Medtronic Utsagn om vårt oppdrag

Det styrer oss i vårt daglige arbeid og minner oss om at vår innsats forandrer livene til millioner av mennesker hvert år.
Spille av video

ET SELSKAP, ET OPPDRAG

Vårt oppdrag ble forfattet i 1960 og slår fast at vår prioritering først og fremst er å bidra til menneskelig velferd. Over et halvt århundre senere er det fortsatt dette oppdraget som fungerer som vårt etiske rammeverk og den inspirerende målsetningen for våre medarbeidere verden rundt.

"Vi gir støtte og oppmuntring til millioner av mennesker som kjemper for å komme tilbake til en normal hverdag." 

EARL BAKKEN

MEDTRONICS OPPDRAG

View an image of the number "1."

Å bidra til menneskelig velferd ved å bruke biomedisinsk teknikk innen forskning, utforming, produksjon og salg av instrumenter eller apparater som lindrer smerte, gjenoppretter livskvalitet og forlenger liv

View an image of the number "2."

Å fokusere på vekst i de områdene innen biomedisinsk teknikk der vi viser maksimal styrke og evne, å bringe sammen folk og fasiliteter som kan styrke disse områdene, å kontinuerlig bygge videre på disse områdene gjennom utdanning og kunnskapsutvikling og å unngå områder der vi ikke kan bidra med noe unikt og verdifullt.

View an image of the number "3."

Å uten forbehold bestrebe oss på å oppnå best mulig pålitelighet og kvalitet i våre produkter, å være et forbilde for andre og å bli anerkjent som et selskap med engasjement, ærlighet, integritet og service.

View an image of the number "4."

Å oppnå en rimelig fortjeneste på den løpende driften for å innfri våre forpliktelser, opprettholde veksten og nå våre mål.

View an image of the number "5."

Å anerkjenne alle medarbeideres personlige innsats ved å tilby ansettelsesvilkår som gir personlig tilfredsstillelse gjennom oppnådde resultater, trygghet, karrieremuligheter og muligheter for å delta i selskapets suksess. 

View an image of the number "6."

Å opprettholde vårt samfunnsengasjement som selskap.

alt

Medtronic introduserte en misjon og medalje seremoni i 1974 for å feire sitt 15-årsjubileum. I dag holdes denne seremonien mange ganger i året på fasiliteter rundt i verden. Den er er en symbolsk måte å bringe nye ansatte sammen med vårt felles formål i tankene. Hver medarbider mottar en medalje for å husket på den ære og det ansvar det ligger i å fullføre vår misjon. 

SAMFUNNS-ENGASJEMENT

Fra Medtronic Foundation til de ansattes frivillige prosjekter, vi skaper en sunnere verden – én historie om gangen.

SE HVA VI DRIVER MED

Historie

Fra en sped begynnelse til verdensledende – se historien om Medtronic.

Finn ut mer

Om oss

Medtronics behandlinger påvirker to liv per sekund.

Selskapsoversikt