Personvernerklæring

INNLEDNING

LES GRUNDIG GJENNOM DENNE PERSONVERNERKLÆRINGEN.

Denne personvernerklæringen forklarer deg hvordan vi bruker opplysningene som vi samler inn om deg gjennom dette Medtronic-nettstedet, som drives av Medtronic Norge AS etablert i Norge, samt alle mobilnettsteder, programmer («apper»), widgets, konferanser, arrangementer, elektroniske nyhetsbrev, kommunikasjon eller andre tjenester (samlet kalt «tjenestene») som er koblet til denne personvernerklæringen. Denne personvernerklæringen gjelder ikke for situasjoner hvor vi har varslet deg om at det gjelder en alternativ personvernerklæring, og den gjelder heller ikke for andre Medtronic-nettsteder, inkludert nettsteder drevet av andre av Medtronics tilknyttede selskaper, inkludert Covidien og Medtronic Minimed. Denne personvernerklæringen gjelder heller ikke for databehandlingsaktiviteter som er spesifikt knyttet til gjeldende eller tidligere Medtronics-ansatte eller -søkere. Du kan be om den relevante personvernerklæringen for ansatte eller personvernerklæringen for søkere ved å kontakte AskHR@Medtronic.com.

Du bør lese gjennom personvernerklæringen som finnes på andre Medtronic-nettsteder når du besøker disse. Dette nettstedet og denne personvernerklæringen er beregnet for et LANDSSPESIFIKT publikum.

Vi akter å bruke dine opplysninger på en rettmessig måte og i tråd med dine forventninger og oppfordrer deg til å lese og overveie opplysningene som gis i denne personvernerklæringen for å forvisse deg om at dette er tilfelle.

HVILKE OPPLYSNINGER SAMLER VI INN OM DEG?

De opplysningene vi mottar og hvordan vi bruker dem, avhenger av hva du gjør når du besøker nettstedet vårt eller bruke tjenestene våre. Vi samler inn og bruker ikke-personlige opplysninger (opplysninger som ikke identifiserer deg som person) forskjellig fra dine personopplysninger.

DINE PERSONOPPLYSNINGER

Personopplysninger er opplysninger som kan identifisere deg spesifikt, slik som:

 • for- og etternavn
 • adresse, telefonnummer, e-postadresse eller andre kontaktopplysninger
 • serienummer for medisinsk utstyr
 • opplysninger om din personlige helse
 • fødselsdato eller alder
 • brukernavn eller profil på sosiale medier
 • interesser og utdannelse
 • IP (Internettprotokoll)-adresse når en slik adresse er tilknyttet en spesifikk bruker

Vi samler inn personopplysninger om våre brukere på to måter:

 1. Når du gir informasjon direkte til oss, f.eks. ved å skrive inn personopplysninger på bestemte sider på nettstedet. Du kan for eksempel fylle ut et registreringsskjema for en bestemt tjeneste, delta i en undersøkelse eller fylle ut et kontaktskjema. 
 2. Bruke automatiserte midler, spesielt gjennom informasjonskapsler. Informasjonskapsler er små tekstfiler som er plassert i datamaskinen din av nettsteder som du besøker. Disse brukes i utstrakt grad for å få nettstedene til å fungere, eller fungere mer effektivt, og for å gi informasjon til eierne av nettstedet. Hvis du ønsker ytterligere opplysninger om informasjonskapsler, klikk her.

HVORDAN BRUKER MEDTRONIC PERSONOPPLYSNINGER?

Vi kan bruke de opplysningene du har delt med oss gjennom dette nettstedet og relevante tjenester (annet enn sensitive opplysninger, som drøftes særskilt under) til følgende formål:

 • for å svare på dine forespørsler
 • for å yte tjenester eller gi informasjon som du har bedt om
 • for å la deg melde deg på visse produkter eller tjenester, eller øke disses funksjonalitet
 • for å løse og spore statusen til forbruker- og/eller produkt- eller serviceproblemer
 • for å forvalte vårt forhold til deg og forenkle en eventuell oppfølging (f.eks. å lagre relevant informasjon og preferanser i et rimelig tidsrom).
 • for å inngå eller gjennomføre en avtale med deg (f.eks. hvis du ønsker å bestille produkter eller tjenester fra oss)
 • for å gjøre deg i stand til å delta i våre nettfellesskap, inkludert sosiale medier og blogger
 • for å kontakte deg med informasjon som du kan ha interesse av – se avsnittet under om markedsføring og opplæringsmateriale
 • På andre måter som du samtykker i

