RECOVERY CENTER Vijf sleutels tot snel herstel van reguliere ziekenhuiszorg

Recovery center is één van de vier oplossingen die Medtronic ziekenhuizen biedt in COVID-tijden en daarna. Lees meer over wat deze oplossing inhoudt.

Recovery center: Vijf sleutels tot snel herstel van reguliere ziekenhuiszorg

“Verdergaan waar we gebleven waren gaat niet werken in het nieuwe normaal.”

De COVID-19-pandemie heeft de activiteiten van ziekenhuizen doen kantelen. Ziekenhuizen werden gedwongen om electieve procedures te onderbreken of te annuleren en middelen te herbestemmen voor de behandeling van coronapatiënten. Naarmate ziekenhuizen geleidelijk aan hun deuren weer openen voor electieve zorg, zullen ze te maken krijgen met een achterstand in het aantal patiënten. De omvang is vaak onbekend en de prioriteiten zijn onduidelijk.

De COVID-19-crisis is - althans in de moderne wereld waarin we leven - ongekend. Er is geen vergelijkbare gebeurtenis van een vergelijkbare omvang waar we van kunnen leren. Tegelijk is het goede nieuws dat ziekenhuizen over de hele wereld zich al in verschillende fasen van deze uitdaging bevinden en zijn begonnen met het vaststellen van 'best practices' en manieren om in deze post-COVID-19-omgeving te opereren. Ziekenhuizen die net in de openingsfase komen, hoeven de pijnlijke leercurve van degenen die hen zijn voorgegaan, niet te doorstaan. Zij hebben de mogelijkheid om de ervaring te benutten van ziekenhuizen die verder zijn en een beroep te doen op de ervaring van efficiëntie-experts.

Wij hebben de ‘best practices’ en herstelplannen bestudeerd. Op basis daarvan komen we tot vijf sleutels voor ziekenhuizen om sneller te herstellen van de huidige crisis in een zes weken durend programma. Dit noemen we Recovery Center en is een van de oplossingen die wij als Medtronic ziekenhuizen bieden.

Programma-management: Het opzetten van een functioneel herstelcentrum en een structuur
Het laatste wat een ziekenhuis nodig heeft in de herstelfase zijn overbodige handelingen, ineffectieve of onvolledige communicatie, en onduidelijke plannen. Een effectief herstelprogramma vereist een duidelijk plan, een duidelijke structuur en afgebakende verantwoordelijkheden. Door het volgen van een standaard programma-aanpak voor herstel, neemt het de last weg van artsen en verpleegkundigen, die hun volledige energie en aandacht zullen moeten richten op het leveren van uitstekende zorg.

Stuurinformatie: Het hebben van één overzicht en één bron van waarheid
Blind vliegen is geen optie wanneer men probeert alle beperkingen in lijn te brengen en vraag en aanbod van ziekenhuismiddelen in evenwicht te brengen. En met informatie die vanuit verschillende plaatsen binnenkomt, kan het verwarrend worden. Om effectieve beslissingen te kunnen nemen, moeten ziekenhuizen gegevens op één plaats samenvoegen, geleid door duidelijke regels. Het is nuttig om een tool te hebben die de achterstand in de vraag van patiënten en de belangrijkste parameters voor de planning, zoals capaciteit, prioritering en inzicht in eerdere capaciteitsprestaties, bijhoudt. Dit zal een betere optimalisatie en een beter beheer van de verwachtingen van zowel de patiënt als het personeel mogelijk maken.

Quick-fix-planning: Het maken van een planning die rekening houdt met de capaciteit, beperkingen en wachtlijsten
Het inplannen van ziekenhuisprocedures is altijd complex, omdat er veel input is om te overwegen; van ruimte, apparatuur en beschikbaarheid van personeel tot het leveren van de juiste buffers voor noodprocedures. De COVID-19 situatie voegt nog meer beperkingen toe, zoals het prioriteren van de wachtlijst op basis van medische urgentie en officiële richtlijnen, de beschikbaarheid van bedden, verstoringen in de toeleveringsketen van apparatuur en beschikbaarheid van medicijnen, om er maar een paar te noemen. Deze beperkingen moeten worden opgevangen en geoperationaliseerd, bijvoorbeeld door het filteren en categoriseren van patiënten, het verstrekken van een case-by-case rating tool voor verwijzende clinici, en het vertalen ervan in een tactisch plan.

Slagkracht in implementatie: Het vormen van een speciaal implementatieteam
De ervaring leert dat een multidisciplinair, divers team om de herstelacties te implementeren het meest effectief is. Hierdoor kunnen clinici en verplegend personeel zich richten op die punten waar ze het meest effectief zijn en waar ze voor zijn opgeleid: het garanderen van uitstekende zorg, zelfs onder deze buitengewone omstandigheden. Idealiter wordt het implementatieteam ondersteund door externe, objectieve en onafhankelijke specialisten, die tijdelijk ingrijpen om het ziekenhuis te helpen sneller te voldoen aan de eisen van de wet.

De overgang naar het "nieuwe normaal”; de crisis als katalysator voor positieve verandering
“Never waste a good crisis", zegt men. Het is inderdaad belangrijk om de dynamiek van de verandering gaande te houden, zelfs als COVID-19 afneemt. Veel ziekenhuisleiders hebben opgemerkt dat de COVID-19-crisis enorme veranderingen heeft afgedwongen in een zeer korte tijd die tot nu toe onvoorstelbaar was. Veranderingen zoals samenwerking tussen afdelingen, digitalisering die een contactloze voorbereiding van de patiënt mogelijk maakt, het verplaatsen van procedures naar een poliklinische setting, of het implementeren van betere trajecten.

We zien in onze dagelijkse praktijk hoe ziekenhuizen er met bovenstaande sleutels in de hand weer bovenop komen. Samen krijgen we corona onder controle, en ziekenhuizen weer back on track – Further, together.