Er wordt nu een video gestart - Iedere seconde verbeteren we het leven van twee mensen.

Iedere seconde verbeteren onze therapieën het leven van twee mensen

Ervaringen van patiënten

Traditie en innovatie

Al bijna 60 jaar vormt onze missie – pijn verlichten, gezondheid herstellen en levens verlengen – de leidraad voor alles wat we doen. Tot op de dag van vandaag dient deze missie nog steeds als ethisch raamwerk en inspiratie voor onze 90.000 werknemers over de hele wereld. Het helpt ons in ons dagelijks werk en herinnert ons eraan dat onze inspanningen elk jaar de levens van miljoenen mensen veranderen. Onze therapieën verbeteren wereldwijd elke seconde het leven van twee mensen.

Medtronic is een wereldwijd toonaangevend bedrijf op het gebied van de medische technologie met meer dan 350 vestigingen in ruim 150 landen. Onder de benadering 'Further, Together' werken we samen met partners in de gezondheidszorg om iedere dag onze missie en tevens verbeteringen in de zorg na te streven.

Waar we voor staan

Omdat het om mensenlevens gaat, nemen we onze verantwoordelijkheid ten aanzien van kwaliteit heel serieus. De veiligheid en kwaliteit van onze producten is onze allerhoogste prioriteit. Daarbij werken we nauw samen met artsen, onderzoekers en patiënten om producten te onwikkelen die leiden tot betere behandelingsresultaten en een verbeterde kwaliteit van leven.

De basis van ons werk wordt gevormd door het ethische raamwerk van onze missie, de van toepassing zijnde wetten, regelgeving en richtlijnen binnen onze sector, evenals onze strenge, interne procedures en gedragscodes.

De geschiedenis van Medtronic | Further, Together | Medtronic - (01:22)

Verhalen van patiënten

Bekijk de video's met ervaringen van patiënten, of lees de verhalen van patiënten, die geholpen zijn door een product of therapie van Medtronic.

Ervaringen van patiënten