Vilkår for bruk

LES DISSE VILKÅRENE FOR BRUK NØYE.

Disse vilkårene for bruk beskriver regler som gjelder besøkende på Medtronics nettsted. Nettstedet eies og drives av Medtronic. Medtronic er det navnet vi bruker for å vise til hele virksomheten, inkludert Medtronic, Inc. og alle andre selskaper vi kontrollerer, som datterselskaper og tilknyttede selskaper. Med ordene vi eller vår/vårt/våre menes Medtronic. Medtronic driver også andre nettsteder. Disse vilkårene for bruk gjelder ikke de andre nettstedene våre. Du bør se gjennom vilkårene for bruk som står på disse Medtronic-nettstedene, når du besøker dem.

Disse vilkårene for bruk ble sist oppdatert 28. mars 2007 . Vi kan når som helst endre disse vilkårene for bruk. Du må derfor lese gjennom vilkårene for bruk hver gang du besøker nettstedet. Ved å bruke dette nettstedet godtar du den nyeste versjonen av vilkårene for bruk.

OM INFORMASJONEN PÅ DETTE NETTSTEDET

Dette nettstedet finansieres og drives av Medtronic. Informasjonen på dette nettstedet er bare ment som en generell orientering. Informasjonen du leser på dette nettstedet, kan ikke erstatte den kontakten du har med helsepersonell. Medtronic utfører ikke legearbeid og tilbyr ikke medisinske tjenester eller råd. Informasjonen på dette nettstedet er ikke ment som medisinske råd. Du må alltid diskutere diagnoser og behandling med helsepersonell.

Helseinformasjon endrer seg raskt. Derfor er det alltid best å få helsepersonell til å bekrefte informasjonen.

Dette nettstedet inneholder informasjon om produkter som er godkjent i Norge, og det er ment for personer bosatt i Norge. Hvis du er bosatt utenfor Norge, kan det hende du finner informasjon på dette nettstedet om produkter som ikke er tilgjengelige eller godkjent i landet ditt.

VÅR OPPHAVSRETT OG VÅRE VAREMERKER

Materialet på dette nettstedet tilhører eller er lisensiert til oss. Materialet er beskyttet av lover om opphavsrett i USA og andre land. Det gjelder spesielle regler for kopiering av dette materialet. Du kan sende materialet på dette nettstedet som e-post eller laste det ned eller skrive ut kopier av materialet, men bare til privat, ikke-kommersiell bruk. Når du sender materialet på dette nettstedet som e-post eller laster det ned eller skriver ut kopier, må du også inkludere alle opphavsrettsnotiser og andre notiser, inkludert opphavsrettsnotisen nederst på siden.

Vi eier også navnene vi bruker på produktene og tjenestene våre på dette nettstedet, og disse navnene er beskyttet av varemerkelover i USA og andre land. Hvis symbolet ® står etter et navn på nettstedet vårt, betyr det at varemerket er registrert i USA. Hvis symbolet T står etter et navn på nettstedet vårt, betyr det at varemerket ikke er registrert. Alle varemerker tilhører de respektive eierne.

Det kan hende det gjelder spesielle regler for bruken av materialet som står på visse deler av nettstedet. Slike spesielle regler vil stå forklart sammen med materialet.

Hvis du bruker materialet eller varemerkene på dette nettstedet på en måte som ikke uttrykkelig er tillatt ifølge disse vilkårene for bruk, bryter du avtalen med oss og kanskje også lover om opphavsrett, varemerkelover og andre lover. I så fall blir du automatisk fratatt retten til å bruke dette nettstedet. Vi eller forfatterne av materialet på dette nettstedet fortsetter å ha eiendomsretten til materialet. Vi forbeholder oss alle rettigheter som ikke uttrykkelig er gitt.

LENKER TIL DETTE NETTSTEDET OG BRUK AV MEDTRONICS MERKER

Du får med dette en ikke-eksklusiv, begrenset og gjenkallelig lisens til å koble til dette nettstedet. Medtronic forbeholder seg retten til når som helst å trekke tilbake denne lisensen generelt eller din rett til å bruke bestemte lenker. Hvis Medtronic trekker tilbake lisensen, godtar du at du straks skal fjerne og deaktivere alle lenker til dette nettstedet.

Du godtar at du ikke skal presentere lenken til dette nettstedet på en slik måte at det knyttes til reklame eller oppfattes som en anbefaling av en organisasjon, et produkt eller en tjeneste. Du godtar at lenken ikke skal forekomme på et nettsted som det er rimelig å oppfatte som støtende, ærekrenkende, sjikanerende, svært fornærmende eller ondsinnet. Du kan ikke under noen omstendigheter inkludere dette nettstedet eller noe av innholdet i en ramme slik at det ser ut til at det tilhører ditt nettsted, eller kopiere deler av nettstedet til en server. Du godtar at du ikke skal vise eller bruke Medtronics logo eller varemerke på noen måte uten skriftlig forhåndstillatelse fra oss.

LENKER TIL ANDRE NETTSTEDER

Dette nettstedet kan inneholde lenker til nettsteder som ikke drives av Medtronic. Vi gir deg disse lenkene slik at det skal være lettvint for deg, men vi går ikke gjennom, kontrollerer eller overvåker materialet på noen andre nettsteder. Vi er ikke ansvarlige for ytelsen til disse nettstedene eller for dine forretninger med dem. Din bruk av andre nettsteder er underlagt vilkårene for bruk for disse nettstedene, inkludert personvernreglene som gjelder for disse nettstedene.

