20 JAAR KNO-INNOVATIE INSPIRED BY YOU.

We vieren de CE-goedkeuring
van de NIM Vital™,
het nieuwste generatie zenuwmonitoringssysteem!

NIM Vital™ is de volgende generatie technologie voor zenuwmonitoring. Het systeem biedt u robuustere EMG-informatie en meer vertrouwen bij het monitoren van de zenuwfunctie vergeleken met alleen visualisatie.*/**

NIM Vital Product

* Thomusch O, et al. Intraoperative neuromonitoring of surgery for benign goiter. Amer J Surg. 2002;183(6):673-8.
** Dionigi G, Bacuzzi A, Rausei S, et al. The technique of intraoperative neuromonitoring in thyroid surgery. Surg technol Int. 2010;19:25-37.

informatiepictogram

FEITEN OVER RISICO'S VAN HOOFD-HALSCHIRURGIE

WIST U DAT?

Als professional in de gezondheidszorg wilt u het allerbeste klinische resultaat voor uw patiënten bereiken. Deze wens is belangrijk voor u als u nog niet ervaren bent in de endocriene chirurgie, maar blijft natuurlijk ook belangrijk als u al urenlang operaties aan de schildklier hebt verricht. Intraoperatieve neuromonitoring (IONM) wordt beschreven als een nuttig hulpmiddel in dit verband.

Expand All

LETSELPREVENTIE

IONM vergroot het inzicht in welke zenuwen risico lopen ("nerves at risk", NAR) en maakt het makkelijker zenuwen met anatomische varianten te identificeren.1-9

Intraoperatieve corrigerende handeling om postoperatieve complicaties op de lange termijn te voorkomen10-11

GEVOLGEN VOOR CHIRURGIE

IONM versus STANDAARDZORG

VEILIGHEID

NIM®-SYSTEMEN VOOR ZENUWMONITORING

Met meer dan 20 jaar ervaring op het gebied van zenuwmonitoring heeft Medtronic een breed aanbod aan producten voor de hoofd-halschirurgie, om KNO-artsen, endocriene en algemeen chirurgen te helpen bij de behandeling van uiteenlopende aandoeningen bij volwassen en pediatrische patiënten. 

Met onze NIM®-systemen voor zenuwmonitoring kunnen chirurgen motorische  zenuwen identificeren en bevestigen, belangrijke motorische zenuwen bewaken tijdens de hoofd-halschirurgie, zoals thyroïdectomieën en andere procedures. Wanneer de zenuwfunctie verslechtert, geeft het NIM-systeem visuele en hoorbare alarmsignalen om de chirurg te waarschuwen. Dit helpt het risico op intraoperatieve zenuwbeschadiging te verminderen, wat de veiligheid en gemoedsrust voor zowel chirurgen als patiënten verbetert.

informatiepictogram

KALENDER

EERDERE EVENEMENTEN

Raadpleeg de handleiding van het apparaat voor meer informatie over de gebruiksaanwijzing, indicaties, contra-indicaties, waarschuwingen, voorzorgsmaatregelen en mogelijke bijwerkingen. Neem voor nadere informatie contact op met Medtronic en/of raadpleeg de website van Medtronic op www.medtronic.com