Medtronic vil også kunne bruke dine personopplysninger i den grad dette er nødvendig for å innfri følgende legitime formål, så lenge disse er i samsvar med dine rettigheter og forventninger i forhold til personvern:

 • til analyseformål med henblikk på forskning, utvikling og forbedring av programmer, produkter, tjenester og innhold
 • for å anonymisere opplysningene dine ved å fjerne pasientidentifikasjon (navn, e-postadresse, NAV-nummer osv.) slik at de kan brukes til andre formål. I dette tilfellet vil anonymiserte opplysninger ikke lenger identifisere deg og kan behandles som andre upersonlige opplysninger. Hvis du ønsker ytterligere opplysninger, kan du lese det aktuelle avsnittet under.
 • for å underbygge denne personvernerklæringen og andre regler om bruk av dette nettstedet
 • for å beskytte våre rettigheter eller din eiendom

Medtronic har også juridiske årsaker for å bruke dine personopplysninger:

 • slik det kreves for å beskytte en persons helse, sikkerhet eller velferd og
 • for å overholde lover eller bestemmelser, rettsavgjørelser eller andre juridiske prosesser

Når det kreves i henhold til lovgivningen, vil vi be deg om å slutte deg til eller uttrykkelig samtykke til behandlingen av dine personopplysninger til et spesielt formål. Hvis for eksempel lovgivningen krever det, vil vi bare sende deg nyhetsbrev hvis du abonnerer på dem. 

HVA ER SENSITIVE OPPLYSNINGER?

Enkelte typer personopplysninger er sensitive opplysninger. Sensitive opplysninger er personopplysninger som kommer inn under eller vedrører helsen din (slik som serienummeret til ditt medisinske utstyr eller dato for et implantat), genetiske eller biometriske opplysninger, etnisk opprinnelse, religiøs eller filosofisk overbevisning, seksualliv eller seksuell legning, politiske holdninger eller fagforeningsmedlemskap.

VIL MEDTRONIC BEHANDLE SENSITIVE OPPLYSNINGER FORSKJELLIG FRA ANDRE PERSONOPPLYSNINGER?

Medtronic vil kun samle inn og behandle dine sensitive opplysninger:

 • på måter som du har gitt ditt uttrykkelige samtykke til
 • for å beskytte dine eller en andre personers vitale interesser, i tilfeller hvor ditt uttrykkelige samtykke ikke kan gis eller anmodes om med rimelighet
 • i henhold til gjeldende lovgivning, som omfatter egnede og spesifikke tiltak for å beskytte dine grunnleggende rettigheter og interesser
 • i situasjoner hvor behandlingen er nødvendig av medisinske årsaker, og hvor vi under de foreliggende omstendigheter er pålagt taushetsplikt tilsvarende taushetsplikten til helsepersonell
 • for å etablere, utøve eller forsvare et rettskrav

For eksempel:

 • Vi kan samle inn sensitive opplysninger direkte fra deg når du gir det til oss frivillig til et spesielt formål (f.eks. når du kontakter oss med et spørsmål eller forslag mht. våre produkter og tjenester).
 • Vi kan også samle inn sensitive opplysninger om pasienter gjennom helsepersonell som vi samarbeider med, for å gi behandling eller teknisk støtte til våre produkter eller tjenester til deg.
 • Vi kan samle inn sensitive opplysninger slik det kreves av U.S. Food and Drug Administration, europeiske og andre kompetente myndigheter for å sikre sikker og effektiv bruk av våre produkter og tjenester.
 • Vi kan samle inn sensitive opplysninger om deltakere som har gitt deres uttrykkelige samtykke til å delta i kliniske forsøk, studier eller andre forskningsinitiativer.

