Přehrát video - Usmívající se starší žena stojí na pláži a s rozpřaženýma rukama vzhlíží k obloze. 

Vzdělávání a školení Systémy InterStim™

Rozšiřujte si obzory. Podívejte se na možnosti školení a vzdělávání.

Na zkušenostech záleží.
Důvěřujte společnosti Medtronic.

Systémy InterStim™ již byly implantovány více než 325 000 pacientů* a posuzovány byly ve více než 1 000 publikovaných článcích pojednávajících o klinických studiích uvádějících mimo jiné dlouhodobé (5leté) údaje týkající se močové inkontinence, zadržování moči a fekální inkontinence.1–3

Inteligentní programátor Medtronic, externí neurostimulátor, elektroda InterStim

Online vzdělávání

Rozšiřte si znalosti terapie InterStim™ pomocí praktických online kurzů.

Podívat se na kurzy
Woman walks in field of flowers with her arms outstretched.

Videa a animace

Najděte si užitečná videa ohledně léčby sakrální neuromodulací a souvisejících postupů.

Přehrát videa
1

Siegel, S., Noblett, K.,Mangel J, et al. " Five Year Follow-up Results of a Prospective, Multicenter Study in Overactive Bladder Subjects Treated with Sacral Neuromodulation." J Urol.2018;199(1), 229 – 236.

2

Hull T, Giese C, Wexner SD, et al. Long-term durability of sacral nerve stimulation therapy for chronic fecal incontinence. Dis Colon Rectum. 2013;56(2):234-245.

3

van Kerrebroeck PE, van Voskuilen AC, Heesakkers JP et al. Results of sacral neuromodulation therapy for urinary voiding dysfunction: outcomes of a prospective, worldwide clinical study. J Urol. 2007 Nov;178(5):2029-34.

*

Z určitých podmínek; podrobnosti najdete na scháleném štítku. Pouze pro pacienty s InterStim™ SureScan™ elektrodou.

Podrobné informace týkající se návodu k použití, indikací, kontraindikací, varování, bezpečnostních upozornění a možných nežádoucích příhod najdete v manuálu k tomuto zařízení. Při použití zařízení MRI SureScan® si před provedením vyšetření MR přečtěte technickou příručku k funkci MRI SureScan®. Další informace získáte od místního zástupce společnosti Medtronic nebo na webu společnosti Medtronic na adrese medtronic.eu.

Informace o konkrétních produktech najdete v návodu k použití na adrese www.medtronic.com/manuals

Manuály si můžete prohlédnout pomocí aktuální verze libovolného běžně používaného internetového prohlížeče. Nejlepších výsledků dosáhnete, když s prohlížečem použijete program Adobe Acrobat® Reader.