DISSE NETTSTEDENE KAN INNEHOLDE INFORMASJON OM BRUK AV MEDTRONIC-PRODUKTER SOM IKKE ER GODKJENT I DET LANDET DER DU ER BOSATT. VI KONTROLLERER ELLER GODKJENNER IKKE DENNE TYPEN INFORMASJON.

TILBAKEMELDING, KOMMENTARER OG IDEER

Vi mottar gjerne tilbakemelding, kommentarer og ideer fra besøkende på dette nettstedet, men vi må understreke at all informasjon du sender oss via dette nettstedet, anses å være ikke-personlig, ikke-konfidensiell og ikke-privat (bortsett fra personopplysninger ettersom den termen er definert i personvernerklæringen). Hvis du sender ideer, informasjon, forslag, knowhow, teknikker eller materiale til oss via dette nettstedet, gir du med dette Medtronic en ubegrenset, royalty-fri og ugjenkallelig lisens til å bruke, kopiere, vise, utføre, endre, overføre og distribuere dem i ethvert medium. Du samtykker også i at Medtronic har rett til å bruke dem til et hvilket som helst formål.

INGEN GARANTIER. ALT INNHOLDET PÅ DETTE NETTSTEDET LEVERES 'SOM DET ER' OG 'SOM TILGJENGELIG'. MEDTRONIC FRASKRIVER SEG MED DETTE ALLE GARANTIER AV ALLE SLAG, BÅDE UTTRYKTE OG UNDERFORSTÅTTE, LOVFESTEDE OG ANDRE. MEDTRONIC FREMSETTER INGEN PÅSTANDER ELLER GARANTIER OM AT DETTE NETTSTEDET SKAL KUNNE BRUKES UTEN AVBRUDD ELLER FEIL. DU ER SELV ANSVARLIG FOR Å TA ALLE NØDVENDIGE FORHOLDSREGLER FOR Å SIKRE AT ALT INNHOLD DU HENTER FRA DETTE NETTSTEDET, ER FRITT FOR VIRUS OG ALL ANNEN POTENSIELT ØDELEGGENDE DATAKODE.

ANSVARSBEGRENSNING. DU AKSEPTERER AT VERKEN MEDTRONIC ELLER EN PERSON ELLER ET SELSKAP SOM ER TILKNYTTET MEDTRONIC, KAN HOLDES ANSVARLIGE FOR EVENTUELLE SKADER SOM OPPSTÅR SOM FØLGE AV DIN BRUK ELLER MANGLENDE EVNE TIL Å BRUKE DETTE NETTSTEDET ELLER MATERIALET PÅ DETTE NETTSTEDET. DENNE BEGRENSNINGEN GJELDER KRAV SOM ER BASERT PÅ GARANTI, KONTRAKT, UTENFOR KONTRAKTFORHOLD, OBJEKTIVT ERSTATNINGSANSVAR OG ANNEN JURIDISK TEORI. DENNE BEGRENSNINGEN BESKYTTER MEDTRONIC, DETS SJEFER, LEDELSE, ANSATTE, AGENTER OG LEVERANDØRER SOM ER NEVNT PÅ DETTE NETTSTEDET. DENNE BESKYTTELSEN GJELDER ALLE TAP, INKLUDERT, MEN IKKE BEGRENSET TIL, DIREKTE ELLER INDIREKTE, SPESIELLE OG TILFELDIGE SKADER, FØLGESKADE, STRAFFEERSTATNING ('EXEMPLARY DAMAGES' OG 'PUNITIVE DAMAGES'), PERSONSKADE / DØDSFALL SOM FØLGE AV FORSØMMELSE, TAPT FORTJENESTE ELLER ERSTATNING SOM FØLGE AV TAPTE DATA ELLER DRIFTSAVBRUDD.

ANDRE REGLER FOR DETTE NETTSTEDET

I tillegg til reglene i disse vilkårene for bruk og i personvernerklæringen kan det være andre vilkår som gjelder når du bruker bestemte tjenester eller bestemt materiale på visse områder innenfor nettstedet, som for eksempel når du følger en lenke fra dette nettstedet. Vi ber deg lese gjennom personvernerklæringen slik at du vet hvordan vi beskytter og bruker informasjonen vi samler inn gjennom dette nettstedet.

Hvis du bryter disse vilkårene for bruk eller personvernerklæringen på en måte som skader andre, godtar du at du skal holde Medtronic skadesløs for alt ansvar for den skaden.

Ved å bruke dette nettstedet godtar du at den eneste rette domsmyndighet og rettskrets for enhver tvist med Medtronic, eller andre forhold som er knyttet til din bruk av dette nettstedet, er domstolene i Norge. Videre godtar du og gir tillatelse til bruken av personlig jurisdiksjon i disse domstolene i forbindelse med en eventuell tvist med Medtronic eller dets tilknyttede selskaper, ansatte, sjefer, ledelse, agenter eller leverandører. Disse vilkårene for bruk er underlagt den gjeldende rett i Norge, uten hensyn til prinsipper om lovkonflikt.

SPØRSMÅL, KOMMENTARER OG MERKNADER

Medtronic kan formidle beskjeder til deg via elektronisk post, via en generell notis på dette nettstedet eller via skriftlig korrespondanse som sendes i posten til den adressen du er registrert med hos Medtronic. Du kan gi Medtronic en beskjed ved å bruke funksjonen.