WERELDWIJDE TOEGANG TOT GEZONDHEIDSZORG IN DE SAMENLEVING

SAMENWERKEN OM TOEGANG TOT KWALITEITSZORG WERELDWIJD TE VERGROTEN

Een jonge vrouw knielt voor twee jongetjes

Onze missie is de drijfveer achter het beschikbaar stellen van onze producten aan de mensen die ze nodig hebben — ongeacht wie of waar ze zijn. Medtronic ontwikkelt oplossingen voor de gezondheidszorg om de wereldwijde uitdagingen in de zorg aan te pakken. Hierbij bereiken we mensen over de hele wereld op een manier die aansluit bij de behoeften en prioriteiten van de betreffende markten. We richten ons op efficiënte, geïntegreerde zorg. We werken samen met anderen in de gezondheidszorg om patiënten tijdens het gehele zorgtraject optimale zorg te bieden ‒ van bewustzijn, preventie en diagnose tot behandeling, therapie-optimalisatie en zorg op de lange termijn. Maar miljoenen mensen hebben nog steeds geen toegang tot essentiële zorg.

Samen met onze partners over de hele wereld streven we naar verbetering van de klinische en economische resultaten. Dit doen we door onze technologie, diensten en middelen te delen om zo de drempels voor betaalbare zorg te verlagen, de gezondheidszorginfrastructuur te versterken en capaciteit op te bouwen. Dit geldt met name voor de behandeling van chronische, niet-overdraagbare ziekten. We doen dit door middel van technologische innovatie, het herzien van traditionele bedrijfs- en betalingsmodellen en het verbeteren van de zorgverlening.

WERELDWIJDE TOEGANG TOT GEZONDHEIDSZORG —  HOOGTEPUNTEN IN BOEKJAAR 2019

In boekjaar 2019 hebben onze producten en diensten een wereldwijde impact gehad, waarbij de levens van meer dan 75 miljoen mensen over de hele wereld werden verbeterd. We hebben betaalbare, duurzame gezondheidszorgmodellen ontwikkeld op basis van waarde, resultaten en efficiëntie. We hebben gewerkt aan het verbeteren van de patiëntervaring en de nauwkeurigheid van behandelingen door gebruik te maken van automatisering en connectiviteit. We hebben veelbelovende innovaties getest in grondige klinische studies om de veiligheid en effectiviteit aan te tonen.

In boekjaar 2019 hebben we:

  • 55 nieuwe klinische studies gelanceerd, en meer dan 275 lopende studies gerund;
  • $ 2,3 miljard in onderzoek en ontwikkeling geïnvesteerd;
  • $ 142 miljoen geïnvesteerd in capaciteitsopbouw en opleiding voor medische professionals, waardoor meer dan 83.000 mensen worden bereikt;
  • verschillende prijsmodellen aangeboden, waaronder volumeprijzen of kortingsopties voor ziekenhuizen, adaptieve prijzen voor langetermijnbehandelingen en programma's om nieuwe en bestaande patiënten te ondersteunen;
  • samenwerking begonnen met patiënten, leveranciers, wetgevers en anderen om de opioïde-epidemie in de Verenigde Staten te bestrijden door bewustmaking op het gebied van alternatieven voor conventionele pijnbestrijding, en door klinisch en economisch bewijs van hun effectiviteit te onderzoeken;
  •  meer dan 500 zorgverleners en wijkverpleegkundigen opgeleid op meer dan 65 operationele locaties, meer dan 700.000 mensen gescreend, en via Medtronic Labs tot op heden de klinische en sociale resultaten verbeterd van meer dan 17.000 patiënten. Lees meer over Medtronic Labs.

Lees de Engelstalige samenvatting over de vooruitgang wat betreft onze maatschappelijke en milieu-inspanningen in boekjaar 2019.
The Power of Purpose — Adding Value to Society

Uitgelichte verhalen

Functionarissen die achter een tafel staan waarop het logo van het Rode Kruis wordt getoond

Medtronic en het Rode Kruis in Mexico

Samenwerking zorgt voor tijdige, geavanceerde zorg voor ernstig zieke patiënten in Tijuana.

LEES OVER DE SAMENWERKING (Engelstalig)

Ceremoniële start in China

NIEUW INNOVATIECENTRUM TER BEVORDERING VAN DE GEZONDHEIDSZORG IN CHINA

Dit centrum zal zich richten op het uitbreiden van kennis, het bieden van innovatieve trainingen en het verbeteren van de lokale zorgsector in plattelandsgebieden van het land.

LEES OVER DIT CENTRUM (Engelstalig)

De gesloten achterdeuren van een ambulance achter een open poort.

TELEGENEESKUNDE BREIDT UIT IN
LATIJNS-AMERIKA:
MEER PATIËNTEN HEBBEN HIER BAAT BIJ

Meer klinieken en ziekenhuizen maken gebruik van telegeneeskunde om patiënten van zorg te voorzien wanneer elke seconde telt.

LEES OVER TELEGENEESKUNDE (Engelstalig)