IKKE-PERSONLIGE OPPLYSNINGER

Ikke-personlige opplysninger er opplysninger som ikke kan identifisere deg eller knyttes til deg på noen som helst måte. Derfor identifiserer de ikke-personlige opplysningene som vi samler inn gjennom nettstedet ikke deg som en individuell person, og vil ikke bli koblet til deg. Dette kan omfatte informasjon slik som følgende:

 • typen nettleser-programvare du bruker (for eksempel Internet Explorer)
 • navnet på det domenet som du får tilgang til Internett gjennom.
 • Internettadressen til det nettstedet som du koblet deg direkte til nettstedet vårt fra.
 • dato og klokkeslett du fikk tilgang til nettstedet vårt.
 • hvilke sider du besøkte på nettstedet vårt 
 • søkeordene du bruker.
 • lenkene du klikker på.

Hvis du besøker nettstedet vårt for å lese eller laste ned informasjon, for eksempel informasjon om en helsetilstand eller om ett av våre produkter, kan vi samle inn visse ikke-personlige opplysninger fra datamaskinen din. Disse opplysningene samles inn fra nettleseren på datamaskinen din. Hvis du bare leser eller ganske enkelt klikker for å laste ned informasjon på nettstedet vårt, samler vi ikke inn og får ikke rede på navnet, e-postadressen, hjemmeadressen eller andre av dine personopplysninger. Hvis du ønsker informasjon om hvordan vi bruker informasjonskapsler for å samle inn informasjon om brukerne av nettstedet vårt, klikk her.

HVA GJØR MEDTRONIC MED IKKE-PERSONLIGE OPPLYSNINGER?

Vi søker alltid etter måter for å yte deg bedre service og forbedre våre produkter, tjenester og opplevelsen av nettstedet. Vi vil bruke ikke-personlige opplysninger fra deg til å gjøre dette nettstedet mer nyttig for besøkende. Vi kan også bruke ikke-personlige opplysninger til andre forretningsformål. Vi kan for eksempel bruke ikke-personlige opplysninger eller samle ikke-personlige opplysninger for å:

 • opprette rapporter til intern bruk for å utvikle programmer, produkter, tjenester eller innhold
 • tilpasse eller forbedre den leverte informasjonen eller tjenesten
 • dele eller selge informasjon til tredjeparter
 • levere informasjon om hvordan nettstedet vårt brukes, slik som «trafikkstatistikk» og «svarprosenter» til tredjeparter

DIRECT MARKETING AND TRAINING MATERIAL

Medtronic may wish to provide you with training materials or other information about our products and services, as well as information about clinical trials or other products and services that you may be interested in, based on the information you have shared with us and what we have collected. through cookies or similar techniques regarding your use of Medtronic websites, social media and blogs. If you would like more information about how we use cookies and your choices regarding them, click hereher.

We will ask you to give your express consent to the use of your personal information for the purpose of such communication in accordance with applicable law.

If at any time you decide that you will not receive any training, marketing or advertising material related to our products and services or service providers, you can send us an email in the contact information provided below and enter «OPT-OUT »In the subject field of the email. Alternatively, you can use the opt-out procedure found in relevant e-mails from us.

Please note that if you choose not to receive advertising messages from us, we may still continue to send you relevant information about other legal purposes, such as managing any account you have with us, responding to your inquiries, entering into agreements with you or to provide you with information that Medtronic is required by law to provide to you, e.g. regarding recall of products. 

SURVEYS

From time to time, we may invite you to participate in a survey to determine the level of customer satisfaction, identify potential improvements or conduct market research. We may send you a specific invitation to participate in such a survey based on our legitimate interest in conducting the survey or on the basis of your prior consent to receive such communications, in accordance with applicable law. You can opt out of receiving such future communications in the manner described in the section above.

The personal information collected in connection with the survey may include your e-mail address, your telephone number, the results of the survey and any free text messages you have written in the survey.

We treat your personal information in this investigation as part of carefully thought-out and specific business purposes that are in our legitimate interest and that we believe are also to your advantage, based on our assessment that our legitimate interests do not override your freedom and data protection rights.

