ONZE VOETAFDRUK VERKLEINEN IN DE SAMENLEVING

DUURZAAMHEID INTEGREREN IN ONZE BEDRIJFSVOERING

Drie mannelijke werknemers staan rond een computer en zijn in gesprek.

De gezondheid en veiligheid van patiënten is onze hoogste prioriteit bij het produceren van medische technologie. We zijn verantwoordelijk voor de kwaliteit en steriliteit van onze producten en dragen zorg voor een veilige levering. Als wereldburgers begrijpen we ook het belang van het beschermen van onze planeet en zijn natuurlijke grondstoffen, en streven we ernaar om de milieu-impact van onze processen tot een minimum te beperken door onze ecologische voetafdruk te verkleinen en milieubeheer te promoten.

We volgen onze prestatiedoelstellingen voor 2020 met betrekking tot het milieu (Environmental Performance Goals). In dit kader beheren we proactief het energieverbruik tijdens onze bedrijfsprocessen, de uitstoot van broeikasgassen, gereguleerd en niet-gereguleerd afval en ons waterverbruik. Ons wereldwijde milieu-, arbo- en veiligheidsbeleid (Environmental Health and Safety, EHS) is onze standaard en vormt de basis voor een systeem voor prestatieverbetering om doelstellingen te bepalen, voortgang te meten en duurzaamheid te integreren in het besluitvormingsproces. Het corporate EHS-team houdt toezicht op de naleving van het beleid, milieubeheer- en saneringsprogramma's, gezondheid en veiligheid, en trainingen die worden gegeven. Daarnaast werkt het team samen met regionale directeuren die verantwoordelijk zijn voor het EHS-beleid en de programma's in Noord- en Zuid-Amerika, Azië-Pacific, China, Europa, het Midden-Oosten en Afrika.

We streven ernaar om aandachtspunten uit het EHS-beleid te integreren wanneer we nieuwe producten ontwerpen. We houden daarbij rekening met de milieu-impact gedurende de gehele levenscyclus van het product, van grondstoffen en productie tot distributie en verwijdering. Onze werkgroep voor duurzame verpakkingen (Sustainable Packaging Working Group) zet zich in om de milieu-impact van productverpakkingen te verkleinen, zonder daarbij onze strenge kwaliteitsnormen uit het oog te verliezen, zodat de producten in perfecte staat bij de klant worden afgeleverd.

HOOGTEPUNTEN WAT BETREFT MILIEUBEHEER IN BOEKJAAR 2018

Onze strategie wat betreft het zorgdragen voor het milieu is niet gebonden aan grenzen. We implementeren projecten van Italië tot het Amerikaanse Californië die de ecologische voetafdruk van onze bedrijfsprocessen en productiefaciliteiten verkleinen.

We behaalden vier van onze vijf milieudoelstellingen (Environmental Performance Goals) voor 2020 voortijdig en blijven onze voortgang monitoren, zodat we ze mogelijk nog kunnen overtreffen. Vergeleken met onze uitgangsmetingen van 2013 hebben we de volgende reducties kunnen realiseren:

  • energieverbruik verlaagd met 18%;
  • broeikasgasuitstoot verlaagd met 33%;
  • niet-gereguleerd afval verminderd met 39%;
  • waterverbruik verminderd met 16%.

We blijven eraan werken om ons doel wat betreft gereguleerd afval te bereiken, dat met 1% is toegenomen sinds boekjaar 2013. In boekjaar 2018 hebben we ons gereguleerde afval met 9% verminderd in vergelijking met het jaar ervoor.

We zetten in op een totaalaanpak om van de wereld een gezondere plek te maken. Hiertoe behoort het beheren van ons energieverbruik, het afval dat we produceren en het water dat we gebruiken.

In boekjaar 2018 heeft Medtronic de volgende stappen gezet:

  • We hebben geïnvesteerd in energiezuinige technologieën en hebben 69.100 MWh aan energie op locatie gegenereerd door middel van brandstofcel- en warmtekrachtkoppelingssystemen, inclusief 4.300 MWh aan nieuwe capaciteit.
  • We zoeken continu naar manieren om verspilling te voorkomen in onze productiefaciliteiten, om kosten te verlagen en onze impact op het milieu te verkleinen. In boekjaar 2018 hebben we onze afvalproductie weten te beperken tot 25.367 ton, wat een vermindering van bijna 8% is ten opzichte van boekjaar 2017.
  • We nemen proactieve maatregelen om ons waterverbruik in te perken. We hebben bijvoorbeeld drie projecten geïmplementeerd bij onze locatie in North Haven, in het Amerikaanse Connecticut, om het verbruik van drinkwater terug te dringen, waarmee we ongeveer 24.600 kuub water per jaar zullen besparen.

Wetenschappers en ingenieurs van Medtronic volgen de EHS-richtlijnen bij het ontwerpen van nieuwe producten. Door deze gestandaardiseerde aanpak worden milieuoverwegingen vanaf het eerste moment geïntegreerd en dit helpt ons te voldoen aan zowel de wettelijke vereisten als de verwachtingen van de klant. Bijvoorbeeld:

  • In boekjaar 2018 verminderden we de hoeveelheid stortafval door 171 ton aan medische sensoren van ons merk Nellcor – gespecialiseerd in pulsoxymetrieapparatuur – te recyclen of hergebruiken.
pdf Milieubeheer promoten (Engelstalig) (.pdf)

Ontdek hoe we de natuurlijke grondstoffen van de aarde helpen beschermen.