Medtronic world headquarters building

Medtronic LEADERSHIP TEAM

We are proud of our reputation for attracting and developing some of the brightest leaders in the medical technology industry. Strong leadership is vital to achieving our goals and fulfilling our Mission to alleviate pain, restore health, and extend life.

SELSKAPETS LEDELSE

Vi er kjent for å tiltrekke oss og utvikle noen av de beste lederne innenfor medisinsk teknologi. En sterk ledelse er avgjørende for å oppnå målene og utføre oppdraget med å lindre smerte, restituere helse og forlenge liv.

Vår ledergruppe fungerer som rollemodeller. Ikke bare skaper de strategisk oversikt og motivasjon, de bidrar også til det felles beste for selskapet og bransjen ved å delta i inkluderingsråd, lede frivillige tiltak i våre lokalsamfunn og samarbeide med andre aktører i bransjen for å forbedre helsepolitikken.

Headshot of Omar Ishrak, Medtronic CEO and chairman

OMAR ISHRAK
Chairman and Chief Executive Officer

Headshot of Michael Coyle, a member of the Medtronic leadership team.

MICHAEL J. COYLE
EVP and President, Cardiac and Vascular Group

Headshot of Alex Gu, a member of the Medtronic leadership team.

ALEX GU
SVP and President, Greater China

Headshot of Hooman Hakami, a member of the Medtronic leadership team.

HOOMAN HAKAMI
EVP and President, Diabetes Group

Headshot of Richard Kuntz, a member of the Medtronic leadership team.

RICHARD E. KUNTZ, M.D., M.SC.
SVP, Chief Medical and Scientific Officer

Headshot of Chris Lee, a member of the Medtronic leadership team.

CHRIS LEE
SVP and President, Asia Pacific

Headshot of Brad Lerman, a member of the Medtronic leadership team.

BRAD LERMAN
SVP, General Counsel and Corporate Secretary

Headshot of John Liddicoat, a member of the Medtronic leadership team.

JOHN LIDDICOAT, M.D.
EVP and President, Americas Region

Headshot of Geoff Martha, a member of the Medtronic leadership team.

GEOFFREY S. MARTHA
EVP and Group President, Restorative Therapies Group

Headshot of Karen Parkhill, a member of brand Medtronic leadership team.

KAREN L. PARKHILL
EVP and Chief Financial Officer

Headshot of Luann Pendy, a member of the Medtronic leadership team.

LUANN PENDY
SVP, Chief Quality and Regulatory Affairs Officer

Headshot of Mark Ploof, a member of the Medtronic leadership team.

MARK PLOOF
SVP, Global Operations and Business Services

Headshot of Carol Surface, a member of the Medtronic leadership team.

CAROL A. SURFACE
SVP and Chief Human Resources Officer

Headshot of Rob ten Hoedt, a member of the Medtronic leadership team.

ROB TEN HOEDT
EVP and President, Europe, Middle East, and Africa Region

Headshot of Bob White, a member of the Medtronic leadership team.

BOB WHITE
EVP and President, Minimally Invasive Therapies Group

MEDTRONIC BOARD OF DIRECTORS

Helping us fulfill our mission with passion and integrity.

MEET OUR MEMBERS
Two men in suits talking