ONZE VOETAFDRUK VERKLEINEN IN DE SAMENLEVING

pdf De kracht van doelgerichtheid – het bevorderen van zorg voor het milieu (.pdf)

Lees de Engelstalige samenvatting over de vooruitgang wat betreft onze maatschappelijke en milieu-inspanningen in boekjaar 2019.

Download de Engelstalige samenvatting

DUURZAAMHEID INTEGREREN IN ONZE BEDRIJFSVOERING

Kantoor van Medtronic in de VS

De gezondheid en veiligheid van patiënten is onze hoogste prioriteit bij het produceren van medische technologie. We nemen verantwoordelijkheid voor de kwaliteit en steriliteit van onze producten en dragen zorg voor een veilige levering. We begrijpen ook het belang van het beschermen van onze planeet en zijn natuurlijke hulpbronnen. En daarom richten we onze inspanningen op het verkleinen van de ecologische voetafdruk van onze activiteiten en producten wat betreft energie- en waterverbruik en afval.

Ons wereldwijde milieu-, arbo- en veiligheidsbeleid (Environmental Health and Safety, EHS) vormt de basis voor ons prestatiebeheersysteem waarmee we doelen bepalen, voortgang meten en duurzaamheid integreren in de besluitvorming. Het beleid gaat ook in op klimaatverandering — een probleem dat risico’s en mogelijke verstoringen van het wereldwijde bedrijfsleven met zich meebrengt.

We streven ernaar om bij het ontwerpen van nieuwe producten rekening te houden met EHS-overwegingen. We houden daarbij rekening met de gevolgen gedurende de gehele levenscyclus van het product, van materiaal tot productie, distributie en verwijdering. Onze werkgroep voor duurzame verpakkingen (Sustainable Packaging Working Group) streeft ernaar de milieu-impact van productverpakkingen te verminderen zonder daarbij onze strenge kwaliteitsnormen uit het oog te verliezen, zodat de producten de klanten in perfecte staat bereiken. Andere inspanningen omvatten meer recycling en onbruikbare producten niet langer naar stortplaatsen te brengen.

We volgen onze prestatiedoelstellingen voor 2020 met betrekking tot het milieu (Environmental Performance Goals). In dit kader beheren we proactief het energieverbruik tijdens onze bedrijfsprocessen, de uitstoot van broeikasgassen, gereguleerd en niet-gereguleerd afval en ons waterverbruik. In boekjaar 2020 zullen we nieuwe doelstellingen lanceren waarmee we ons ertoe verbinden om de milieu-impact van onze activiteiten tegen 2025 nog verder te verminderen.

MILIEUBEHEER — HOOGTEPUNTEN IN BOEKJAAR 2019

Sinds het boekjaar 2013 hebben we vier van onze vijf milieudoelstellingen voor 2020 overtroffen met een vermindering van ons energieverbruik, de uitstoot, het niet-gereguleerd afval en ons waterverbruik. We hebben de volgende reducties kunnen realiseren:

  • energieverbruik verlaagd met 26%;
  • broeikasgasuitstoot verlaagd met 38%;
  • niet-gereguleerd afval verminderd met 33%;
  • gereguleerd afval verminderd met 8%;
  • waterverbruik verminderd met 23%.

Dit jaar hebben we 133 energiebesparingsprojecten doorgevoerd, 75.500 MWh aan energie zelf op locatie opgewekt, en 35% van onze totale energiebehoefte uit duurzame energie gehaald. Met de energieprojecten die in boekjaar 2019 zijn voltooid, zal Medtronic ongeveer $ 4,3 miljoen aan operationele kosten besparen

Lees de Engelstalige samenvatting over de vooruitgang wat betreft onze maatschappelijke en milieu-inspanningen in boekjaar 2019.
The Power of Purpose — Promoting Environmental Stewardship

Uitgelichte verhalen

Man met een haarnetje en handschoenen bestudeert een product door een microscoop

Het voortouw nemen in het creëren van veilige en gezonde werkplekken

Werknemers bij Medtronic spelen een belangrijke rol in het scheppen – en verspreiden – van een cultuur waarin milieu, gezondheid en veiligheid centraal staan.

LEES OVER ONZE GEZONDE ARBEIDSOMSTANDIGHEDEN (Engelstalig)

Een machine die wordt gebruikt om batterijen van hoge kwaliteit te produceren voor Medtronic-apparaten.

STERK STAALTJE: MEDTRONIC RICHT ZICH OP DE KWALITEIT EN VEILIGHEID VAN BATTERIJEN

Unieke batterijenfabriek stelt hoge normen, die worden gedeeld binnen de sector.

LEES OVER ONZE FABRIEK (ENGELSTALIG)