Er hjerneslag oppstår når et blodkar i hjernen plutselig tettes eller sprekker og forårsaker skade på hjernevevet.

DET ER VIKTIG Å KOMME RASKT TIL SYKEHUS 

Hvert minutt kan 2 millioner nevroner ødelegges permanent1. Det er derfor nødvendig å handle raskt ved første tegn på hjerneslag. Ring 113 umiddelbart ved mistanke om hjerneslag – hvert sekund teller. 

VET DU HVORDAN DU RASKT KAN IDENTIFISERE ET HJERNESLAG? 

act fast
Face drooping
arm weakness
Speech difficulty
time to phone

LAG EN PLAN, SPRE KUNNSKAP, OG BIDRA TIL Å REDDE ET LIV  

Last ned infografikk

Alle kan rammes av hjerneslag

Lytt til Charlottes fortelling. Hun ble behandlet på under 15 minutter. Den gang Charlotte ble rammet, ville anslagsvis én av seks personer oppleve hjerneslag. 

Hjerneslag kan behandles

Det finnes ulike behandlingsalternativer, avhengig av typen hjerneslag. For akutte iskemiske hjerneslag kan blodproppen behandles medisinsk med IVT-PA eller fjernes mekanisk med en stent-uttrekker.

IV icon

IV t-PA er det blodproppoppløsende legemidlet som tradisjonelt brukes hos slagpasienter. Pasientene må være innenfor tidsvinduet på 0–3 timer fra symptomutbruddet i samsvar med IV t-PA-indikasjoner for bruk. Det finnes også andre kontraindikasjoner knyttet til bruken av legemidlet. 

IV icon

Mekanisk trombektomi er et behandlingsalternativ for hjerneslag forårsaket av tilstopping av store blodkar som forsyner hjernen med blod. Trombektomi innebærer fysisk fjerning av blodproppen ved bruk av spesialutviklet utstyr, og kan benyttes dersom standardbehandling, trombolyse ikke er tilstrekkelig eller mulig.

For tilfeller av hemoragisk hjerneslag kan den sprukne blodåren behandles kirurgisk eller ved embolisering med medisinsk utstyr.

LEGER SOM BEHANDLER HJERNESLAG I COVID-19-SITUASJONEN

Lytt til hva noen leger har å si om hvordan de behandler pasienter i COVID-19-situasjonen.

HVA ER ET HJERNESLAG?

Et hjerneslag, også kjent som bare slag kan ramme alle og når som helst. På verdensbasis vil én av fire personer over 25 år rammes av hjerneslag i løpet av livet. Det er en akutt medisinsk situasjon.

Det finnes to typer hjerneslag:

hemorrhagic icon

HEMORAGISK HJERNESLAG

En blodåre i hjernen sprekker. Blodet kan trenge inn i hjernevevet og ødelegge hjerneceller.

ischemic icon

ISKEMISK HJERNESLAG

En blodpropp blokkerer blodstrømmen i en blodåre i hjernen. Hjernecellene får ikke tilførsel av oksygen og dør.

FAKTA OM AKUTT ISKEMISK HJERNESLAG

 

banner

Wilkins E, Wilson L, Wickramasinghe K et al. European Cardiovascular Disease Statistics 2017 edition. Eur Hear Network, Brussels. 2017:192. doi:978-2-9537898-1-2

Kjenner du til oss?  Kanskje ikke.

Medtronic er en global leder innen medisinsk teknologi, medisinske tjenester og løsninger, med mer enn 85 000 ansatte over hele verden. Vi betjener leger, sykehus og pasienter i nesten 160 land. 

Vår misjon er å lindre smerter, gjenopprette god helse og sørge for et lengre liv. Hvert sekund forbedres livene til to personer ved hjelp av et produkt eller en behandling fra Medtronic.

DO YOU KNOW US

1. Saver, Jeffrey. (2006). Time Is Brain – Quantified. Stroke; a journal of cerebral circulation. 37.263-6. 10.1161/01.STR.0000196957.55928/ab.
2. World Stroke Organization – Global Stroke Fact Sheet 2019 – V.Feigin et al. Global Regional, and Country-Specific Lifetime Risks of Stroke, 1990 and 2016 NewEngl J Med 2018;379:2429-2437.

* V. Feigin et al. Global, regional, and national burden of stroke, 1990 to 2016: A systematic analysis for the Global Burden of Disease study 2016. The Lancet Neurology, 2019, forthcoming
** V. Feigin et al. Global, Regional, and Country-Specific Lifetime Risks of Stroke, 1990 and 2016. New Engl J Med 2018;379:2429-2437