ETT SELSKAP, ETT OPPDRAG

vårt oppdrag

Vårt oppdrag ble forfattet i 1960 og slår fast at vår første og fremste prioritering er å bidra til menneskelig velferd. Over et halvt århundre senere fortsetter dette oppdraget å tjene som vårt etiske rammeverk og et inspirerende mål for våre medarbeidere verden over. Det veileder oss i vårt daglige arbeid og minner oss om at vår innsats er å omdanne livene til millioner av mennesker hvert år.

MEDTRONICS OPPDRAG

Å bidra til menneskelig velferd ved å bruke biomedisinsk teknikk innen forskning, design, produksjon og salg av instrumenter eller apparater som lindrer smerte, bedrer livskvaliteten og forlenger liv.

  • Å rette vår vekst innen området for biomedisinsk teknikk dit hvor vi viser maksimal styrke og evne; til å samle folk og fasiliteter som forsterker disse områdene; til å kontinuerlig bygge videre på disse områdene gjennom tilegning av utdanning og kunnskap; til å unngå å delta på områder der vi ikke kan bidra med noe unikt og verdifullt. 
  • Å alltid bestrebe oss på å oppnå størst mulig pålitelighet og kvalitet i våre produkter; å være et forbilde for andre og å bli anerkjent som et selskap med engasjement, ærlighet, integritet og service. 
  • Å oppnå en rettmessig fortjeneste på løpende drift for å innfri våre forpliktelser, opprettholde vekst og nå våre mål. 
  • Å anerkjenne medarbeidernes personlige innsats ved å tilby ansettelsesvilkår som gir personlig tilfredsstillelse gjennom oppnådde resultater, trygghet, karrieremuligheter og muligheter for å ta del i selskapets suksess. 
  • Å opprettholde en god samfunnsrolle som selskap.