Vrouw die op het bospad fietst in zomerse outfit

Wie komt er in aanmerking voor een spinaal systeem (spinale fusie)? Abnormale kromming van de rug (scoliose)

 

Als u weet dat u scoliose heeft, zijn er enkele dingen waar u rekening mee moet houden wanneer u de behandelingsopties met uw arts bespreekt:

  • Ernst en mate van de kromming – Hoe ernstig is uw scoliose en in welke mate beïnvloedt het uw leefstijl?
  • Volgroeidheid van uw wervelkolom – Groeit en verandert uw wervelkolom nog?
  • Plaats waar de kromming zich bevindt – Zit de kromming boven (thoracaal), midden (thoracolumbaal) of onder (lumbaal) in de wervelkolom?
  • Kans op verergering – Bestaat de kans dat de kromming verergert?

Het is belangrijk dat u de voordelen en risico's van een spinale fusie met uw arts bespreekt. Alleen uw arts kan bepalen of u in aanmerking komt voor deze operatie.

U dient de informatie op deze site niet als vervangend medisch advies te beschouwen. Indien u twijfels heeft over uw gezondheid of een gezondheidsadvies nodig heeft, dient u contact op te nemen met uw arts of professioneel zorgverlener.