ZORGDRAGEN VOOR HET MILIEU In de samenleving

Een totaalaanpak om onze impact op het milieu tot een minimum te beperken.
Bekijk de video

De missie van Medtronic spoort ons aan om een bijdrage te leveren aan het menselijk welzijn en daar valt het zorgdragen voor onze planeet ook onder. Van de wereld een gezondere plek maken betekent dat we onze impact op het milieu als geheel moeten aanpakken. Technologie, data en onze innovatieve geest vormen de drijfveren achter ons voortdurende bewustzijn. Het maakt dat we ons beleid constant navolgen en ons werk en onze processen doorlopende verbeteren.

VERANTWOORDELIJKHEID NAAR DE MAATSCHAPPIJ: HET MILIEU BESCHERMEN IN ONS WERK

Drie mannelijke werknemers staan rond een computer en zijn in gesprek.

Als wereldburgers streven we ernaar producten te ontwikkelen die tijdens hun levenscyclus een minimale impact hebben op het milieu. Van ontwerp, inkoop van grondstoffen en productie tot productverpakkingen, recycling en afvalverwijdering. Daarnaast innoveren we onze bedrijfsprocessen doorlopend om onze ecologische voetafdruk zo klein mogelijk te houden; we stellen doelen en monitoren onze vooruitgang om ons water- en energieverbruik, onze emissies en onze hoeveelheid afval te verminderen.

MEER INFORMATIE OVER ONZE INSPANNINGEN