinden beschreven in deze privacyverklaring. In gevallen waarin persoonsgegevens worden overgedragen van Europa aan andere landen, garanderen we dat dezelfde waarborgen aanwezig zijn als de waarborgen verstrekt door Europese wetten inzake gegevensbescherming. Neem voor meer informatie over de waarborgen geïmplementeerd door Medtronic contact op via rs.privacyeurope@medtronic.com.

HOE LANG BEWAREN WIJ UW PERSOONSGEGEVENS?

We bewaren uw persoonsgegevens slechts zo lang als nodig om de doeleinden te vervullen waarvoor we ze mogen gebruiken, zoals beschreven in deze privacyverklaring. Als u ons bijvoorbeeld laat weten niet langer een nieuwsbrief van ons te willen ontvangen, zullen we onmiddellijk uw e-mailadres verwijderen uit onze mailinglijst. Als u deelneemt aan een programma via onze website, zullen we de persoonsgegevens die zijn verstrekt als onderdeel van dat programma verwijderen binnen een redelijke periode na voltooiing (een redelijke periode is normaal gesproken bijv. zes maanden na voltooiing, tenzij we rechtmatige redenen hebben om sommige informatie langer te bewaren (bijv. indien nodig voor validatie of om verplichtingen inzake bewaarplicht na te komen)).

WAT GEBEURT ER ALS DE PRIVACYVERKLARING WORDT GEWIJZIGD?

Deze privacyverklaring werd het laatst herzien op 11 maart 2021. We kunnen deze privacyverklaring op elk moment en om elke reden wijzigen. Als we beslissen om wezenlijke veranderingen aan te brengen aan onze privacyverklaring, zullen we gedurende een bepaalde tijd nadat de wijziging is uitgevoerd een kennisgeving plaatsen op de startpagina van onze website. Wij raden u aan om deze privacyverklaring door te nemen bij elk bezoek aan de website. U kunt de vorige versie van onze privacyverklaring hier bekijken.

HOE ZIT HET MET PRIVACY OP ANDERE WEBSITES?

Deze website kan links naar andere websites bevatten. Sommige van deze websites kunnen worden beheerd door aan Medtronic gelieerde ondernemingen en sommige door derden. Deze privacyverklaring geldt niet voor andere websites, ook niet voor andere websites van Medtronic. Daarom raden we aan dat wanneer u deze website verlaat, u de privacyverklaring doorleest dat van toepassing is op informatie die u verstrekt aan andere websites. Wij leveren deze links voor u als extra service, maar wij voeren geen inspecties of controles uit op de privacyverklaring van websites die door derden worden beheerd. We zijn ook niet verantwoordelijk voor websites beheerd door derden of uw zakelijke transacties met hen.

ZIJN ER SPECIALE REGELS OVER DE PRIVACY VAN KINDEREN?

We hechten waarde aan de bescherming van de online privacy van kinderen. We zullen niet moedwillig enige persoonlijke gegevens (zoals de naam of het e-mailadres van een kind) verzamelen van kinderen jonger dan 16 jaar zonder de toestemming van iemand met ouderlijk toezicht. Als u denkt dat we anderszins persoonsgegevens van iemand jonger dan 16 jaar hebben verzameld, neem dan contact met ons op.

HOE ZIT HET MET DE BEVEILIGING VAN WEBSITES?

Beveiliging is heel belangrijk voor ons. We begrijpen ook dat beveiliging voor u belangrijk is. Wij maken gebruik van standaard maatregelen om uw persoonsgegevens te beschermen tegen verlies, misbruik, onbevoegde toegang, openbaring, wijziging of vernietiging. Hoewel geen enkele website of e-mailverzending 100% veilig is, raden we u aan om goed na te denken over welke informatie u verstuurt of verzoekt via
e-mail en om de geschikte maatregelen te treffen zoals het geheimhouden van gebruikersnamen en wachtwoorden.

UW RECHTEN

U hebt op elk moment recht op toegang, aanpassing en, waar toepasselijk, het wissen van uw persoonsgegevens en recht op beperking van het gebruik van uw persoonsgegevens met naleving van toepasselijke wetten.

U hebt ook het recht om op elk moment, op basis van uw specifieke situatie, bezwaar te maken tegen elk gebruik of elke verwerking van uw persoonsgegevens die we hebben gebaseerd op onze rechtmatige belangen.

In geval we uw persoonsgegevens automatisch verwerken als deel van een dienst aan u of gebaseerd op uw toestemming, dan hebt u er ook recht op een kopie van uw informatie op te vragen in een gestructureerd, gangbaar en machineleesbaar formaat (ook bekend als het recht op dataportabiliteit).

Deze verzoeken kunnen worden verstuurd via rs.privacyeurope@medtronic.com of schriftelijk naar:

Medtronic B.V.
T.a.v.: Medtronic Data Protection Officer
Earl Bakkenstraat 10
6422 PJ Heerlen
Nederland

Let op dat we u kunnen vragen om een identiteitsbewijs te tonen (zoals een kopie van uw identiteitskaart of paspoort) alvorens we uw verzoek kunnen uitvoeren.

Als we het verzamelen of gebruik van uw persoonsgegevens hebben gebaseerd op uw toestemming, dan hebt u ook het recht om uw toestemming op elk moment in te trekken op dezelfde manier als deze werd verstrekt of door een verzoek op de bovenvermelde manier te versturen.

U kunt u op elk moment ook, zonder kosten en zonder enige rechtvaardiging, afmelden voor direct marketingcampagnes en vragen om niet langer promotiemateriaal te ontvangen, zoals beschreven hierboven.

U kunt contact opnemen met onze Data Protection Officer per e-mail via europeanDPO@medtronic.com.

Als u niet tevreden bent met hoe uw verzoek door ons wordt behandeld, kunt u contact opnemen met onze functionaris voor gegevensbescherming. Zie verder: http://ec.europa.eu/justice/data-protection/bodies/authorities/index_en.htm

HOE KUNT U CONTACT OPNEMEN MET MEDTRONIC?

Als u vragen of opmerkingen hebt over deze privacyverklaring, neem dan contact met ons op via onze website of via de contactgegevens vermeld in de sectie ‘Uw rechten’ hierboven.