Echtpaar op de fiets

Behandelings-opties voor
snelle hartslag en hartstilstand

Tachycardie (snelle hartslag) en plotselinge hartstilstand

Er zijn verschillende behandelingsopties beschikbaar voor mensen met tachycardie (een gevaarlijk snel hartritme). Dit kan variëren van medicijnen tot het implanteren van een implanteerbare defibrillator (ICD). Jaarlijks zijn er duizenden mensen bij wie een ICD het hart bewaakt en levensreddende therapieën afgeeft als behandeling van een gevaarlijk snel of traag hartritme.

Voor een plotselinge hartstilstand is defibrillatie de meest effectieve behandeling. Een defibrillator brengt uw hart terug in het normale ritme. Er zijn externe defibrillatoren (AED's) ‒ zoals die van de ambulancedienst ‒ en er zijn defibrillatoren die in het lichaam worden geïmplanteerd (ICD's) ter bescherming op de lange termijn.

AED: Externe defibrillator

Een externe defibrillator (AED) meet de elektrische activiteit van het hart en geeft een therapieschok af wanneer een gevaarlijk snel hartritme wordt waargenomen. De meeste ambulancediensten gebruiken een externe defibrillator en op veel openbare plaatsen zijn tegenwoordig AED's te vinden. Het doel is zo snel mogelijk defibrillatie toe te passen wanneer dat nodig is.

ICD: Implanteerbare cardioverter defibrillator

Een implanteerbare cardioverter defibrillator (ICD) is een apparaatje dat onder uw huid geïmplanteerd wordt. Het doel ervan is hetzelfde als dat van een externe defibrillator, maar een ICD controleert bovendien uw hartritme constant en automatisch en geeft zo nodig automatisch een therapie af om een plotselinge hartstilstand te voorkomen.

Uw cardioloog bepaalt wat de beste behandeling voor uw aandoening is.

U dient de informatie op deze site niet als vervangend medisch advies te beschouwen. Indien u twijfels heeft over uw gezondheid of een gezondheidsadvies nodig heeft, dient u contact op te nemen met uw arts of professioneel zorgverlener.