Missieverklaring Over Medtronic

ÉÉN BEDRIJF, ÉÉN MISSIE

Onze missie werd opgesteld in 1960 en deze schrijft voor dat het onze eerste en allerhoogste prioriteit is om een bijdrage te leveren aan het menselijk welzijn. Meer dan een halve eeuw later dient die missie nog steeds als ethisch raamwerk en inspiratie voor onze werknemers over de hele wereld. Het helpt ons in ons dagelijks werk en herinnert ons eraan dat onze inspanningen elk jaar de levens van miljoenen mensen veranderen.


DE MISSIE VAN MEDTRONIC

  1. Een bijdrage leveren aan het welzijn van mensen door toepassing van biomedische technologieën bij onderzoek, ontwikkeling, vervaardiging en verkoop van instrumenten of apparaten die helpen pijn te verlichten, de gezondheid te herstellen en levens te verlengen.

  2. Onze groei richten op die gebieden binnen de biomedische technologie waar onze kracht en expertise liggen; mensen en faciliteiten bijeenbrengen die bijdragen aan de uitbreiding van deze gebieden; het verder uitbouwen van deze specialisatiegebieden door middel van opleiding en kennisverbreding; het mijden van gebieden waaraan we geen unieke en waardevolle bijdrage kunnen leveren. (Zie Patiënten voor meer informatie over onze therapieën.)

  3. Onvoorwaardelijk streven naar de hoogst mogelijke betrouwbaarheid en kwaliteit van onze producten; het ongeëvenaarde voorbeeld zijn en door anderen erkend worden als bedrijf dat staat voor toewijding, eerlijkheid, integriteit en goede service. (Zie Kwaliteit voor meer informatie over onze toonaangevende rol op dit gebied.)

  4. Een redelijke winst maken uit de huidige bedrijfsactiviteiten zodat we onze verplichtingen kunnen nakomen, onze groei kunnen voortzetten en onze doelstellingen kunnen verwezenlijken. (Ga naar Investeerders voor meer informatie.)

  5. De individuele waarde en inzet van onze werknemers erkennen door een werkklimaat te scheppen dat ruimte biedt aan persoonlijke tevredenheid over de volbrachte taak, zekerheid, promotiekansen en de middelen om in het succes van het bedrijf te delen. (Zie Carrièremogelijkheden voor meer informatie.)

  6. Zich als bedrijf maatschappelijk verantwoord gedragen.
    (Zie Medtronic in de samenleving voor meer informatie.)

missie