The Medtronic Foundation - Project 6

קרן מדטרוניק: ביחד, אנחנו בונים קהילות בריאות

בהתאם לייעוד שלנו, מתחייבים בכל העולם

קרן מדטרוניק מתמקדת בהרחבת הנגישות לבריאות של אנשים מחוסרי יכולת בכל העולם ובתמיכה בקהילות בריאות בהן אנו חיים ונותנים שירות.

הפיכת העולם למקום בריא יותר היא מטרה נשגבת, במיוחד כאשר קיימים מקומות בעולם שבהם קיימים מחסומים לגישה לבריאות איכותית במחיר סביר. זו מטרה שמדטרוניק מתייחסת אליה ברצינות רבה. באמצעות קרן מדטרוניק ושותפינו ותוכניותינו אנו משתדלים לתת מענה לצרכים מגוונים באזורים שונים בעולם על ידי:

  • הרחבה ושיפור הגישה לבריאות, במיוחד בקהילות מוחלשות.
  • מאפשרים לחולים במחלות כרוניות לנהל את מצבם ולהשתמש ב"חיים הנוספים" שלהם כדי לסייע למען אחרים הנזקקים.
  • מעודדים כל אחד מ-85,000 העובדים הנלהבים והנדיבים של מדטרוניק לתרום זמן, כישורים ומשאבים לתוכניות הממומנות על ידי הקרן בקהילותיהם.

למידע נוסף על כמה מתוכניות קרן מדטרוניק שלנו, בקר בקישורים הרלוונטיים.