Přehrát video - Náhled videa

Testujte bez omezení

Přijďte si terapii otestovat. Systémy InterStim™ pacientům umožňují, aby si před rozhodnutím terapii „vyzkoušeli“.
Kontaktujte nás

Testovací fáze

Testovací fáze (označované rovněž jako fáze 1) začíná chirurgickým výkonem v nemocnici nebo chirurgickém centru.

Během testovací fáze nosí pacient také externí neurostimulátor (ENS), což může trvat 2-5 týdnů (podle pokynů lékaře). K měření účinnosti terapie se využívají pacientské deníky k zaznamenání symptomů.

Při testovací fázi se mohou vyskytnout komplikace včetně posunu elektrody, technických potíží se zařízením, případně dočasné bolesti. Pacienti musí být proškolení v obsluze testovacího zařízení a poučení o bezpečnostních opatřeních souvisejících s hodnoticí fází a s omezením aktivit.

Online vzdělávání

Rozšiřte si znalosti terapie InterStim™ pomocí praktických online kurzů.

Podívat se na kurzy
Woman walks in field of flowers with her arms outstretched.

Videa a animace

Najděte si užitečná videa ohledně léčby sakrální neuromodulací a souvisejících postupů.

Přehrát videa
1

Goldman et al. International Continence Society best practice statement for use of sacral neuromodulation; Neurourology and Urodynamics 2018;1-26

Podrobné informace týkající se návodu k použití, indikací, kontraindikací, varování, bezpečnostních upozornění a možných nežádoucích příhod najdete v manuálu k tomuto zařízení. Při použití zařízení MRI SureScan® si před provedením vyšetření MR přečtěte technickou příručku k funkci MRI SureScan®. Další informace získáte od místního zástupce společnosti Medtronic nebo na webu společnosti Medtronic na adrese medtronic.eu.

Informace o konkrétních produktech najdete v návodu k použití na adrese www.medtronic.com/manuals

Manuály si můžete prohlédnout pomocí aktuální verze libovolného běžně používaného internetového prohlížeče. Nejlepších výsledků dosáhnete, když s prohlížečem použijete program Adobe Acrobat® Reader.