Mannen die hardlopen

Leven na ClosureFast- of VenaSeal-behandeling

Spataderen (chronische veneuze insufficiëntie)

Na de ClosureFast™-behandeling en de VenaSeal®-behandeling herstellen patiënten snel. De klachten die de spataderen veroorzaakten, nemen binnen een paar weken af.

Herstel na een ClosureFast-behandeling

Uit verschillende onderzoeken blijkt dat de gemiddelde patiënt zijn normale dagelijkse activiteiten weer binnen enkele dagen na de ClosureFast-behandeling kan hervatten. Voor een goed herstel krijgt u een drukverband of adviseert uw arts wellicht om elastische kousen (steunkousen) te dragen. Het is belangrijk dat u regelmatig loopt. Lang staan en zware lichamelijke inspanningen moet u zeker de eerste dagen vermijden.

De meeste patiënten ervaren na twee weken dat hun spataderklachten zijn afgenomen. Vijf jaar na de behandeling is 91,9% van de behandelde aderen (met de ClosureFast-behandeling) nog gesloten.1

Herstel na de VenaSeal-behandeling

De hersteltijd van de VenaSeal-behandeling is korter dan die van andere behandelingen van spataderen. Veel patiënten pakken hun activiteiten direct weer op en gaan de volgende dag weer aan het werk. Overleg wel met uw arts wat in uw situatie het beste is.

Na deze behandeling is het meestal niet nodig om steunkousen te dragen. Soms kan dit wel het herstel bevorderen. Ook dit zal uw arts beoordelen.

Referenties:

1

Proebstle et al. Britisch Journal of Surgery 2015;102 212-218.

U dient de informatie op deze site niet als vervangend medisch advies te beschouwen. Indien u twijfels heeft over uw gezondheid of een gezondheidsadvies nodig heeft, dient u contact op te nemen met uw arts of professioneel zorgverlener.