OM NYE MEDTRONIC

Medtronic samarbeider med nye partnere på nye måter for å forbedre helsetjenestene over hele verden. Med integreringen av Covidien i vår Minimally Invasive Therapies Group kan vi ivareta helsebehovene til flere mennesker over hele verden enn noen gang før.

VI RETTER VÅR EKSPERTISE MOT FOLKS BEHOV

Vi jobber for å utnytte vår medisinske teknologi og våre løsninger til å gjøre andre menneskers liv bedre. Ved å slå oss sammen med Covidien kan vi bli enda bedre på å utvikle nyvinninger for sykehus, helsesystemer og helsepersonell verden over, slik at de kan gi best mulig omsorg til pasienter og familiene deres.

SAMARBEID OG INNOVASJON

Vi er klar over at innovasjon bare er nyttig når det resulterer i trygge, effektive og nyttige løsninger. Derfor inngår vi partnerskap med andre helsesystemer og leverandører for å kombinere våre evner med deres kompetanse. Slik endrer vi måten vi jobber sammen på for å oppnå de beste resultatene.

VI FJERNER HINDRINGER FOR Å NÅ UT TIL FLERE

Når kravene til helsetjenester endres, må selskapene som leverer helseprodukter og -tjenester være villige til å gjøre ting annerledes. Sammenslåingen av Medtronic og Covidien viser at vi ønsker å tenke annerledes for å løse problemene og dermed levere bedre helse. I tiden fremover vil vi holde deg oppdatert på hvordan vi lykkes med å skape bedre helse for flere mennesker.