The business purpose of collecting your information is to be able to respond to feedback you may have provided in the survey, more specifically:

• if you have indicated a problem that we must do something to solve

• to improve insight into the experience you have described

• to inform you about any measures we take internally to solve the problem or improve your experience

SHARE MEDTRONIC PERSONAL INFORMATION WITH THIRD PARTIES?

Medtronic will not share your personal information with any third party except as described in this privacy statement.

As part of our normal business operations, we may share certain personal information with Medtronic's branches or third party companies that we hire to provide services or functions on our behalf.

For example, we can:

 • use different distributors or suppliers to ship your products that you order on our website. In these cases, we provide the distributor with information to process your order, such as your name and postal address.
 • use a service provider to manage certain newsletters or information broadcasts that you subscribe to, and provide access to your email address for this purpose.
 • use a third-party application or platform to let us manage and keep track of our communications with you.
 • use our affiliates to provide services related to your personal information. We can e.g. store your information on a protected server located on the premises of our affiliated company in Europe or in the United States. If you would like more information on when we can transfer your information to other countries, please read the relevant section below.
 • use a third-party application or platform to conduct surveys, which may include storing feedback in the survey.

In any case, we do not share more information than is necessary, and we will not allow third parties to store, disclose or use your information other than to provide the requested services in accordance with the purposes stated above.

Please note that since we are subject to applicable law, we may disclose your personal information if we believe we must do so in order to comply with laws, regulations, court decisions, legal requests or requests from public authorities. In the unlikely event that all or part of our business is acquired by a third party, your information will be transferred to the new business owner to the extent relevant to the business in question, and these will be subject to adequate, established security measures.

In addition, we may use and disclose your personal information to third parties if this is required to:

 • implement this privacy statement and other rules about your use of this site
 • protect our rights or property
 • protect health, safety or welfare
 • comply with laws or regulations, court decisions or other legal processes
 • investigate or take action in case of suspicion of fraud or illegal activities.

Also, please keep in mind that some areas of our site may be interactive and allow you to upload information that other users may see. If you do not want the information to be made public, do not use these sections of the site.

OVERFØRER VI PERSONOPPLYSNINGER TIL ANDRE LAND?

I enkelte tilfeller kan Medtronic overføre personopplysninger samlet inn på dette nettstedet til våre tilknyttede selskaper eller tredjeparts tjenesteleverandører i andre land, men kun for å fremme de formålene som er angitt i denne personvernerklæringen. I tilfeller hvor personopplysninger overføres fra Europa til andre land, vil vi sørge for at det anvendes sikkerhetsforanstaltninger tilsvarende de som foreligger i europeisk lovgivning om personvern. Hvis du ønsker mer informasjon om sikkerhetsforanstaltningene som er gjennomført av Medtronic, vennligst rs.privacyeurope@medtronic.com.

HVOR LENGE VIL VI BEHOLDE DINE PERSONOPPLYSNINGER?

Vi vil bare beholde dine personopplysninger så lenge dette er nødvendig for å oppfylle de formål som vi har lov til å bruke dem til, slik det angis i denne personvernerklæringen. Hvis du for eksempel forteller oss at du ikke lenger ønsker å motta nyhetsbrev fra oss, vil vi umiddelbart slette e-postadressen din fra mailinglisten vår. Hvis du deltar i et program via nettstedet vårt, vil vi slette de oppgitte personopplysningene som er en del av dette programmet innen en rimelig frist etter avslutningen av programmet (f.eks. vil seks måneder etter avslutning vanligvis bli betraktet som rimelig, med mindre vi har rettslige grunner til å oppbevare noen av opplysningene lenger (f.eks. hvis det er nødvendig for validering eller for å tilfredsstille arkiveringsplikter)).

HVA SKJER HVIS PERSONVERNERKLÆRINGEN ENDRES?

Denne personvernerklæringen ble sist revidert den 01-07-2019. Vi kan endre denne personvernerklæringen når som helst og uansett grunn. Hvis vi beslutter å gjøre en vesentlig endring i personvernerklæringen vår, vil vi legge inn en merknad om dette på hjemmesiden til nettstedet vårt i et gitt tidsrom etter at endringen er gjort. Vi oppfordrer deg til å lese denne personvernerklæringen hver gang du besøker nettstedet. Du kan se den forrige versjonen av personvernerklæringenher.

