At bruge avanceret søgning

Nedenstående oplysninger dækker nogle vigtige søgebegreber og beskriver avancerede filtreringsteknikker ved hjælp af ”Filtreringsmuligheder”, der findes i venstre kolonne på søgeresultatsiden for at give mere effektive søgeresultater.

Søgefilter

Kom godt i gang med søgningen

For at søge efter den ønskede side eller indhold, skal du indtaste nogle få beskrivende ord i søgefeltet, klikke på knappen ”Go” eller trykke på Enter. Derefter vises der en resultatside med en liste over dokumenter og hjemmesider med et indhold, der relaterer til dine søgeord, med de søgeresultater, der er mest relevante, øverst på siden. Som standard er det kun sider, der omfatter alle dine søgeord, der vises. For at udvide eller indsnævre søgningen skal du indtaste færre eller flere ord eller bruge ”Filtreringsmuligheder”, der findes i venstre kolonne på søgeresultatsiden. Du behøver ikke at skrive ”og” mellem ordene.

Hvert søgeresultat angiver et eller flere tekststykker eller uddrag fra dokumentet for at vise søgeordene i sammenhæng. I tekststykkerne vises dine søgeord med fed skrift, så du hurtigt kan afgøre, om det resultat er fra en side eller et dokument, du ønsker at se.

Stavning

For søgninger i visse sprog vises der et enkelt staveforslag med resultaterne for forespørgsler, hvor stavekontrollen har registreret en mulig stavefejl. Stavekontrollen understøtter følgende sprog som standard:

 • Amerikansk engelsk
 • Fransk
 • Tysk
 • Italiensk
 • Brasiliansk portugisisk
 • Spansk

Stavekontrolfunktionen er kontekstfølsom.

Store og små bogstaver

Søgninger er ikke følsomme over for store og små bogstaver. Alle bogstaver behandles som små bogstaver, uanset hvordan du indtaster dem. For eksempel giver søgninger efter "pacemaker” og “Pacemaker” de samme resultater.

Almindelige ord

Da de har tendens til at forsinke din søgning uden at forbedre resultaterne, ignorerer søgemaskinen visse ord, herunder:

 • Almindelige ord og tegn, som for eksempel ”hvor” og ”hvordan”, når de bruges sammen med andre søgeord
 • Visse enkeltcifre og enkeltbogstaver

Hvis et almindeligt ord er vigtigt for at få de resultater, du ønsker, kan du medtage det ved at sætte tegnet plus (”+”) foran det. Sæt mellemrum før tegnet "+", men ikke efter.

Du kan også søge på en hel sætning ved at indtaste en række ord omgivet af anførselstegn. Eksempel: ”implantering af pacemaker”

Datosortering

Som standard sorteres resultaterne efter relevans med de mest relevante øverst på siden. Resultater, der ikke indeholder datoer, vises i slutningen og er sorteret efter relevans.

Tal

Når du søger efter tal, skal du ikke bruge eksponentielle tal, som for eksempel "1e10," eller negative tal, som for eksempel "-12."

Tal, der er adskilt med kommaer, behandles som separate tal og ikke som kommatal; dvs. kommaet behandles som en ordseparator og ikke som decimalseparator. Hvis du for eksempel indtaster "3,75", behandles søgningen som en søgning efter to separate ord, "3" og "75", og ikke som kommatallet svarende til, "tre trekvart." Punktum, der bruges som tusindseparatorer, ignoreres og er ikke nødvendige. For eksempel behandles "10.000" og "10000" ens.

Udvidelse af din søgning

Du kan udvide din søgning ved at bruge operatoren OR. For at finde sider, der indeholder enten ord A eller ord B, anvendes OR med store bogstaver mellem ordene. Hvis du for eksempel vil søge efter et kontor i enten Minneapolis eller Dublin, indtastes følgende: kontor Minneapolis OR Dublin Du kan også udvide en målgruppespecifik søgning, for eksempel ved at vælge flere sekundære søgefiltre (f.eks. læger og sundhedsadministratorer) under det primære filter ”Målgrupper”.

Indsnævring af søgning

Søgninger giver kun hjemmesider, der indeholder alle ordene i din søgning. Du kan indsnævre din søgning ved simpelthen at tilføje flere ord til de søgeord, du allerede har indtastet. Den indsnævrede søgning giver en delgruppe af de sider, du fik med din oprindelige søgning. Hvis det ikke giver de resultater, du ønsker, kan du bruge flere “Primære filtreringsmuligheder” (f.eks. målgrupper, tilstande og behandlinger, produkter osv.), der findes i venstre kolonne i søgeresultatsiden, for at opnå en specifik indsnævring af din søgning.

Søgning på det brede begreb "hjertesygdomme" kan give et stort antal søgeresultater. Hvis du bruger de “Primære og sekundære filtreringsmuligheder” Målgrupper > Patienter og plejepersonale, vil det indsnævre resultaterne til kun at omfatte sider med indhold om hjertesygdomme, der er rettet mod patienter og plejepersonale, og ikke oplysninger til sundhedspersonale.

Du kan også bruge operatorer, der udelukker ord, eller søge efter præcise vendinger. Disse teknikker for indtastning af søgeord er beskrevet i følgende afsnit.

Udelukkelse af ord

Hvis det, du søger på, har mere end én betydning, kan du fokusere din søgning ved at tilføje tegnet minus (”-”) foran ord, der vedrører betydninger, du ønsker at undgå. Husk at sætte mellemrum før minus-tegnet. Du kan bruge en liste med ord, du ønsker at udelukke. For at søge efter carelink og udelukke resultater om diabetes eller software, indtastes følgende: carelink -diabetes -software

I dette tilfælde vil søgningen give sider om carelink, der ikke indeholder ordet "diabetes" eller "software."

Sætningssøgning

Sætningssøgninger er nyttige, når du søger efter en behandling eller procedure eller specifikke produktnavne. Du kan søge efter en præcis sætning eller ordkombination på følgende måder:

 • Ved at sætte anførselstegn om ordene. Søgningen giver kun dokumenter, der indeholder den præcise ordkombination, du har indtastet.
 • Ved at bruge forbindelsestegn – som for eksempel bindestreger, skråstreger, punktummer, lig med-tegn og apostroffer – mellem de enkelte ord i din søgning.

Forbindelsestegn og anførselstegn forbinder dine søgeord til en enkelt enhed.

Almindelige ord

Da de har tendens til at forsinke din søgning uden at forbedre resultaterne, ignorerer søgemaskinen visse ord, herunder:

 • Almindelige ord og tegn, som for eksempel ”hvor” og ”hvordan”, når de bruges sammen med andre søgeord
 • Visse enkeltcifre og enkeltbogstaver

Hvis et almindeligt ord er vigtigt for at få de resultater, du ønsker, kan du medtage det ved at sætte tegnet plus (”+”) foran det. Sæt mellemrum før tegnet "+", men ikke efter.

Du kan også søge på en hel sætning ved at indtaste en række ord omgivet af anførselstegn. Eksempel: ”implantering af pacemaker”