Medtronic Utsagn om vårt oppdrag

Det styrer oss i vårt daglige arbeid og minner oss om at vår innsats forandrer livene til millioner av mennesker hvert år.

ET SELSKAP, ET OPPDRAG

Vårt oppdrag ble forfattet i 1960 og slår fast at vår prioritering først og fremst er å bidra til menneskelig velferd. Over et halvt århundre senere er det fortsatt dette oppdraget som fungerer som vårt etiske rammeverk og den inspirerende målsetningen for våre medarbeidere verden rundt.

MEDTRONICS OPPDRAG

  1. Å bidra til menneskelig velferd ved å bruke biomedisinsk teknikk innen forskning, utforming, produksjon og salg av instrumenter eller apparater som lindrer smerte, gjenoppretter livskvalitet og forlenger liv.

  2. Å fokusere på vekst i de områdene innen biomedisinsk teknikk der vi viser maksimal styrke og evne, å bringe sammen folk og fasiliteter som kan styrke disse områdene, å kontinuerlig bygge videre på disse områdene gjennom utdanning og kunnskapsutvikling og å unngå områder der vi ikke kan bidra med noe unikt og verdifullt.

  3. Å uten forbehold bestrebe oss på å oppnå best mulig pålitelighet og kvalitet i våre produkter, å være et forbilde for andre og å bli anerkjent som et selskap med engasjement, ærlighet, integritet og service.

  4. Å oppnå en rimelig fortjeneste på den løpende driften for å innfri våre forpliktelser, opprettholde veksten og nå våre mål.

  5. Å anerkjenne alle medarbeideres personlige innsats ved å tilby ansettelsesvilkår som gir personlig tilfredsstillelse gjennom oppnådde resultater, trygghet, karrieremuligheter og muligheter for å delta i selskapets suksess. 

  6. Å opprettholde vårt samfunnsengasjement som selskap.

SAMFUNNS-ENGASJEMENT

Fra Medtronic Foundation til de ansattes frivillige prosjekter, vi skaper en sunnere verden – én historie om gangen.

SE HVA VI DRIVER MED

Historie

Fra en sped begynnelse til verdensledende – se historien om Medtronic.

Finn ut mer

Om oss

Medtronics behandlinger påvirker to liv per sekund.

Selskapsoversikt