Uw webbrowser is verouderd

Met een bijgewerkte browser heeft u een betere ervaring met de website van Medtronic. Werk mijn browser nu bij.

×

Skip to main content

Planeet

Gezonde planeet, gezonde mensen

Wij geloven dat mensen alleen op een gezonde planeet op hun gezondst kunnen leven.

Elke dag zien we hoe de gevolgen van de wereldwijde klimaatverandering het vermogen van mensen bedreigen om een gezond en rijk leven te leiden. We geloven dat mensen alleen op een gezonde planeet op hun gezondst kunnen leven. We streven naar een duurzame bedrijfsvoering om onze impact op het milieu tot een minimum te beperken. Dit doen we door innovatieve manieren te vinden om de ecologische voetafdruk van onze bedrijfsactiviteiten te verkleinen, ons afval en waterverbruik te verminderen en onze producten duurzamer te maken.

Onze ecologische voetafdruk stap voor stap verkleinen

Als we doorgaan met het uitstoten van de huidige CO2-hoeveelheden in de wereld, zal de aarde drastisch veranderen. Onze teams werken wereldwijd aan het verminderen van ons energieverbruik, het investeren in hernieuwbare energiebronnen en het verkleinen van onze uitstoot van broeikasgassen. Dit werk omvat ook het creëren van klimaatbestendige activiteiten en het ondersteunen van gemeenschappen die herstellen van door klimaatverandering veroorzaakte natuurrampen.

Doelstellingen

2025

  • Energie-intensiteit met 20% verminderen
  • Uitstoot van broeikasgassen met 50% verminderen
  • Energie uit hernieuwbare en alternatieve bronnen verhogen tot 50%

2030

  • Operationeel CO2-neutraal wereldwijd

2045

  • Geen CO2-uitstoot meer
quote-outline

We werken actief aan de bescherming van onze planeet. Daarbij streven we ernaar om in het jaar 2030 operationeel CO2-neutraal te zijn en willen we tegen 2045 onze netto CO2-uitstoot binnen al onze bedrijfsactiviteiten en waardeketens tot nul terugbrengen."

 

– Greg Smith, Executive Vice President, Supply Chain and Operations, Medtronic

A photo of Medtronic EVP, Global Operations and Supply Chain Greg Smith

Ons afval en waterverbruik verminderen

Veel belangrijke hulpbronnen worden schaars. Om ons steentje bij te dragen aan het afremmen van deze tendens, proberen we manieren te vinden om onze afhankelijkheid van schaarse materialen op bepaalde punten in onze toeleveringsketen te verminderen. Bovendien ontdekken we nieuwe en innovatieve manieren om ons waterverbruik en afval te verminderen.

15%

Afval en waterverbruik verminderen tegen 2025

Duurzaamheid van onze producten verbeteren

Lineaire productieprocessen en consumptiepatronen houden vaak geen rekening met de levenscyclus van producten en kunnen bijdragen tot de versnelling van de wereldwijde achteruitgang van het milieu. Om zo min mogelijk afval te produceren en de levenscyclus van producten te verlengen, proberen we de manier waarop onze producten worden ontworpen, gebouwd, gebruikt, hergebruikt, gerecycled en verwijderd, te optimaliseren.

Zie details over onze vooruitgang en onze doelstellingen in ons milieu-, samenlevings- en bestuursrapport (duurzaamheidsrapport).

Explore topics: