Medtronic Missieverklaring

Het is de leidraad in ons dagelijks werk en herinnert ons eraan dat onze inspanningen elk jaar de levens van miljoenen mensen veranderen.

ÉÉN BEDRIJF, ÉÉN MISSIE

Onze missie werd opgesteld in 1960 en deze schrijft voor dat het onze eerste en allerhoogste prioriteit is om een bijdrage te leveren aan het menselijk welzijn. Meer dan een halve eeuw later dient die missie nog steeds als ethisch raamwerk en inspiratie voor onze werknemers over de hele wereld.

DE MISSIE VAN MEDTRONIC

  1. Een bijdrage leveren aan het welzijn van mensen door toepassing van biomedische technologieën bij onderzoek, ontwikkeling, vervaardiging en verkoop van instrumenten of apparaten die helpen pijn te verlichten, de gezondheid te herstellen en levens te verlengen.

  2. Onze groei richten op die gebieden binnen de biomedische technologie waar onze kracht en expertise liggen; mensen en faciliteiten bijeenbrengen die bijdragen aan de uitbreiding van deze gebieden; het verder uitbouwen van deze specialisatiegebieden door middel van opleiding en kennisverbreding; het mijden van gebieden waaraan we geen unieke en waardevolle bijdrage kunnen leveren.

  3.  Onvoorwaardelijk streven naar de hoogst mogelijke betrouwbaarheid en kwaliteit van onze producten; het ongeëvenaarde voorbeeld zijn en door anderen erkend worden als bedrijf dat staat voor toewijding, eerlijkheid, integriteit en goede service.

  4. Een redelijke winst maken uit de huidige bedrijfsactiviteiten zodat we onze verplichtingen kunnen nakomen, onze groei kunnen voortzetten en onze doelstellingen kunnen verwezenlijken.

  5. De individuele waarde en inzet van al onze werknemers erkennen door een werkklimaat te scheppen dat ruimte biedt aan persoonlijke tevredenheid over de volbrachte taak, zekerheid, promotiekansen en de middelen om in het succes van het bedrijf te delen. 

  6. Ons als bedrijf maatschappelijk verantwoord gedragen.

IN DE SAMENLEVING

Van de Medtronic Foundation tot vrijwilligersprojecten die worden geleid door werknemers: we creëren een gezondere wereld.

BEKIJK WAT WE DOEN

Geschiedenis

Van een bescheiden begin tot wereldwijd toonaangevend concern: lees het verhaal van Medtronic.

Meer informatie

Over ons

Iedere seconde worden er ergens ter wereld twee patiënten geholpen met een product of therapie van Medtronic.

Overzicht van het bedrijf