Er wordt nu een video gestart - ihs employee explains to nurses

Oplossingen voor ziekenhuizen


Onze mensen van Integrated Health Solutions (IHS) ondersteunen onze klanten op veel meer gebieden dan alleen met producten.
(POST-)CORONA-OPLOSSINGEN OP MAAT

Recovery Center

Nu het aantal opgenomen coronapatiënten afneemt, moeten ziekenhuizen weer terugkeren naar een normalere reguliere zorg.

Lees meer over we hierbij kunnen helpen

Maak kennis met onze IHS-mensen

De expertise en drive van onze
IHS-medewerkers dragen bij aan het succes van uw gezondheidszorgorganisatie.

Onze mensen van IHS
cathlab

Capaciteits- programma's

De COVID-19-pandemie heeft geleid tot een enorme werklast voor artsen en verpleegkundigen en een achterstand als gevolg van het grote aantal uitgestelde electieve procedures.

we kunnen helpen met de optimalisatie en het vrijmaken van capaciteit
consultant laughing

Care @ home

De coronasituatie vraagt van ziekenhuizen dat ze capaciteit vrijmaken voor acute patiënten die intensieve zorg nodig hebben, en om  patiënten met minder-urgente zorg weg te houden.

Meer over onze oplossingen voor zorg op afstand

Verwijzings- programma's

In deze coronatijden zien we een afname in verwijzingen door verwijzende ziekenhuizen van patiënten die electieve zorg nodig, en patiënten zelf blijven weg.

Onze verwijzingsprogramma's

Neem contact op voor meer informatie

Contact