Er wordt nu een video gestart - Video Thumbnail

ZORGDRAGEN VOOR HET MILIEU In de samenleving


Een totaalaanpak om onze impact op het milieu tot een minimum te beperken.

pdf De kracht van doelgerichtheid – het bevorderen van zorg voor het milieu (.pdf)

Lees de Engelstalige samenvatting over de vooruitgang wat betreft onze maatschappelijke en milieu-inspanningen in boekjaar 2019.

Download de Engelstalige samenvatting

De missie van Medtronic spoort ons aan om een bijdrage te leveren aan het menselijk welzijn en daar valt het zorgdragen voor onze planeet ook onder. Van de wereld een gezondere plek maken betekent dat we onze impact op het milieu als geheel moeten aanpakken. We pakken milieuproblemen aan, zoals de uitstoot van broeikasgassen, energie- en waterverbruik en gereguleerd en niet-gereguleerd afval. Dit doen we door middel van milieubeleid en -programma’s waarmee we doelen stellen, vooruitgang meten en aantoonbaar bijdragen aan de bescherming van ons milieu.

ZORGDRAGEN VOOR HET MILIEU:
ONZE VOETAFDRUK VERKLEINEN

hoofdkantoor Medtronic in de VS

Als wereldburgers streven we ernaar producten te ontwikkelen die tijdens hun levenscyclus een minimale impact hebben op het milieu — van ontwerp, inkoop van grondstoffen en productie tot productverpakkingen, recycling en afvalverwijdering. Daarnaast innoveren we onze bedrijfsprocessen doorlopend om onze ecologische voetafdruk zo klein mogelijk te houden. We stellen doelen en monitoren onze vooruitgang om ons water- en energieverbruik, onze emissies en onze hoeveelheid afval te verminderen.

MEER INFORMATIE OVER HOE WE ZORGDRAGEN VOOR HET MILIEU

Lees de Engelstalige samenvatting over de vooruitgang wat betreft onze maatschappelijke en milieu-inspanningen in boekjaar 2019.
The Power of Purpose — Promoting Environmental Stewardship