HVA MED PERSONVERN PÅ ANDRE NETTSTEDER?

Dette nettstedet kan inneholde lenker til andre nettsteder. Enkelte av nettstedene kan drives av Medtronic-filialer, og andre kan drives av tredjeparter. Personvernerklæringen gjelder ikke for andre nettsteder, selv ikke andre Medtronic-nettsteder. Når du forlater dette nettstedet, anbefaler vi derfor at du leser gjennom personvernreglene som gjelder for informasjon som du oppgir på andre nettsteder. Vi oppgir lenkene for å gjøre det enklere for deg, men vi verken undersøker, kontrollerer eller overvåker personvernreglene til nettsteder som drives av andre. Vi er heller ikke ansvarlige for nettsteder som drives av tredjeparter eller dine forretningsforbindelser med dem. 

FINNES DET SPESIELLE REGLER OM BARNS PERSONVERN?

Vi legger vekt på å ivareta barns rett til privatliv på Internett. Vi vil ikke med hensikt samle inn personopplysninger (slik som f.eks. et barns navn eller e-postadresse) fra barn under 16 år uten samtykke fra en person med foreldreansvar. Hvis du tror at vi likevel har samlet inn personopplysninger fra noen under 16 år, vennligst kontakt oss.

HVA MED NETTSTEDETS SIKKERHET?

Sikkerhet er svært viktig for oss. Vi forstår også at sikkerhet er viktig for deg. Vi bruker industristandardtiltak for å beskytte dine personopplysninger mot tap, misbruk og uautorisert tilgang, avsløring, forringelse eller ødeleggelse. Det finnes imidlertid ikke noe nettsted eller noen e-postoverføring som er 100 % sikker, og vi oppfordrer deg derfor til å være spesielt nøye når du avgjør hvilken informasjon du sender eller ber om via e-post, og å treffe nødvendige forholdsregler som å holde brukernavn og passord konfidensielle.

DINE RETTIGHETER

Du kan når som helst utøve dine rettigheter til å få innsyn i, rette og evt. slette personopplysninger om deg eller begrense behandlingen av personopplysningene dine i henhold til gjeldende lovgivning.

På grunnlag av dine individuelle omstendigheter har du også på ethvert tidspunkt rett til å fremme innsigelse mot bruk eller behandling av personopplysningene dine som vi har basert på våre legitime interesser.

I tilfelle vi behandler personopplysningene dine på en automatisert måte som en del av en tjeneste til deg, eller basert på ditt samtykke, har du også rett til å be om et eksemplar av opplysningene dine i et strukturert, vanlig brukt og maskinlesbart format (også kalt retten til «dataportabilitet»).

Slike forespørsler kan sendes til rs.privacyeurope@medtronic.com eller ved å skrive til

Medtronic Norge AS
Postboks 458
N-1327 Lysaker
Norway

Legg merke til at vi kan be deg om å legge fram identitetsbevis (f.eks. en kopi av ID-kort eller pass) før vi kan imøtekomme forespørselen din.

Hvis vi har basert innsamlingen eller bruken vår av personopplysningene dine på ditt samtykke, har du også rett til å trekke tilbake samtykket når som helst, på samme måte som da det ble gitt, eller ved å sende en forespørsel på måten angitt over.

Du kan også når som helst, uten omkostninger og uten å måtte oppgi noen grunn avmelde deg fra direkte salgskampanjer og -forespørsler slik at du ikke lenger mottar noe reklamemateriale slik det beskrives over.

Our Data Protection Officer may be contacted by email at europeanDPO@medtronic.com.

I tilfelle du ikke er tilfreds med vår håndtering av forespørselen din, kan du kontakte den gjeldende databeskyttelsesmyndigheten. Les mer: http://ec.europa.eu/justice/data-protection/bodies/authorities/index_en.htm

SLIK KONTAKTER DU MEDTRONIC

Hvis du har spørsmål eller kommentarer om denne personvernerklæringen, vennligst kontakt oss via nettstedet vårt eller via kontaktopplysningene som er oppført i avsnittet Dine rettigheter over.