אחריות תאגידית אצלנו במדטרוניק

ביצועים עסקיים חיוביים

כמובילה עולמית בתחום הטכנולוגיה הרפואית, העסק שלנו מייצר יתרונות משמעותיים לחברה. המשימה שלנו מקדמת תרבות של אזרחות תאגידית טובה, מטרה ואחריות - היא מובנית במדיניות ובתוכניות שעוזרות לנו לתת דין וחשבון זה על זה. היום יותר מתמיד - הערך שלנו כחברה והביצועים העסקיים שלנו קשורים להשפעה החברתית החיובית שלנו.

קראו עוד

Citizenship
כולל מידע על הגישה האסטרטגית שלנו, פילנתרופיה, מעורבות של העובדים שלנו בקהילה ושמירה על איכות הסביבה.

Diversity and Inclusion
הפילוסופיה שלנו ומשאבים נוספים.

Medtronic Foundation
אתר האינטרנט של הקרן הפילנטרופית שלנו

Physician Collaboration
כולל מידע על הסיבות שאנו משתפים פעולה, קטגוריות בהן אנו משתפים פעולה, העקרונות המנחים שלנו ורישום הרופאים שלנו.

Quality
התהליכים המקיפים והשקופים שהפכו אותנו למובילי איכות מתקדמים.

Supplier Diversity
המחויבות שלנו למדיניות בנוגע לשרשרת אספקה מגוונת, כולל אופן ההרשמה בפורטל שלנו.

Suppliers
המחויבות שלנו למדיניות לגבי קשרי ספקים, כולל אופן ההרשמה בפורטל שלנו