Přehrát video - Spuštění Oasis

Systémy InterStim™ bez omezení

Vaše první volba pro sakrální neuromodulaci.


Na zkušenostech záleží.
Důvěřujte společnosti Medtronic.

Systémy InterStim™ již byly implantovány více než 325 000 pacientů* a posuzovány byly ve více než 1 000 publikovaných článcích pojednávajících o klinických studiích uvádějících mimo jiné dlouhodobé (5leté) údaje týkající se močové inkontinence, zadržování moči a fekální inkontinence.1–3

InterStim X, Micro, programátor

Princip činnosti systému InterStim™

Systémy InterStim™ pomocí implantovaného neurostimulátoru a elektrody elektricky stimulují sakrální nerv. Předpokládá se, že tímto se normalizuje nervová komunikace mezi močovým měchýřem a mozkem a mezi střevy a mozkem.4,5 Na rozdíl od perorálních léků, které cílí na svalovou složku ovládání močení, umožňují systémy InterStim™ ovládání příznaků prostřednictvím přímé modulace nervové aktivity.4,5

Jedna z hlavních výhod této terapie spočívá v tom, že lze ještě před implantací otestovat, zda může být úspěšná. Tato testovací fáze umožňuje zjistit, zda dochází k přiměřenému zmírnění symptomů. Při vyhodnocení se mohou vyskytnout komplikace včetně poškození tkáně, infekce a technických potíží s přístrojem. Pacienti musí být proškoleni v obsluze programátoru a poučeni o bezpečnostních opatřeních souvisejících s hodnoticí fází.

Mezi nejčastější nežádoucí příhody, které se u pacientů se sakrální neuromodulací (SNM) vyskytovaly během klinických studií, patřila bolest v místě implantace, nová bolest, posunutí elektrody, infekce, technické potíže nebo problémy s přístrojem, nežádoucí změny funkce střev nebo vylučovacích orgánů a nežádoucí stimulace nebo její vnímání. Kterákoli z nich si může vyžádat dodatečný chirurgický zákrok nebo způsobit návrat symptomů.

Ovládání močení

  • Ne všichni pacienti, kteří mají potíže s ovládáním močení, mají prospěch z běžné léčby.6,9
  • Při standardní farmakologické léčbě hyperaktivního močového měchýře se užívají anticholinergika nebo agonisté β3-adrenoreceptorů, ovšem ta nezabírá u každého.10
  • Během prvních šesti měsíců kvůli nežádoucím účinkům nebo nedostatečné účinnosti vysazuje léky na hyperaktivní močový měchýř více než 70 % pacientů.6
  • Systém InterStim™ II může zajistit účinné ovládání močení těm pacientům, u kterých nedošlo k úlevě od symptomů při počáteční léčbě.1,9 Systém InterStim™ Micro je navržen tak, aby dosahoval stejných výsledků.

Ovládání stolice

  • Ne všem pacientům zajistí zmírnění problémů s ovládáním stolice léky, úprava stravovacích návyků a cvičení.10
  • Systémy InterStim™ nabízejí minimálně invazivní možnost, jak funkci střev obnovit.
  • Systém InterStim™ II je účinný a bezpečný a může pacientům zlepšit kvalitu života.9 Systém InterStim™ Micro je navržen tak, aby dosahoval stejných výsledků.

Výkonný. Přizpůsobený. Osvědčený.

pacient při vyšetření MR

Technologie MRI SureScan™
Osvědčená technologie umožňuje pacientům podstoupit celotělové MR vyšetření.*

Programátor

Inteligentní (smart) programátor InterStim™
Výkonný programovací systém

Lékař ošetřující pacienta se systémem InterStim

Zobrazit animace postupu
Podívejte se na instruktážní videa jak probíhá vyhodnocení.

*

Data z InterStim Sales Analysis. Medtronic, Inc. April 2020.

Obnovená funkce močového měchýře je definována jako redukce příznaků dysfunkce močení o 50% oproti výchozímu stavu. Obnovená funkce kontroly stolice je definována jako redukce epizod chronické fekální inkontinence o 50%.

1

Siegel, S. et al. Five-Year Followup Results of a Prospective, Multicenter Study of Patients with Overactive Bladder Treated with Sacral Neuromodulation. J. Urol. 199, 229–236 (2018).

2

Hull T, Giese C, Wexner SD, Mellgren A, Devroede G, et al. Long-term durability of sacral nerve stimulation therapy for chronic fecal incontinence. Dis Colon Rectum. 2013;56:234–245.

3

van Kerrebroeck PE, van Voskuilen AC, Heesakkers JP et al. Results of sacral neuromodulation therapy for urinary

voiding dysfunction: outcomes of a prospective, worldwide clinical study. J Urol. 2007 Nov;178(5):2029-34.

4

Leng WW, Chancellor MB. How sacral nerve stimulation neuromodulation works. Urol Clin North Am. 2005;32:11-18.

5

Patton V, Wiklendt L, Arkwright JW, Lubowski DZ, Dinning PG. The effect of sacral nerve stimulation on distal colonic motility in patients with fecal incontinence. Br J Surg. 2013;100:959–968.

6

Yeaw J, Benner J, Walt JG, et al. Comparing adherence and persistence across 6 chronic medication classes. J Manag Care Pharm. 2009;15(9):724-736.

7

Yu, Y. F., Nichol, M. B., Yu, A. P. & Ahn, J. Persistence and Adherence of Medications for Chronic Overactive Bladder/Urinary Incontinence in the California Medicaid Program. Value Heal. 8, 495–505 (2005).

8

Gormley EA, Lightner DJ, Burgio KL, et al. Diagnosis and treatment of overactive bladder (non-neurogenic) in adults: AUA/SUFU guideline. American Urological Association (AUA). J Urol. 2015 May;193(5):1572-80.

9

Medtronic InterStim Therapy Clinical Summary, 2018.

10

Matzel K.E. (2017) Fecal Incontinence. In: Herold A., Lehur PA., Matzel K., O’Connell P. (eds) Coloproctology. European Manual of Medicine. Springer, Berlin, Heidelberg. DOI 10.1007/978-3-662-53210-2_9

Podrobné informace týkající se návodu k použití, indikací, kontraindikací, varování, bezpečnostních upozornění a možných nežádoucích příhod najdete v manuálu k tomuto zařízení. Pokud používáte stimulátor MRI SureScan®, přečtěte si před provedením MRI vyšetření technickou příručku k funkci MRI SureScan®. Další informace získáte od místního zástupce společnosti Medtronic nebo na webu společnosti Medtronic na adrese medtronic.eu.

Informace o konkrétních produktech najdete v návodu k použití na adrese www.medtronic.com/manuals

Manuály si můžete prohlédnout pomocí aktuální verze libovolného běžně používaného internetového prohlížeče. Nejlepších výsledků dosáhnete, když s prohlížečem použijete program Adobe Acrobat® Reader.