Opa met zijn kleinzoon aan het meer.

Pijn verminderen Voor aangenamere dagen

Wanneer u pijn ervaart als gevolg van bottumoren kan uw oncoloog u informeren over de behandelingsoptie met het OsteoCool-systeem voor RF-ablatie.

 

 

Behandeling met het OsteoCool-systeem voor RF-ablatie

Wanneer u pijn ervaart als gevolg van bottumoren kan uw oncoloog u informeren over een mogelijke behandeling met het OsteoCool-systeem voor radiofrequente (RF-)ablatie. 

Radiofrequente ablatie is een ingreep waarbij gebruik wordt gemaakt van wisselstroom om hitte op te wekken. De hitte wordt via een elektrode aan de tumor afgegeven om deze gericht uit te drogen en zo de kankercellen lokaal te vernietigen.

OsteoCoolTM RF-ablatie is een innovatieve technologie die uw arts in staat stelt om de ablatie-energie af te stemmen op de grootte en plaats van de tumor in de wervelkolom. Daardoor kan de arts de ingreep goed plannen.

Tijdens de ingreep wordt er water door de elektrodes gepompt om de temperatuur onder controle te houden en schade aan het omringende gezonde weefsel zoveel mogelijk te beperken. 

 

 

 

Lees meer over de behandeling met radiofrequente OsteoCool-ablatie in onze brochure.

BROCHURE DOWNLOADEN
 

 

BOTPIJN ALS GEVOLG VAN UITGEZAAIDE KANKER

Lees meer over wat het is en de behandeling met radiofrequente ablatie.

BOTPIJN EN RF-ABLATIEBEHANDELING

 

BEKIJK HIER

HOE DE BEHANDELING WERKT

Bekijk de animatie om te zien wat er gebeurt tijdens de OsteoCool™-behandeling.

Overzicht van de therapie

Foto van incisieplaatsen na OsteoCool-behandeling
HOE WERKT HET OSTEOCOOL-SYSTEEM VOOR
RF-ABLATIE?
 
 1. Uw arts zal een röntgenfoto, een CT-scan of een MRI-scan maken om vast te stellen welke botten pijn bij u veroorzaken.
 2. De methode is minder ingrijpend dan een open operatie en wordt vaak onder algehele narcose uitgevoerd. Na de ingreep kunt u het ziekenhuis na een paar dagen weer verlaten.
 3. De ingreep begint met twee kleine sneetjes (incisies) in de huid in de buurt van waar de tumor zich bevindt. Daarna worden de ablatie-elektrodes geplaatst en wordt het OsteoCool-systeem ingeschakeld.
 4. Het systeem geeft gedurende 6,5 tot 15 minuten per tumorgebied gericht energie af aan de tumor.
 5. Wanneer u een pijnlijke tumor in uw wervelkolom heeft en ook nog een wervelbreuk, zal de chirurg na de behandeling nog een methode voor het stabiliseren van de wervels toepassen, bijvoorbeeld vertebroplastiek of kyfoplastiek. Uw behandelend arts zal dit met u bespreken voor de ablatie wordt uitgevoerd. De stabilisatie van uw wervels kan mogelijk via dezelfde behandelplaatsen worden uitgevoerd als waardoor eerder de tumorablatie is gedaan.

Doel van behandeling met OsteoCool

De OsteoCool-behandeling is bedoeld:

 • als ablatiebehandeling van uitgezaaide kwaadaardige botbeschadigingen (laesies) in een wervellichaam in de laatste levensfase (palliatief);
 • voor het wegbranden (coagulatie) en ablatie van weefsel in het bot tijdens een operatie en vermindering van pijn bij patiënten met uitgezaaide kwaadaardige tumoren in het skelet (botmetastasen);
 • voor patiënten met botmetastasen die hun stralingsdosis al hebben bereikt of die niet in aanmerking komen voor een standaardtherapie;
 • als ablatiebehandeling van goedaardige bottumoren zoals bijvoorbeeld een osteoïd osteoom.

Voordelen van behandeling met OsteoCool

 • Het is een minimaal invasieve behandelingsoptie (sleutelgatoperatie) voor het verlichten van de pijn die door bottumoren veroorzaakt kan worden.
 • Uw arts is in staat om de ablatie-energie af te stemmen op de grootte en plaats van de tumor in de wervelkolom, waardoor hij/zij de ingreep goed kan plannen.
 • De vloeistof die door de elektrodes gepompt wordt om de temperatuur onder controle te houden, beperkt schade aan het omringende gezonde weefsel zoveel mogelijk.
 • Tumoren in een wervellichaam van bijna elke vorm kunnen worden behandeld.
 • Het is veilig: uw arts heeft de mogelijkheid om uw ablatie vóór de behandeling met behulp van röntgendoorlichting in kaart te brengen en te voorspellen.
 • Omdat er twee OsteoCool RF-ablatie-elektrodes tegelijk kunnen worden gebruikt, kan het systeem veel soorten ablatiescenario's ondersteunen, wat tegemoet komt aan de individuele behoeften van patiënten.
 • Met OsteoCool kunnen ook moeilijk te bereiken laesies worden behandeld met behulp van twee ablatie-elektrodes via een identieke aanpak door het ingebouwde algoritme van het systeem.

Risico's bij de behandeling met OsteoCool

De OsteoCool™-generator wordt gebruikt samen met andere componenten van het OsteoCool™ RF-ablatiesysteem tijdens RF-laesieprocedures. De bijwerkingen die in verband worden gebracht met het gebruik van dit product zijn dezelfde als die voor methodes die bij andere operaties worden gebruikt waarbij geneesmiddelen en anesthetica worden toegediend. Dit zijn onder andere:

 • Schade aan omliggend weefsel als gevolg van elektrochirurgie;
 • Zenuwletsel, met inbegrip van brandwonden; door doorboring van het ruggenmerg of de zenuwwortels kan een zenuw ingeklemd raken door uitstulping van de tussenwervelschijf (radiculopathie); dit kan gedeeltelijke (parese) of volledige verlamming (paralyse) tot gevolg hebben.
 • Longembolie;
 • Hemothorax (verzameling van bloed in de ruimte tussen de borstwand en het longvlies) of klaplong (pneumothorax);
 • Ontsteking, waaronder diepe of oppervlakkige wondinfectie;
 • Onbedoelde perforatiewonden waaronder vaatpuncties en durascheuren;
 • Bloedingen;
 • Bloeduitstortingen (hematomen);
 • Pijn.

Het omliggende weefsel kan beschadigd raken. Als u een tumor in de halswervelkolom heeft, is deze therapie mogelijk niet geschikt voor u.

Mocht u van mening zijn dat RF-ablatie een mogelijke therapie voor u kan zijn, bespreek dat dan met uw behandelend arts. Die kan op basis van de verzamelde informatie het best beoordelen of u baat kunt hebben bij deze therapiemogelijkheid.

U dient de informatie op deze site niet als vervangend medisch advies te beschouwen. Indien u twijfels heeft over uw gezondheid of een gezondheidsadvies nodig heeft, dient u contact op te nemen met uw arts of professioneel zorgverlener.